Klasa VIII WOS 19.05.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Klasa VIII WOS

T: Media i opinia publiczna (str.158 – 161)

Z dzisiejszej lekcji sporządź notatkę i wpisz ją do zeszytu 1. Czym jest życie publiczne

2. Co to jest opinia publiczna

3. Co to są mass media i co do nich zaliczamy 4. Funkcje mediów

5. Jaką rolę pełni reklama 6. Co to jest kampania społeczna 7. Różnice między faktem a opinią

Figure

Updating...

References

Related subjects :