• Nie Znaleziono Wyników

Oblicz objętość ostrosłupa

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Oblicz objętość ostrosłupa"

Copied!
1
69
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Zad.1 Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o bokach 4dm oraz 7dm. Wysokość ostrosłupa wynosi H = 6dm. Oblicz objętość ostrosłupa.

// Objętość ostrosłupa V = 1

3 P p H

Zad.2 Dany jest ostrosłup o podstawie kwadratu. Długość jego boku to 4cm. Ściany boczne ostrosłupa są trójkątami, których wysokość wynosi h= 6cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.

// Pole trójkąta PΔ= 1

2 ∙ a ∙ h

Pole boczne ostrosłupa o podstawie kwadratu Pb= 4 ∙PΔ

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm2, a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od krawędzi podstawy.

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 8cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.

Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość tego ostrosłupa.

Ostrosłup

(2)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zauważmy, że po każdym ruchu liczba czarnych pól zwiększa się o dwa, gdy wybierzemy dwa pola białe, nie zmienia się, gdy wybierzemy po jednym polu w każ- dym kolorze oraz

Oblicz pole trójkąta równobocznego, jeżeli jego wysokość ma długość 10... Na podstawie tego przykładu proszę o zrobienie poniższego zadania

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a długość krawędzi bocznej jest o 3 cm krótsza od

Zad.4 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 256m 2 , a długość krawędzi bocznej jest o 6 cm krótsza od

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Objętość graniastosłupa obliczamy mnożąc pole podstawy tego graniastosłupa przez

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

Oblicz pole powierzchni bocznej

6. Wysokość ostrosłupa trójkątnego prawidłowego wynosi h, a kąt między wysokościami ścian bocznych poprowadzonymi z wierzchołka ostrosłupa jest równy 2α. Obliczyć

Wysokość ściany bocznej tego ostrosłupa jest równa 22, a tangens kąta nachylenia ściany bocznej ostrosłupa do płaszczyzny jego podstawy jest równy 4 6. Oblicz objętość

Temat: Siatki ostrosłupów został przerobiony online w miniony czwartek, gdyby jeszcze zdarzyło się problemowe zadanie oczywiście zostanie wyjaśnione w poniedziałek online

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego trójkątnego wynosi , a wysokość ściany bocznej ma długość 3cm..

Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 4,6 dm , a pole jego ściany bocznej jest równe polu jego podstawy.. Oblicz pole powierzchni całkowitej

Udało się nam zrealizować wszystkie założenia projektu: podróż pociągiem w kuszetce, dzieci nauczyły się jeździć na nartach, a za- kończeniem kursu był udział

Pole podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równe 100cm2, a jego pole powierzchni bocznej jest równe 260cm2. Oblicz objętość

Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy długości a i kącie nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy