Badanie prostowników przy pomocy oscyloskopu

Download (0)

Full text

(1)

Badanie prostowników przy pomocy oscyloskopu

UWAGA!

1. Nie włączać układu do sieci gdy Ro = 0 Ω

2. Ustawiać takie wartości Ro ,aby I <1A (diody IF max = 1A) 3. Przyjąć w ćwiczeniu Ro = 100 Ω

1

Badanie prostownika jednopołówkowego.

1.1 Prostownik jednopołówkowy bez filtru.

Zdjąć oscylogram napięcia u1 i u2

1.2 Prostownik jednopołówkowy z filtrem pojemnościowym

(2)

Uwaga: kierunek napięcia wyjściowego u3, a tym samym sposób dołączenia kondensatora (+,-) zależy od kierunku włączenia diody prostowniczej.

Zdjąć oscylogram napięcia u3 dla dwóch różnych pojemności kondensatora C

2

Badanie prostownika dwupołówkowego z dzielonym uzwojeniem.

2.1 Prostownik bez filtru.

Zdjąć oscylogram napięcia u1 i u2

2.2 Prostownik dwupołówkowy z filtrem pojemnościowym.

Uwaga: kierunek napięcia wyjściowego u3, a tym samym sposób dołączenia kondensatora (+,-) zależy od kierunku włączenia diod prostowniczych.

Zdjąć oscylogram napięcia u3 dla dwóch różnych pojemności kondensatora C

(3)

3

Badanie prostownika dwupołówkowego mostkowego.

3.1 Prostownik bez filtru.

Zdjąć oscylogram napięcia u1 i u2

3.2 Prostownik dwupołówkowy mostkowy z filtrem pojemnościowym

Uwaga: kierunek napięcia wyjściowego u3, a tym samym sposób dołączenia kondensatora (+,-) zależy od kierunku włączenia diod prostowniczych.

Zdjąć oscylogram napięcia u3 dla dwóch różnych pojemności kondensatora C

(4)

4

Sprawozdanie.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- dyspozycje

- schematy pomiarowe - schematy ideowe - krótki opis pomiarów

- przebiegi napięć u1, u2 i u3 narysowane odpowiednio jeden pod drugim (u3 dla dwóch różnych pojemności kondensatora C)

- wnioski

- wykaz przyrządów

5

Zagadnienia do opracowania.

- Omów przebieg krzywych obserwowanych na ekranie oscyloskopu.

- Omów wpływ pojemności na kształt i wartość wyprostowanych przebiegów napięć - Narysuj układ prostownika jednopołówkowego, dwupołówkowego z dzielonym

uzwojeniem i w układzie mostka

- Jaki wpływ na przebieg napięcia wyjściowego ma kierunek włączenia diod w prostowniku

- Wymień zastosowanie układów prostowniczych

- Porównaj przebiegi napięć w badanych układach i otrzymane w programie symulacyjnym

Figure

Updating...

References

Related subjects :