Metoda projektów (wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży)

Download (0)

Full text

(1)

1

Łomża, 2.03.2018 r.

Metoda projektów

(wybór publikacji ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Łomży)

Książki

1. Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów : projektowanie edukacyjne / Jolanta Kruk. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2008. - 275 s.

Sygnatura: 80583czytelnia

2. Jak aktywizować uczniów „ „Burza mózgów” i inne techniki w edukacji / Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz. – Poznań : Oficyna Wydawnicza

„G&P”, [2001]. – Metoda projektu, s. 65-73 Sygnatura: 77669czytelnia

3. Konspekt lekcji języka polskiego w klasie V : PROJEKT - W świecie bohaterów powieści Henryka Sienkiewicza pt. „W pustyni i w puszczy” / Elżbieta Rodzińska.

W: Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : do realizacji na lekcjach przedmiotowych w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. - Toruń : "Bea-Bleja", 2001. – S. 56- 60

Sygnatura: 79083czytelnia

4. Metoda projektów / Krystyna Chałas. W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku.

T. 3, M-O / pod red. Ewy Różyckiej. – Warszawa : Wydaw. Akademickie „Żak”, 2004. – S. 191-194

Sygnatura: 77831czytelnia, 82218b

5. „Metoda projektów” / Adolf Molak. W : Szkoły eksperymentalne w świecie : 1900- 1975 / pod red. Wincentego Okonia. – Wyd. 2 zm. i poszerz. - Warszawa : WSiP, 1978. – S. 56-70

Sygnatura: 33528-33532

6. Metoda projektów dla szkół podstawowych : klasy 1-3 / Agnieszka Mikina. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2014. - 120 s. + 1 płyta CD z kartami pracy + numer licencji programu

Sygnatura: 85294czytelnia

7. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nauczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012. - 104 s. :

Sygnatura: 83279, 83280, 83281

8. Metoda projektów w nauczaniu / John Alford Stevenson. - Lwów ; Warszawa : Książnica-Atlas, 1930. - 259 s.

Sygnatura: 44

(2)

2

9. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2011. - 102 s.

Sygnatura: 82624

10. Metoda projektu w gimnazjum : poradnik dyrektora i nauczyciela / Kamilla Przychodzień. - Warszawa : "Adamantan", 2011. - 70 s.

Sygnatura: 82625

11. Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego : praktyczny przewodnik / Urszula Kierczak. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. – 113 s.

Sygnatura: 85295czytelnia

12. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : Difin, 2018. – 206 s.

Sygnatura: 89650czytelnia

13. Metoda projektu w edukacji polonistycznej / Ewelina Strawa-Kęsek. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2015. – 235 s.

Sygnatura: 86466

14. Multimedialny międzyprzedmiotowy projekt edukacyjny ”Negocjacje” / Marek Kamiński, Aleksander Ławiński. W : Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole / pod red. Tomasza Jaworskiego, Bogumiły Burdy, Małgorzaty Szymczak. - Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - S. 195-202

Sygnatura: 79095czytelnia

15. Pomysł na szkołę z klasą... : przewodnik po projektach / Grażyna Czetwertyńska, Magdalena Krawczyk, Karolina Lewestam. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej [etc.], cop. 2008. – 124 s.

Sygnatura: 85964czytelnia

16. Projekty edukacyjne w gimnazjum : społeczno-wychowawcze / Joanna Bienia- Fijas [et al.]. - Warszawa : Dr J. Raabe Spółka Wydaw., 2012. – 135 s.

Sygnatura: 86322

17. Projekt środowiskowy – najlepsza metoda integracji międzyprzedmiotowej / Grzegorz Chomicki. W : Nauczanie blokowe i zintegrowane przedmiotów humanistycznych w zreformowanej szkole / pod red. Tomasza Jaworskiego, Bogumiły Burdy, Małgorzaty Szymczak. - Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002. - S.189-194

Sygnatura: 79095czytelnia

18. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina [i in.]

Warszawa : Ecorys Polska, 2013. – 576 s. + dysk optyczny (CD-ROM) Sygnatura: 85277, 85278

19. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / Agnieszka Mikina [i in.]

Warszawa : Ecorys Polska, 2013. - 115 s.

Sygnatura: 85275, 85276

20. Uczenie metodą projektów / pod red. Bogusławy Doroty Gołębniak. - Warszawa : Wydaw. Szkolne i Pedagogiczne, 2002. - 234 s.

