• Nie Znaleziono Wyników

I wojna światowa 1. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz).

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "I wojna światowa 1. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz)."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Rozdział V Karta pracy

I wojna światowa

1. Rozstrzygnij, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe. Zapisz przy każdym z nich właściwą literę: P (prawda) lub F (fałsz).

Zdanie Prawda/Fałsz

Mundury maskujące zostały wprowadzone po raz pierwszy w armii niemieckiej.

W czasie I wojny światowej czołgi były powszechnie używane na wszystkich frontach.

Początkowo samoloty wykorzystywano tylko do celów obserwacyjnych i zwiadowczych.

2. Sformułuj dwa argumenty uzasadniające następującą tezę: Nowe rodzaje uzbrojenia zrewolucjonizowały sposób prowadzenia działań wojennych.

 ………

………

………

………...,

 ………

………

………

………

3. Zapisz w tabeli nazwy miejsc, w których doszło do opisanych bitew.

Opis bitwy Miejsce bitwy

Zwycięska bitwa wojsk państw centralnych z 1915 r. Dzięki niej udało się przełamać front rosyjski.

Bitwa, którą toczono od kwietnia 1915 r. do stycznia 1916 r., aby utrzymać cieśniny czarnomorskie. Zakończyła się klęską oraz ewakuacją wojsk ententy.

Bitwa na froncie zachodnim z 1916 r. W jej trakcie po obu stronach zginęło, zostało rannych lub zaginęło łącznie ok. 700 tys. żołnierzy.

Ofensywa wojsk ententy trwająca od lipca do listopada 1916 r., podczas której armia brytyjska po raz pierwszy użyła czołgów.

Bitwa stoczona w 1917 r. na froncie zachodnim. W jej trakcie wojska niemieckie użyły trującego środka chemicznego zwanego gazem musztardowym.

(2)

4. Podaj nazwę strategii stosowanej przez Niemców podczas walk z wojskami ententy.

Wyjaśnij, jakie konsekwencje dla dalszego przebiegu wojny miała realizacja tej koncepcji.

Skorzystaj z tekstów źródłowych.

Tekst A

Komunikat rządu niemieckiego

Poczynając od 1 lutego 1917 r., w wymienionych niżej strefach zakazanych wokół Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch oraz we wschodniej części Morza Śródziemnego będzie wstrzymany bez ograniczeń i przy użyciu wszelkich rodzajów broni ruch statków na morzu. [...] Statki neutralne, które żeglują w strefach zakazanych (blokady), czynią to na własne ryzyko.

Tekst B

Oświadczenie prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona

Okręty neutralne i zaprzyjaźnione zatapia się tak samo jak okręty nieprzyjacielskie; nawet okręty szpitalne, mające wolny glejt rządu niemieckiego, zatapiano z takim samym brakiem litości i zasad. [...] Obecna wojna niemiecka przeciwko handlowi jest wojną przeciw humanitarności i przeciw wszystkim narodom.

Źródło: Pierwsza wojna światowa 1914–1918. Teksty źródłowe do nauki historii w szkole, oprac. A. Deruga i J. Derużyna, Warszawa 1960, s. 39–40.

nazwa: ………

wyjaśnienie:

………

………

………

………

………

………

………

5. Zapisz w tabeli przykłady politycznych, społecznych, militarnych i gospodarczych skutków I wojny światowej.

Skutki Przykłady

polityczne

społeczne

gospodarcze

militarne

(3)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Jest mi?dzy nimi oficer jeden

Wypisz dwa numery zdań, które poprawnie określają przyczyny wytworzenia się tak wielkich kryształów w opisanej jaskini. Oddziaływanie na skały gorących roztworów wodnych

Zadanie 13. Oba gazy przereagowały całkowicie. Napisz równanie reakcji i oblicz liczbę cząsteczek otrzymanego produktu z dokładnością do drugiego miejsca po

W grafie podanym na rysunku zaznaczono jego

[r]

comparative spontaneous-ignition characteristics of 29 hydrocarbons and aviation fluids. Reasonable correlation is found with results from more precise methods. Ignition

Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe... Obok zdań dopisz prawda

Rozstrzygnij czy podane niżej zdania są prawdziwe czy fałszywe... Obok zdań dopisz prawda