• Nie Znaleziono Wyników

XVIII Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Eliminacje – cykl lutowy Poziom: szkoły podstawowe

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "XVIII Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Eliminacje – cykl lutowy Poziom: szkoły podstawowe"

Copied!
1
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

XVIII Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Eliminacje – cykl lutowy

Poziom: szkoły podstawowe

Punktacja: 10 punktów za każde zadanie (zadania rozwiązywane w „domu”)

Zadania przeznaczone do rozwiązywania „w domu”. Czas zwrotu rozwiązań 3 dni. Wyniki przesłać do dnia 29.02.2020 za pomocą formularza zamieszczonego na stronach zawodów http://wmii.uwm.edu.pl/~zawodymat

Zadanie 1. Oblicz wartość wyrażenia

102018+ 102020 102019+ 102019.

Zadanie 2. Spośród pięciu liczb pierwszych, leżących pomiędzy liczbami 4 i 18, wybrano dwie liczby. Po odjęciu ich sumy od iloczynu otrzymano liczbę, która jest najmniejszą wspólną wielokrotnością liczb 7 i 17. Jakie to są liczby?

Zadanie 3. Pociąg mija obserwatora w czasie 8 sekund. Ten sam pociąg, jadąc z taką samą prędkością, mija peron o długości 400 m w czasie 48 sekund. Oblicz długość pociągu i prędkość, z jaką mijał stację. Prędkość wyraź w km/h.

Zadanie 4. Półkole o średnicy 1 znajduje się na górze półkola o średnicy 2, jak na rysunku.

Oblicz pole zacieniowanego obszaru.

Zadanie 5. W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym wysokość jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy. Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa jest równe polu powierzchni całkowitej sześcianu o krawędzi długości 5 cm. Oblicz objętość tego graniastosłupa.

Cytaty

Powiązane dokumenty

pole powierzchni bocznej (czyli suma wszystkich pól ścian bocznych) całkowitej prostopadłościanu możemy obliczyć.. +2·a·c+2·b·c lub P c =2⋅(a·b+a·c+b·c)

Sposób obliczania https://www.youtube.com/watch?v=NYggdH2QuCI Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa to pole jego siatki, czyli podstaw (dolnej i górnej) oraz wszystkich

Wyznacz pole przekroju ostrosłupa , którego podstawą jest kwadrat o boku a, jego wysokość jest krawędzią boczną o długości 4a poprowadzonego płaszczyzną przechodzącą

Możemy przyjąć, że obserwator jest punktem, wówczas żeby go minąć pociąg musi przejechać trasę równą swojej długości.. Zatem

Wyznacz pole przekroju ostrosłupa , którego podstawą jest kwadrat o boku a, jego wysokość jest krawędzią boczną o długości 4a poprowadzonego płaszczyzną przechodzącą

W układzie współrzędnych zaznacz wszystkie punkty, których współrzędne są liczbami naturalnymi spełniającymi jednocześnie oba warunki: NWD(x, y) = 1, NWW(x, y) = 3p, gdzie

W układzie współrzędnych zaznacz wszystkie punkty, których współrzędne są liczbami naturalnymi spełniającymi jednocześnie oba warunki: NWD(x, y) = 1, NWW(x, y) = 3p, gdzie

Wyniki przesłać do dnia 31.12.2019 za pomocą formularza zamieszczonego na stronach zawodów http://wmii.uwm.edu.pl/~zawodymat..

XVIII Warmińsko-Mazurskie Zawody Matematyczne Eliminacje – cykl grudniowy.. Poziom:

Uczniowie losowali między sobą bilety, następnie każdy z nich obliczył sumę liczby określającej miejsce w kinie i liczby, pod którą jest zapisany w dzienniku.. Wykaż, że co

Uczniowie losowali między sobą bilety, następnie każdy z nich obliczył sumę liczby określającej miejsce w kinie i liczby, pod którą jest zapisany w dzienniku.. Wykaż, że co

Ile musi on wziąć każdego ze stopów, aby otrzymać 8 kg nowego stopu, w którym stosunek masy złota do srebra wynosiłby 5:11.

Oblicz pole tego trójkąta, wiedząc, że promień okręgu opisanego na figurze utworzonej z wymienionych trzech okręgów jest

Niech miara kąta CAB wynosi  , wtedy miara kąta ABC też wynosi  , ponieważ trójkąt ABC jest równoramienny oraz miara kąta BCD również wynosi  , gdyż trójkąt DCB

Pole trójkąta krzywoliniowego jest równe różnicy pola trójkąta utworzonego przez trzy środki małych okręgów i sumy pól trzech wycinków małych kół wyciętych przez

Punktacja: 10 punktów za każde zadanie (zadania rozwiązywane w „domu”) Zadania przeznaczone do rozwiązywania „w domu”.. Czas zwrotu rozwiązań

Droga przebyta przez drugą i trzecią ciężarówkę do chwili spotkania jest taka sama, natomiast czas jazdy drugiej ciężarówki o ½ h dłuższy... Trzecia ciężarówka jechała

Nowych będzie tyle ile było poprzednio prostych, bo dodana prosta przetnie wszystkie już istniejące proste. Należy jeszcze zauważyć, że

Mały Kubuś na rowerku wybrał się z mamą na spotkanie taty, który właśnie wysiadł z pociągu na stacji leżącej 1 km od domu Kubusia?. Mama i tata zbliżali się do

Jeżeli obecnie policzymy średnią arytmetyczną wieku wszystkich, to otrzymamy wiek Bogdana sprzed roku. Punkty A,B,C są wierzchołkami trójkąta równoramiennego ABC, w którym punkt

Wyniki przesłać do dnia 27.02.2017 za pomocą formularza zamieszczonego na stronach zawodów http://wmii.uwm.edu.pl/~zawodymat.

Mały Kubuś na rowerku wybrał się z mamą na spotkanie taty, który właśnie wysiadł z pociągu na stacji leżącej 1 km od domu Kubusia.. Mama i tata zbliżali się do

Zając miał do pokonania drogę równą 300m do swojej kryjówki w lesie, gdy zauważył w polu tropiącego go psa w odległości 35m od siebie?. Pies nie