Sygnatura: 77032, 80330czytelnia

(3)

3

Artykuły z czasopism

1. Akty prawne inne niż wszystkie / Anita Młynarczyk-Tomczyk, Krzysztof Fudala //

Wiadomości Historyczne. - 2014, nr 3, s. 25-31

Propozycja projektu edukacyjnego dla gimnazjum, poświęconego konstytucji w Polsce na tle konstytucji światowych.

2. Archeologia z wysoka / Violetta Julkowska, Włodzimierz Rączkowski // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 4, s. 32-43

Wykorzystanie zdjęć lotniczych w edukacji historycznej - przykładowe scenariusze lekcji dla szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum.

3. Austria coraz bardziej nam bliska : zajęcia przygotowane i przeprowadzone metodą projektu / Agnieszka Czarnota // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 99- 102

4. Badamy przyrodę : propozycja zajęć dla klasy III / Bogusław Mól // Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 26-27

5. Bądź bezpieczny w internecie! : pomysł na projekt edukacyjny / Anna Dobraczyńska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 20-27

Projekt zrealizowany w Liceum Ogólnokształcącym im. ONZ w Biłgoraju.

6. Belgia i Holandia - tradycja i współczesność / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2008, nr 4, s. 35-40

Wycieczka uczniów XLVII LO im. St. Wyspiańskiego w Warszawie do Belgii i Holandii, zrealizowana metodą projektu.

7. Bezpieczne i wesołe zabawy w szkole / Edyta Cudzik, Jolanta Wysocka // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 1, s. 74-87

8. Biblioteka jak bocianie gniazdo : projekt edukacyjny / Ewa Kubiak // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 1, s. 35-40

9. Biblioteka - szkolne centrum projektów kulturalnych / Andrzej Szewczyk //

Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 1, s. 6-9

10. Chleb - projekt edukacyjny / Ewa Kaczorek, Małgorzata Lewandowska, Anna Gorberg, Halina Duśko, Danuta Dębska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 20-24 11. Ciemny poeta, ale poeta, czyli projekt "Norwid" / Michał Ratajczak //

Polonistyka. - 2013, nr 3, s. 19-22

12. Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą? : projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-33

13. Czego nauczyła nas lektura "Tajemniczy ogród" / Iwona Kwiatkowska-Żak //

Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 2, s. 81-100

14. Czy książki nadal interesują młodzież!? - czyli "Historia książki od starożytności do współczesności" / Alina Grabna // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 43-44 15. Czy lekcje matematyki i podstaw przedsiębiorczości może coś łączyć? / Agnieszka

Kuflewska, Monika Poświatowska // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 24- 27

Lekcja dla kl. I liceum profilowanego i technikum gastronomicznego.

16. Czym jest projekt edukacyjny? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 7- 8, s. 67-68

17. Dlaczego samochody mają koła ? : zajęcia z wykorzystaniem metody projektów / Aneta Bartnicka-Kierylak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 9, s. 38-42

18. Dlaczego warto pracować metodą projektu / Joanna Krawiec // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 97-99

(4)

4

19. "Dni Teatru" jako innowacyjny projekt szkolny i środowiskowy / Jadwiga Jawor- Baranowska // Język Polski w Szkole IV -VI. - 2012/2013, nr 4, s. 73-79

20. Doświadczenie i opowiadanie. "Powstanie Warszawskie" jako projekt edukacyjny / Rafał Koschany // Polonistyka. - 2014, nr 9, s. 20-23

21. Dzień Czekolady metodą projektu w przedszkolu / Anna Kordzińska-Grabowska //

Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 17-19

22. 10 kroków ku ekologii / Aleksandra Lament // Biologia w Szkole. - 2006, nr 1, s. 32- 38

Projekt dla uczniów kl. VI.

23. Edukacja medialna metodą projektów. Wymiary szkolnych działań / Ewa Nowel // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 1, s. 73-85

24. Energia odnawialna metodą projektów / Monika Binda-Matuszczak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 4, s. 59-61

25. "Esse" Miłosza na warsztacie scenarzysty / Anna Biernacka // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 1, s. 60-74

26. Ewaluacja projektu. Rodzice mile widziani w szkole / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 2, s. 42-43

27. Gazetka ścienna sposobem na zainteresowanie uczniów fizyką / Halina Dąbrowska // Geografia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-32

28. "I like Chopin" - scenariusz projektu edukacyjnego / Władysława Kruczoń, Marzena Wróblewska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 4, s. 31-50 Dla klas IV-VI.

