BINGO Obliczenia procentowe

34  Download (0)

Full text

(1)

BINGO

Obliczenia procentowe

(2)

Ile wynosi 10% liczby 260?

(3)

Ile wynosi 20% liczby 155?

(4)

50% pewnej liczby wynosi 21.

Co to za liczba?

(5)

25% pewnej liczby wynosi 6.

Co to za liczba?

(6)

Ile wynosi 15% liczby 300?

(7)

20% pewnej liczby wynosi 10.

Co to za liczba?

(8)

Ile wynosi 300% liczby 7?

(9)

Ile wynosi 100% liczby:

46

3 1 −3 0 ?

(10)

Ile wynosi 90% liczby 40?

(11)

200% pewnej liczby wynosi 94.

Co to za liczba?

(12)

Ile wynosi 80% liczby 40?

(13)

Ile wynosi 25% liczby 116?

(14)

40% pewnej liczby wynosi 8.

Co to za liczba?

(15)

Ile wynosi 70% liczby 70?

(16)

Ile wynosi 100% liczby:

148

0,8:0,2 ?

(17)

Ile wynosi 20% liczby 170?

(18)

Ile wynosi 50% liczby 82?

(19)

Ile wynosi 90% liczby 30?

(20)

Ile wynosi 20% liczby 195?

(21)

60% pewnej liczby wynosi 18.

Co to za liczba?

(22)

Ile wynosi 23% liczby 200?

(23)

Ile wynosi 20% liczby 190?

(24)

Ile wynosi 50% liczby 44?

(25)

Ile wynosi 40% liczby 120?

(26)

Ile wynosi 400% liczby 11?

(27)

20% pewnej liczby wynosi 7.

Co to za liczba?

(28)

Ile wynosi 20% liczby 125?

(29)

Ile wynosi 20% liczby 215?

(30)

Ile wynosi 40% liczby 70?

(31)

Ile wynosi 110% liczby 30?

(32)

Ile wynosi 25% liczby 160?

(33)

20 21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31 32 33 34 35

36 37 38 39 40 41 42 43

44

45

46

47

48

49

50

(34)

Ile wynosi 10% liczby 260? 26

Ile wynosi 20% liczby 155? 31

50% pewnej liczby wynosi 21. Co to za liczba? 42 25% pewnej liczby wynosi 6. Co to za liczba? 24

Ile wynosi 15% liczby 300? 45

20% pewnej liczby wynosi 10. Co to za liczba? 50

Ile wynosi 300% liczby 7? 21

Ile wynosi 100% liczby: 46/(31-30 )? 23

Ile wynosi 90% liczby 40? 36

200% pewnej liczby wynosi 94. Co to za liczba? 47

Ile wynosi 80% liczby 40? 32

Ile wynosi 25% liczby 116? 29

40% pewnej liczby wynosi 8. Co to za liczba? 20

Ile wynosi 70% liczby 70? 49

Ile wynosi 100% liczby: 148/(0,8:0,2)? 37

Ile wynosi 20% liczby 170? 34

Ile wynosi 50% liczby 82? 41

Ile wynosi 90% liczby 30? 27

Ile wynosi 20% liczby 195? 39

60% pewnej liczby wynosi 18. Co to za liczba? 30

Ile wynosi 23% liczby 200? 46

Ile wynosi 20% liczby 190? 38

Ile wynosi 50% liczby 44? 22

Ile wynosi 40% liczby 120? 48

Ile wynosi 400% liczby 11? 44

20% pewnej liczby wynosi 7. Co to za liczba? 35

Ile wynosi 20% liczby 125? 25

Ile wynosi 20% liczby 215? 43

Ile wynosi 40% liczby 70? 28

Ile wynosi 110% liczby 30? 33

Ile wynosi 25% liczby 160? 40

ZAKRES: 20-50

Figure

Updating...

References

Related subjects :