• Nie Znaleziono Wyników

przyjmuje prac. W czwartek 14 maja o godz. 9.00 pytam z 3 ostatnich lekcji do tej pory z klasy zgłosiło się 10

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "przyjmuje prac. W czwartek 14 maja o godz. 9.00 pytam z 3 ostatnich lekcji do tej pory z klasy zgłosiło się 10 "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Temat: Geneza i Wybuch II wojny światowej. Wojna obronna Polski.

1. Rok 1939

W tym roku do III Rzeszy przyłączono ostatecznie: Protektorat Czech i Moraw oraz Państwo Słowackie. Francja i Wielka Brytania udzieliły Polsce gwarancji, iż w razie napaści udzielom nam pomocy. Tydzień później minister spraw zagranicznych Beck powiedział: „My Polacy nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę. Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Ta rzeczą jest honor” -opisz krótko jak rozumiesz to przemówienie.

2. Pakt Ribbentrop-Mołotow str.151-152 (data zawarcia i czego dotyczył ten pakt).

3. Atak na Polskę.

Wojna błyskawiczna jednostki pancerne uderzają na ważne punkty strategiczne.

1 IX 1939-atak niemiecki na Polskę-godz. 4.45 atak pancernika „Schlezwig-Holstein”

bombardowanie Wielunia.

-początek obrony Westerplatte do 7 IX

-3 IX Wielka Brytania i Francja wypowiedziały wojnę Niemcom do historii przeszło to pod nazwą dziwna wojna (były to tylko noty dyplomatyczne a działań zbrojnych nie rozpoczęły).

-8-9 IX obrona Wizny -9-20 bitwa nad Bzurą 17 IX atak ZSRR na Polskę -28 IX kapitulacja Warszawy 29 IX upadek twierdzy Modlin -2 X kapitulacja Helu

-5 X bitwa pod Kockiem i koniec kampanii wrześniowej

https://epodreczniki.pl/a/kampania-wrzesniowa/D2sACzXFF

Zadanie 1.Uzasadnij, czy słusznie nazwano agresję radziecko „ciosem w plecy”

2. Dlaczego bitwa pod Wizną nazwana jest „polskimi Termopilami”

3. Od czego pochodzi nazwa „naloty dywanowe”

4. Wyraź zdanie czy mogliśmy wygrać kampanię wrześniową.

Uzupełnij ćwiczenie 8 w epodrecznikach lin podany wyżej.

Zadanie i notatkę z lekcji wysyłamy na maila grazynagamracy35@poczta. onet.pl do 19 maja.

Otrzymacie z tej lekcji 2 oceny. Po terminie nie

przyjmuje prac. W czwartek 14 maja o godz. 9.00 pytam z 3 ostatnich lekcji do tej pory z klasy zgłosiło się 10

osób. Jeżeli nie zgłosicie się wstawiam jedynki. W razie wątpliwości proszę pytać. Osoby, które były pytane nie zgłaszają się. Korzystacie z podanego linku z

epodreczników.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Okazało się, że na wsi jest inaczej niż w mieście: powietrze pachnie, jest mniej hałasu, a więcej śpiewu ptaków i nigdzie nie było widać wieżowców, tylko jeden mały

Wielkością, która nie ulega zmianie przy zatężaniu roztworu w wyniku odparowania rozpuszczalnika, jest masa substancji.. Wielkością, która nie ulega zmianie przy zatężaniu

 Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do lekcji (nie dotyczy to zapowiedzianych sprawdzianów i lekcji, na których wystawiana jest ocena śródroczna lub roczna)

Kolejny, bardzo krótki, rozdział recenzowanej pracy, Podmioty odpowiedzialności konstytucyjno-prawnej, poświęcono dyskusji zagadnienia podmiotowości w

Natomiast ostatnie trzy rozdziały poruszają aspekty dydaktyki języ- ka niemieckiego jako drugiego języka nauczanego po języku angielskim, a także działania mające na celu

Największa dynamika reform państwa przypada na okres obrad Sejmu Czteroletniego (1788-1792). Atmosfera sprzyjającą reformatorom zbiegła się w czasie z wydarzeniami na

Ach, to też był wspaniały dzień (Polak papieżem-dop.red.), jak pamiętam właśnie z akademika zjeżdżałam - bo mieszkałyśmy z Mirką [Wojciechowską] na jedenastym piętrze

„Pożyczamy” zawsze 10, od cyfry (różnej od zera) stojącej przed, a ona zmniejsz się o 1.. Może się zdarzyd, że odejmując jedną liczbę od drugiej,