29. Jak można wykorzystać metodę projektów do realizacji treści społeczno- przyrodniczych w klasach I-III / Beata Korus // Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 4, s. 37-51

30. Jak radzić sobie z mową nienawiści? : projekt edukacyjny / Marzena Tyl //

Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 1, s. 18-21

Projekt dla klas VII-VIII lub szkoły ponadpodstawowej.

31. Kalendarz jednego drzewa : metoda projektu / Agnieszka Depta, Katarzyna Nachtlicht, Lucyna Bzowska // Życie Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-28

32. Krasowy unikat na skalę europejską w Zabrzu : projekt edukacyjny do zrealizowania w ICIM / Bożena Hajduga, Helena Klora // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 31-33

33. Książki, kraty, groby - historia jednego projektu / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2015, nr 5, s. 33-39

Projekt z zakresu historii realizowany w III Liceum Ogólnokształcącym w Poznaniu, wykorzystujący książkę Klemensa Stróżyńskiego pt."Powrót do Wronek. Więzienie narzędziem politycznych represji".

34. Kuchnia / Danuta Łuczyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 36-38 35. Las jako dydaktyczny obszar integracji międzyprzedmiotowej - projekt

edukacyjny "Poznajemy las..." / Anna Choińska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 12, s. 5-8

36. Lekkie, łatwe, lecz czy pożyteczne? Czy unikać "męki czytania"? / Teresa Kosyra- Cieślak // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s. 43-53

37. Listek figowy, czyli jak cię widzą, tak cię piszą : projekt zajęć wspierających myślenie twórcze, uzupełniających naukę języka polskiego, historii i WOK / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 4, s. 17-24 Opis projektu dla szkoły średniej.

(5)

5

38. Lublin moje miasto (historia, kultura gospodarka i społeczeństwo) : propozycja projektu interdyscyplinarnego /Mariusz Ausz, Anna Ausz // Wiadomości Historyczne. - 2007, nr 5, s. 55-60

39. Metoda projektowa - podstawa efektywnej edukacji / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 8, s. 52-55

40. Metoda projektów / Maria Raginia // Dialogi Oświatowe. - 1998, nr 3, s. 4-5

41. Metoda projektów : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Małgorzata Bzibziak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 2, s. 28

42. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 9-10

43. Metoda projektów badawczych / Magdalena Milczewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, s. 30-35

44. Metoda projektów i jej zastosowanie w nauczaniu początkowym / Barbara Klasińska // Wychowanie na co Dzień. - 2002, nr 7-8, s. 22-24

45. Metoda projektów w gimnazjum / Zdzisław Dembek // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2001, nr 3, s. 12-15

46. Metoda projektów w liceum profilowanym / Bożena Zając // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2002, nr 5, s. 25-27

47. Metoda projektów w nauczaniu historii / Grażyna Okła // Wiadomości Historyczne. - 2000, nr 1, s. 38-44

48. Metoda projektów w nauczaniu przyrody / Agnieszka Wołoszyn-Korczyk // Nowa Szkoła. - 2001, nr 9, s. 44-46

49. Metoda projektów w opinii uczniów / Radosław Herudziński // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 30-31

50. Metoda projektów w pracy nauczyciela szkoły podstawowej / Barbara Przybyło //

Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 68-73

51. Metoda projektów w praktyce. Jak przygotowywaliśmy obchody dni patrona / Alicja Macioszek, Bożena Warzyszak // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 12, s. 10-11 52. Metoda projektów w przedszkolu / Małgorzata Sieńczewska // Wychowanie

w Przedszkolu. - 2007, nr 1, s. 14-19

53. Metoda projektów w zintegrowanym nauczaniu fizyki / Małgorzata Klisowska //

Fizyka w Szkole. - 2000, nr 1, s. 33-37

54. Metoda projektu / Renata Wesołowska, Hanna Pawliczak // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 18

55. Metoda projektu w nauce języków obcych / Katarzyna Kaczorowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 12-15

56. Metoda projektu w nauczaniu dzieci z trudnościami w nauce / Monika Kupiec //

Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 4-5

57. Metoda projektu w nauczaniu zintegrowanym / Lucyna Uznańska-Skrzypczyk //

Życie Szkoły. - 2006, nr 3, s. 24-27

58. Metody wspierania aktywności edukacyjnej / Janina Uszyńska-Jarmoc //

Wychowanie w Przedszkolu. - 2004, nr 9, s. 3-11

59. Możliwości zastosowania komputera w metodzie projektów - teoria i praktyka / Anna Ausz, Mariusz Ausz // Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 21-29

