• Nie Znaleziono Wyników

Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki"

Copied!
9
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/3 grupa A

... ...

klasa data

1. Oblicz:

a) 4 2 7 + 2 3 8 =

. . .

e) 3 2 3 ⋅ 2 1 4 =

. . . .

b) 0,7 + 2,6 =

. . .

f) 0,3 ⋅ 1,2 =

. . . .

c) 7 1 6 − 2 3 4 =

. . .

g) 5 1 5 : 1 6 7 =

. . . .

d) 9,2 − 4,7 =

. . .

h) 7,2 : 0,09 =

. . . .

2. Uzupełnij:

a)

. . . .

+ 2 5 = 0,65 b) 1,85 −

. . .

= 1 4 c) 20 3 +

. . .

= 0,65

3. Oblicz:

a) 13 50 + 0,8 c) 3,96 − 1 4 5 e) 3 7 ⋅ 0,14 g) 4,9 : 1 3 4 b) 2 2 9 + 3,2 d) 3 2 7 − 1,5 f) 3,2 ⋅ 1 3 4 h) 1 5 9 : 1,4

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

grupa A str. 2/3 4. Połącz liniami worki o równych masach.

5. Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

a) 36 − 6 ⋅ 5 c) 48 : 12 : 2 ⋅ 3 e) 2,7 + 3,5 − 0,2 + 0,02 b) 54 + (8 − 6) : 2 d) 0,7 ⋅ 0,2 + 0,3 2 f) 0,36 : 0,3 :(1 − 0,6)

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(3)

grupa A str. 3/3

6. Zapisz rozwinięcia dziesiętne liczb:

a) 7 8 =

. . .

b) 50 7 =

. . .

c) 15 8 =

. . .

d) 1 4 9 =

. . . .

7. Oblicz:

1 3 55 8 ⋅ 0,8 + 1 3 5 : 2 =

. . . .

8. Oblicz:

1

3 + 3,5 ⋅ 6 1 5 − 4,7 =

. . . .

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(4)

Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/3 grupa B

... ...

klasa data

1. Oblicz:

a) 4 3 8 + 5 4 9 =

. . .

e) 3 1 4 ⋅ 2 2 5 =

. . . .

b) 1,8 + 0,5 =

. . .

f) 0,4 ⋅ 1,2 =

. . . .

c) 6 2 3 − 2 7 8 =

. . .

g) 3 3 7 : 2 2 5 =

. . . .

d) 5,5 − 2,9 =

. . .

h) 5,6 : 0,07 =

. . . .

2. Uzupełnij:

a) 1 4 +

. . .

= 0,95 b) 1,9 −

. . .

= 2 5 c)

. . . .

+ 25 6 = 0,94

3. Oblicz:

a) 3 5 + 0,83 c) 2,8 − 1 3 4 e) 2 3 ⋅ 0,03 g) 3,2 : 1 3 5 b) 4 1 3 + 2,3 d) 3 1 6 − 1,4 f) 2,2 ⋅ 1 1 4 h) 1 2 7 : 0,9

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(5)

grupa B str. 2/3

4. Połącz liniami worki o równych masach.

5. Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

a) 37 − 7 ⋅ 5 c) 56 : 14 : 2 ⋅ 5 e) 4,5 + 1,7 − 0,5 + 0,07 b) 36 + (17 − 5) : 4 d) 0,6 ⋅ 0,4 + 0,2 2 f) 0,56 : 0,4 :(1 − 0,8)

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(6)

grupa B str. 3/3

6. Zapisz rozwinięcia dziesiętne liczb:

a) 3 8 =

. . .

b) 11 50 =

. . .

c) 13 15 =

. . .

d) 1 7 9 =

. . . .

7. Oblicz:

2 1 2 ⋅ 0,3 + 4 5 : 4 − 1 20 3 =

. . . .

8. Oblicz:

2 2 3 + 0,5 ⋅ 6 2 5 − 4,9 =

. . . .

