• Nie Znaleziono Wyników

PRACA KLASOWA nr 4 TEMAT: UŁAMKI ZWYKŁE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "PRACA KLASOWA nr 4 TEMAT: UŁAMKI ZWYKŁE"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Imię i nazwisko Data Klasa

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 4 Praca klasowa nr 4

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

2

PRACA KLASOWA nr 4

TEMAT: UŁAMKI ZWYKŁE

1.

2 p. Pokoloruj taką część figury, jaką określa ułamek.

a)

58

b)

56

2.

4 p. Jeżeli zdanie jest prawdziwe, w okienko wpisz literę P, jeżeli fałszywe – literę F.

a) Zamalowano 79 kwadratu i  34 koła.

b) Spośród ułamków: 12 , 2846 połowa to 28 .

c) Aby równość 103 = 30 była prawdziwa, w kratkę należy wpisać liczbę 20.

d) Ułamki: 45 , 47 , 49 , 104 uporządkowano malejąco.

3.

6 p. Oblicz.

a) 45 + 25 = b) 1 26 + 2 56 =

c) 4 13 – 2 = d) 6 34 – 3 14 =

e) 7 – 2 25 = f ) 5 14 – 2 34 =

4.

5 p. Karol i Maciek pojechali na trzydniową wycieczkę. Pierwszego dnia przejechali 123 całej trasy, a drugiego o 122 trasy więcej niż pierwszego dnia.

a) Jaką część trasy przejechali drugiego dnia? ...

b) Jaką część całej trasy przejechali trzeciego dnia? ...

c) Którego dnia przejechali największą część trasy? ...

(2)

Matematyka

|

Matematyka wokół nas

|

Klasa 4 Praca klasowa nr 4

AUTORZY: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015

3

5.

3 p. Sok jest sprzedawany w opakowaniach o pojemnościach: 14 litra, 12 litra, 1 litr, 1 12 litra, 3 litry. Ania kupiła 2 12 litra soku. Jakie opakowania mogła wybrać? Podaj trzy możliwości. Za- kładamy, że mogła wybrać kilka jednakowych opakowań.

6.

2 p. W jednej siatce jest 1 14 kg mandarynek. Ile kilogramów mandarynek zawiera pojemnik, w którym mieści się 20 takich siatek?

Odpowiedź. ...

7.

Do pojemnika wlano sok, a następnie dolano wodę. Sok zajmował 12 pojemności pojemnika, a woda – 14 jego pojemności.

a) Jaka część pojemnika jest jeszcze wolna?

Odpowiedź. ...

b) Do pojemnika wlano jeszcze 2 litry wody i w ten sposób napełniono go całkowicie. Ile litrów napoju mieści ten pojemnik?

Odpowiedź. ...

Cytaty

Powiązane dokumenty

• uszkodzeń powstałych w przypadku stosowania soli oraz substancji chemicznych do usuwania oblodzenia w pobliżu elementów ocynkowanych, lakierowanych, wykonanych z

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy uŜyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a takŜe dowiązane do

Zamawiający powinien załoŜyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuŜ osi trasy, a takŜe przy kaŜdym obiekcie inŜynierskim. Maksymalna odległość między

Droga prowadzi lekko pod górę przez ok 1,5 km, dochodzimy nia do granicy lasu a następnie trzymając się cały czas drogi asfaltowej skręcamy lekko w lewo9. Poruszamy się cały

• Uczestnik biorący udział w pomiarze tras WARNELAND wyraża zgodę do wykorzystania swojego wizerunku w celach promocji tras biegowych, oraz przetwarzania danych osobowych podanych.

Prowadzenie ruchu rowerowego dwukierunkowa drogą dla rowerów po południowej stronie, wraz z budową (wyniesionych poza wariantem podstawowym) przejazdów dla rowerzystów przez

W skrócie: zmienią się trasy linii 119, 190 i 282, linię 137 zastąpią kursy linii 190 na nowej trasie, zreorganizowana będzie obsługa Dworca Morskiego i Domu.. Marynarza, a linia

Jaka była początkowa cena