60. My, ekoludki i ekologiczna żywność : metoda projektu w przedszkolu / Ewelina Stępniak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 2, s. 14-15

61. Na czym polega metoda projektów i jak ją można zastosować na lekcjach języka obcego? / Dorota Sokołek // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 2, s. 94-96

(6)

6

62. Na Jarmarku Bożonarodzeniowym, czyli edukacja metodą projektu / Agata Borek, Joanna Kulisz // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 41-42

63. Nasz sposób na zdrowie - projekt / Alicja Boruń // Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 65-74

64. Nasze sposoby na zimową nudę / Anna Magdalena Glinka // Życie Szkoły. - 2011, nr 11, s. 18-21

Zajęcia realizowane w ramach pierwszego etapu projektu edukacyjnego "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".

65. "Niech nas poznają!" - metoda dużego projektu dla klasy 4 szkoły podstawowej / Aleksandra Ordyniec-Dudzik // Polonistyka. - 2012, nr 4, s. 41-43

66. O projekcie, ciekawości, skuteczności i satysfakcji / Grażyna Czetwertyńska //

Psychologia w Szkole. - 2008, nr 1, s. 37-44

67. Od glinianej tabliczki do komputera : projekt edukacyjny z zakresu ścieżki czytelniczo-medialnej w szkole podstawowej / Maria Chachuła // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 12-13

68. Osobliwości przyrody wysp południowego Bałtyku. Projekt edukacyjny

"BORNHOLM 2006" / Edyta Jóźwiakowska // Geografia w Szkole. - 2006, nr 5, s. 26-38

69. Partycypacja dzieci / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2014/2015, nr 3, s. 18-29

70. Pory roku / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 39-42 71. Poznaj Piotra Skargę / Krystyna Merska, Anna Łukasiak // Wszystko dla Szkoły. -

2012, nr 5, s. 9-10

72. Poznajemy literaturę europejską : projekt czytelniczy / Grażyna Kunka //

Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 9, s. 14-15 Dla szkoły podstawowej.

73. Poznajemy strusie : (metodą projektów) / Monika Wawer // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 29-34

74. Praca metodą projektów - projekty eTwinning / Gracjana Więckowska // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 46-54

75. Praca metodą projektów w zespole o zróżnicowanym poziomie zaawansowania językowego / Teresa Smurzyńska // Języki Obce w Szkole. - 2004, nr 3, s. 105-107 76. Praca projektowa jako otwarta forma uczenia się i nauczania języków obcych /

Beata Karpeta-Peć // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 22-28

77. Praca z lekturą szkolną w gimnazjum na przykładzie "Skąpca" Moliera / Edyta Wójcicka // Język Polski w Gimnazjum . - 2012/2013, nr 2, s. 70-77

78. Projekt "Moje wymarzone miejsce pracy" / Maria Krogulec-Sobowiec // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2004, nr 5, s. 26-31

79. Projekt edukacyjny - nowe wyzwanie dla dyrektora gimnazjum / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 11, s. 27-40

80. Projekt edukacyjny Chopinalia 2010 / Ewa Adamczyk // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2010, nr 5, s. 31-45

Scenariusz projektu dla gimnazjum.

81. Projekt edukacyjny jako koń trojański / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2011, nr 4, s. 5-11

82. Projekt edukacyjny - refleksje praktyka / Natalia Kuźmińska // Polonistyka. - 2015, nr 5, s. 29-33

83. Projekt edukacyjny w Liceum na Miłej 7 w Warszawie / Wiesława Młynarczyk, Jacek Modrzewski // Wiadomości Historyczne. - 2008, nr 6, s. 37-45

(7)

7

84. Projekt gimnazjalny w bibliotece szkolnej : ciekawy pomysł popularyzacji czytelnictwa / Grażyna Bartkowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 14-15 85. Projekt interdyscyplinarny jako skuteczna metoda kształcenia uczniów / Maria

Małecka, Andrzej Burewicz // Chemia w Szkole. - 2004, nr 3, s. 140-144

86. Projekt - jak kształtować nową pamięć zbiorową / Kinga Anna Gajda, Aneta Puzik // Język Polski w Liceum . - 2013/2014, nr 4, s. 20-35

87. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9

88. Projekty edukacyjne - oferta bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Renata Bąk //

Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 2, s. 40-42

89. Przepis na happening / Karolina Kaczmarek, Ewelina Kulik // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 7/8, s. 35-36

Projekt edukacyjny promujący czytelnictwo - zrealizowany przez uczniów gimnazjum, skierowany do całej społeczności lokalnej.

