• Nie Znaleziono Wyników

Temat lekcji: Poznajemy rzekę

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat lekcji: Poznajemy rzekę "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

20.04.2020 Lekcja przyrody dla klasy 4

Temat lekcji: Poznajemy rzekę

Proszę wykonane zadania i notatki przesyłać na podany adres emilowy:

ewelina.nauczyciel27@gmail.com Pozdrawiam Pani Ewelina 

Notatka do zeszytu: W rzece możemy wyróżnić trzy odcinki: bieg górny, środkowy i dolny.

Bieg górny

rozpoczyna się u źródła, czyli miejsca, z którego rzeka bierze początek.

Bieg środkowy

charakteryzuje się zwykle wolniejszą niż wcześniej prędkością płynącej wody.

Bieg dolny

charakteryzuje się najmniejszą prędkością płynącej wody.

Kończy się on ujściem, czyli miejscem, gdzie rzeka wpada do innej rzeki, jeziora lub morza.

Zadanie 1. Wykonaj polecenia.

a) Zamaluj każdy odcinek rzeki innym kolorem.

b) Przyporządkuj informacje z ramek do właściwych biegów rzeki.

Zamaluj ramki na kolory wybrane przez ciebie w poprzedniej części zadania.

Dla chętnych:

Wyjaśnij krótko, dlaczego:

• larwy ważek mają na końcu ciała specjalne wyrostki.

• pływak żółtobrzeżek przechowuje pod skrzydłami bąbelki powietrza.

• pstrąg potokowy ma silnie umięśnione ciało.

W tym odcinku rzeka ma swoje źródło.

Koryto staje się kręte i tworzy zakola.

Czasami w tym odcinku występuje plankton.

Dominują rośliny zanurzone w wodzie.

Tu rzeka kończy swój bieg – wpływa do innej rzeki, jeziora lub morza.

Żyją tu pstrągi i larwy chruścików.

Siła wody jest tak duża, że porywa leżące na dnie niewielkie kamienie.

Tutaj świat organizmów jest najbujniejszy.

Tu, na powierzchni wody, można spotkać nartniki.

Panujące tu warunki są podobne do tych, które panują w jeziorze.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapamiętaj pojęcia: górny bieg rzeki, zapora, środkowy bieg rzeki, lewy dopływ, prawy dopływ, dolny bieg rzeki, ujście rzeki..

M4 Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A... M4 Wojskowe Zakłady

− pobranie numeru startowego przez zawodnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletnich) będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu,

Organizator udostępni każdemu Uczestnikowi zarejestrowanemu i opłaconemu przed 8 października 2020 r, kod startowy dostępu do biegu (w.. Regulamin powstał

Msc Zawodnik Numer Klub Kategoria Mkat mundurowa Rodzina startu 5km 10km 10km Różn min/km km/h. Z naleziono

7. Uczestnik Oświadcza, że zapoznałem/am się z regulaminem imprezy oraz, że jest zdolny/a do udziału w wydarzeniu i startuje na własna odpowiedzialność. Wyraża zgodę

wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, XIII Uliczny Elbląski Bieg Piekarczyka, Bieg Towarzyszący oraz Mini Bieg Piekarczyka mogą zostać odwołane, liczba startujących osób może zostać

Nr Nazwisko i Imię Rok ur.. Nr Nazwisko i Imię

Nasuwa się równocześnie inny wniosek, mianowicie, że Paweł, jako gorliwy misjonarz, pragnął tylko jednego: pozyskać dla Kościoła jak najliczniejszą grupę nowych wyznaw- ców,

Kraj Nazwisko, Imię Rok Miasto Klub 5 km Czas Tempo min/km Kat... Kraj Nazwisko, Imię Rok Miasto Klub 5 km Czas

MscGen NrSt Nazwisko Zespół/Miejscowość Ur... MscGen NrSt Nazwisko

[r]

Udział w biegu następuje na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością

Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników..  Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków

M-ce Nazwisko i imię Nr Klub M-scowość Kraj Kat... BIEG NA 5 KILOMETRÓW | XII BIEG SIEDLECKIEGO JACKA,

[r]

ska Akademia Umiejętności”, Kraków 1928/1929–1952 — Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozofi cznego ― Polska Aka-. demia Umiejętności,

NAZWISKO IMIĘ MIASTO PŁEĆ KAT_WIEK MSC_KAT_WIEKMSC_PLEC CZAS PUNKTY MSC_KAT_WIEK MSC_PLECCZAS PUNKTY MSC_KAT_WIEK MSC_PLEC CZAS PUNKTY MSC_KAT_WIEK MSC_PLEC CZAS PUNKTY

2. Wszelkie protesty i zażalenia należy zgłaszać do organizatora, a jego decyzje są ostateczne i nieodwołalne. Dokonanie rejestracji, o której mowa, jest jednoznaczne

Apeluję do wszystkich klubów i stowarzyszeń sportowych, aby podczas organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży stosować zalecane środki bezpieczeństwa, a także

Rank Bib

Napisz CV i list motywacyjny ( przy wpisywaniu wykształcenia, przebiegu pracy i praktycznych umiejętnościach – posłuż się nieograniczoną wyobraźnią) Zadanie proszę wysłać

Należy pamiętać, że wprowa- dzenie preparatu odtwórczego na rynek często oznacza spadek docho- dów producenta leku referencyjne- go, zwłaszcza gdy lek generyczny otrzymuje