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(7)

Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/3 grupa C

... ...

klasa data

1. Oblicz:

a) 2 4 9 + 4 3 8 =

. . .

e) 3 3 7 ⋅ 2 4 5 =

. . . .

b) 0,5 + 3,8 =

. . .

f) 0,4 ⋅ 1,3 =

. . . .

c) 8 3 5 − 3 2 3 =

. . .

g) 3 1 4 : 8 2 3 =

. . . .

d) 5,3 − 3,7 =

. . .

h) 4,2 : 0,06 =

. . . .

2. Uzupełnij:

a) 2 5 +

. . .

= 0,75 b) 1,65 −

. . .

= 1 4 c)

. . . .

+ 20 9 = 0,85

3. Oblicz:

a) 17 20 + 0,2 c) 2,7 − 1 20 3 e) 5 7 ⋅ 0,14 g) 4,5 : 1 1 4 b) 2 5 6 + 2,1 d) 4 3 7 − 2,6 f) 3,5 ⋅ 1 3 5 h) 2 3 7 : 3,4

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(8)

grupa C str. 2/3

4. Połącz liniami worki o równych masach.

5. Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

a) 48 : 8 − 5 c) 66 : 11 : 3 ⋅ 2 e) 2,6 + 1,8 − 0,4 + 0,06 b) 15 + 2 ⋅ (17 − 8) d) 0,4 ⋅ 0,3 + 0,2 2 f) 0,48 : 0,8 :(1 − 0,7)

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(9)

grupa C str. 3/3

6. Zapisz rozwinięcia dziesiętne liczb:

a) 3 5 =

. . .

b) 25 2 =

. . .

c) 1 6 =

. . .

d) 1 1 3 =

. . . .

7. Oblicz:

1 1 2 ⋅ 0,3 + 3 5 : 3 − 20 3 =

. . . .

8. Oblicz:

1,5 + 2 3 ⋅ 6 2 5 − 4,9 =

. . . .

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Łatwo podać wiele przykładów zbiorów induktywnych. Takim jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych R, również zbiór nieujemnych liczb rzeczywistych. Można zauważyć, że

Zagadnienie tak ważne i tak często występujące w arkuszach egzaminacyjnych, że warto mu poświęcić więcej uwagi. Zacznijmy od rzeczy najprostszych. a) O ile procent wzrost Adama

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na oceny dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą, a ponadto potrafi:. •

1 Zapisz liczby słowami.. ► Jeśli wykonasz poprawnie trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom..

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.8. Sprawdzian -

Przyjmij, że znasz dowód faktu z poprzedniego zadania i za jego pomocą udowodnij jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze.. Podaj definicję

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk 483033 Copyright © Gdańskie

Grupa młodzie ˙zy wybrała si˛e na spacer po lesie. W trakcie wycieczki dwukrotnie zrobiono przerw˛e na odpoczynek. Wykres przedstawia zale ˙zno´s´c przebytej drogi od czasu

Oblicz pole

 rozwiązuje zadania tekstowe o podwyższonym stopniu trudności z zastosowaniem działań na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.  oblicza dokładną wartość

 umie:narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie, rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami, obliczyć

 Stosowanie algorytmu mnożenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny..  Stosowanie algorytmu dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich

Scenariusz lekcji matematyki „Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne”8. z działu „Ułamki zwykłe” jest przeznaczony do realizacji w klasie

W artykule ”Różne rozkłady na sumy kwadratów” (Delta 3/1998 str. 12 - 13) zajmowali- śmy się liczbami naturalnymi posiadającymi rozkłady na sumę dwóch kwadratów, w

Znajdź trzy kolejne liczby naturalne, których iloczyn jest 100 razy większy od największej liczby czterocyfrowej..

Jacek przejeżdża całą trasę w 10 minut, czyli średnio w ciągu minuty pokonuje.. Mama upiekła

Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całko- wite większe od −9 i mniejsze od 2, to wśród nich są dwie pary liczb przeciwnych..

Zapisz cyframi liczbę: cztery miliony trzydzieści tysięcy jedenA. Zapisz w systemie dziesiętnym