90. Ptasie radio - nasze radio : projekt edukacyjny / Joanna Koterba // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 1, s. 20-23

Projekt dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

91. Radosne, aktywne dzieciństwo - szczęśliwa przyszłość / Elżbieta Kościucha- Wieczorek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 10-13

Projekt zrealizowany w wiejskiej szkole podstawowej, dofinansowany z EFS.

92. Ratujemy kasztanowce : metoda projektu / Barbara Wieczorek // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s. 36-39

93. Rozwijanie kompetencji samokształceniowych metodą projektów w edukacji wczesnoszkolnej / Gabriela Kryk // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 32-35

94. Sanki, saneczki... / Hanna Łęgowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 1, s. 25-28

Zajęcia prowadzone metodą projektu.

95. Słowa zamknięte w kroplach atramentu : o tworzeniu i recepcji twórczości przez uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Bogumiła Bobik // Szkoła Specjalna. - 2015, nr 5, s. 369-378

Zawiera projekt dla uczniów klas I-III gimnazjum: "Realizujemy marzenia - równi w kulturze".

96. Stanąć w blasku jakiejś jednej chwili ("Dar" Czesława Miłosza) / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Gimnazjum. - 2011/2012, nr 1, s. 21-29

97. Stara, dobra metoda projektów / Barbara Klasińska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 8-11

98. Symbole narodowe : projekt edukacyjny (badawczy) / Renata Wesołowska, Aneta Gintrowska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 9, s. 19-20

99. Szkoła życia. O metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87

100. Tajemniczy rękopis znaleziony w szkolnej bibliotece cz. I / Lidia Urbańczyk //

Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 4, s. 18-21

101. Troja : (projekt edukacyjny) / Teresa Kosyra-Cieślak // Język Polski w Gimnazjum.

- 2007/2008, nr 1, s. 47-55

102. W kosmos rakieta leci, latawce puszczają dzieci // Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 3, s. 62-67

Propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy wychowawczo- dydaktycznej dla dzieci starszych na kwiecień do realizacji w oparciu o metodę projektów.

(8)

8

103. "W pustyni i w puszczy" to książka o ... : (propozycja metodyczna) / Mirosława Iwasiewicz, Joanna Piasta-Siechowicz // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 66-79

104. Wędrówka po alpejskich szlakach w czasie i przestrzeni (projekt) / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2007, nr 8, s. 30-36

Temat projektu: Alpy jako twórcza inspiracja dla artystów.

105. Wielki duński czarownik : program edukacyjny metodą projektu dla szkoły podstawowej / Ałła Bojarczyk, Joanna Barbara Słowicka, Ewa Zalewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 11, s. 10-11

106. Wielkie kuszenie / Agata Borek // Polonistyka. - 2012, nr 1, s. 42-47

"Wielkie kuszenie" - to tytuł projektu realizowanego z udziałem uczniów gimnazjum.

107. Wierzę w człowieka : projekt edukacyjny / Agnieszka Mróz, Małgorzata Wajnor //

Biblioteka w Szkole. - 2010, s. 10-15

108. "Wszędzie ta sama ziemia". Projekt cyklu kształcenia literacko-kulturowego / Ewa Goczał // Język Polski w Szkole IV- VI. - 2015/2016, nr 1, s. 46-59

Artykuł stanowi metodyczne opracowanie "Szachinszacha" R. Kapuścińskiego w kontekście filmu "Persepolis" V. Paronnauda i M. Satrapi oraz frag. wiersza

"Odpowiedź" Z. Herberta. Celem projektu jest zespolenie założeń kształcenia teorii i praktyki pisarskiej z elementami kształcenia kulturowego.

109. Wulkan wyobraźni, czyli o "Koloniach" Tomasza Różyckiego / Stanisław Bortnowski // Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 1, s. 42-59

110. Wykorzystanie projektu edukacyjnego na zajęciach z języka niemieckiego w gimnazjum / Renata Frosztęga // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 2, s. 43-45 111. Z tradycją w nowoczesność - metoda WebQuest / Monika Wojteczek // Nauczanie

Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 79-99

112. Zabawa w sklep : (metodą projektów) / Alicja Dąbrowska, Halina Matera //

Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 35-39

113. Żydzi w literaturze i kulturze : (propozycja metodyczna) / Bożena Lysko // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 62-71

Konspekt lekcji prowadzonej metodą projektu.

Oprac. Bożena Malinowska Biblioteka Pedagogiczna w Łomży

Figure

Updating...

References

Related subjects :