• Nie Znaleziono Wyników

Zwrócić uwagę na losy Cezarego Baryki i jego rodziny

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zwrócić uwagę na losy Cezarego Baryki i jego rodziny"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 3 A Język polski

1. Przeczytać „Jądro ciemności” J. Conrada.

2. Zaznaczyć w tekście fragmenty, w których są wypowiedzi różnych postaci na temat Kurtza.

3. Przygotować w zeszytach prezentację postaci Marlowa – biografia, cechy, poglądy.

4. Podczas czytania zwrócić uwagę na obraz kolonizacji ukazany w tekście – wypowiedzi postaci, sytuacje.

5. Przeczytać „Przedwiośnie” S. Żeromskiego. Zwrócić uwagę na losy Cezarego Baryki i jego rodziny.

6. Przyjrzeć się obrazowi Polski po odzyskaniu niepodległości . Zwrócić uwagę na poglądy Szymona Gajowca, Seweryna Baryki i Lulka dotyczące poprawy sytuacji w kraju.

E. Walesiewicz

Cytaty

Powiązane dokumenty

W większości przykładów trójmiany są odpowiednio uporządkowane, ale w tych końcowych przed obliczaniem delty pamiętaj o odpowiednim ustawieniu wyrazów. Warto też zwrócić

Nauczyciel prosi uczniów o dokonanie oceny postaci i zachowania młodego Baryki.. Uczniowie wyrażają

 jaka jest budowa i funkcje obwodowego układu nerwowego,..  czym jest

Sprawdzenie zapisu notatki w zeszycie będzie losowe (losowo wybrana osoba będzie musiała wysłać zdjęcie

Sprawdzenie zapisu notatki w zeszycie będzie losowe (w dniu lekcji biologii losowo wybrany uczeń będzie musiał wysłać zdjęcie

Wśród nich wyróżniamy figury myśli, czyli środki służące intelektualnemu, emocjonalnemu i estetycznemu wzmocnieniu treści, oraz figury słów, czyli szczególne

Wspólne podejmowanie decyzji przez chorego i prowadzącego leczenie reumatologa powin- no objąć wszystkie aspekty choroby: infor- macje o samej chorobie i ryzyku jakie niesie,

Na podstawie badania przedmiotowego błony śluzo- wej jamy ustnej stwierdzono wyczuwalne palpacyjnie zmiany o charakterze przerostu włóknistego w obrębie błony śluzowej wargi górnej