• Nie Znaleziono Wyników

JP4/5A Klasa 4 Test 5 Wersja A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JP4/5A Klasa 4 Test 5 Wersja A"

Copied!
12
143
2
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

JP4/5A

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko . . . .

Numer ucznia w dzienniku. . . . Klasa . . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 5 stronach jest wydrukowanych 10 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

JP4/5A

Klasa 4 Test 5 Wersja A

JPIV5A_test_zmiana_caloroczny.indd 1 20.07.2018 12:26:28

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(2)

2

JP4/5A

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 5.

Joanna Kulmowa

Wiatr północny (fragment) Wieje wicher zimny,

porywisty

od północy na południe i zachód.

Wypisuje do ptaków listy

alfabetem wiosennych zapachów.

Zapachami rozmokłej łąki – żeby to przeczytały skowronki.

Zapachami nadrzecznych traw – żeby gęsi wróciły nad staw.

Zapachami pąków nabrzmiałych – żeby szpaki i słowiki przyleciały.

Zapachami nagrzanych dachów.

Zapachami mokrego piachu.

I roztopów na drogach.

I błota.

I próchnicy*

rozmytej deszczem.

I wilgotnych porostów** na płotach.

I zieleni –

której nie ma jeszcze.

I owadów.

www.joannakulmowa.pl/blog/blog.php/paged=1 [dostęp: 25.07.2017].

* próchnica – składnik gleby powstały z obumarłych szczątków organizmów

** porosty – niewielkie organizmy rosnące na pniach drzew, kamieniach albo w nieurodzajnych miejscach

Zadanie 1. (0–1)

Określ nadawcę i adresata „listów”, o których mowa w wierszu. Uzupełnij poniższe zdanie odpowiednimi wyrazami wybranymi z ramki.

łąki wiatru owadów deszczu ptaków

Są to listy ……….………. kierowane do …….………....…………..

JPIV5A_test_zmiana_caloroczny.indd 2 20.07.2018 12:26:28

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(3)

3

JP4/5A

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

„Listy”, o których mowa w wierszu, mają adresata

A. do czegoś nakłonić.

B. przed czymś ostrzec.

C. o czymś poinformować.

Zadanie 3. (0–2)

W wierszu przedstawiono zapowiedź nadejścia jednej z pór roku. Napisz, która to pora, i uzasadnij swoją odpowiedź. Nie cytuj utworu.

. . . . . . . . . . . .

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Epitet występuje we fragmencie:

A. wypisuje do ptaków listy.

B. zapachami mokrego piachu.

C. żeby szpaki i słowiki przyleciały.

Zadanie 5. (0–1)

Do podanych wyrazów dopisz z wiersza rymujące się z nimi słowa.

porywisty – . . . .

łąki – . . . .

JPIV5A_test_zmiana_caloroczny.indd 3 20.07.2018 12:26:28

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(4)

4

JP4/5A

Zadanie 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

W sformułowaniu Wieje wicher zimny, porywisty cechy wichru określono, stosując

A. czasowniki.

B. rzeczowniki.

C. przymiotniki.

Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeśli w zdaniu Uczeń recytował wiersz Joanny Kulmowej, zmienimy wyraz uczeń na wyraz uczniowie, to musimy czasownikowi recytować nadać formę

A. recytuje.

B. recytowali.

C. recytowały.

Zadanie 8. (0–1)

Przekształć podane zdanie złożone w zdanie pojedyncze, zachowując sens wypowiedzi.

Słuchaliśmy, jak szumi wiatr.

. . . .

Zadanie 9. (0–1)

Uzupełnij wyrazy odpowiednimi znakami: ó lub u i rz albo ż.

brakujące

znaki wyrazy do uzupełnienia

ó lub u kr....l ....kładanka ogr....d ....smoklasista rz lub ż księ....yc w....os ....ołądek harce....

JPIV5A_test_zmiana_caloroczny.indd 4 20.07.2018 12:26:28

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(5)

5

JP4/5A

Zadanie 10. (0–8)

Napisz do koleżanki lub kolegi list, w którym opowiesz o swojej ulubionej porze roku i o tym, w jaki sposób podczas jej trwania spędzasz swój wolny czas.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

JPIV5A_test_zmiana_caloroczny.indd 5 20.07.2018 12:26:28

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(6)

JPIV5A_test_zmiana_caloroczny.indd 6 20.07.2018 12:26:28

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(7)

JP4/5B

NOWY WIELKI EGZAMIN

Test całoroczny

Imię i nazwisko . . . .

Numer ucznia w dzienniku. . . . Klasa . . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 5 stronach jest wydrukowanych 10 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

JP4/5B

Klasa 4 Test 5 Wersja B

JPIV5B_test_zmiana_caloroczny.indd 1 20.07.2018 12:36:05

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(8)

2

JP4/5B

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 5.

Joanna Kulmowa

Wiatr północny (fragment) Wieje wicher zimny,

porywisty

od północy na południe i zachód.

Wypisuje do ptaków listy

alfabetem wiosennych zapachów.

Zapachami rozmokłej łąki – żeby to przeczytały skowronki.

Zapachami nadrzecznych traw – żeby gęsi wróciły nad staw.

Zapachami pąków nabrzmiałych – żeby szpaki i słowiki przyleciały.

Zapachami nagrzanych dachów.

Zapachami mokrego piachu.

I roztopów na drogach.

I błota.

I próchnicy*

rozmytej deszczem.

I wilgotnych porostów** na płotach.

I zieleni –

której nie ma jeszcze.

I owadów.

www.joannakulmowa.pl/blog/blog.php/paged=1 [dostęp: 25.07.2017].

* próchnica – składnik gleby powstały z obumarłych szczątków organizmów

** porosty – niewielkie organizmy rosnące na pniach drzew, kamieniach albo w nieurodzajnych miejscach

Zadanie 1. (0–1)

Określ nadawcę i adresata „listów”, o których mowa w wierszu. Uzupełnij poniższe zdanie odpowiednimi wyrazami wybranymi z ramki.

łąki wiatru owadów deszczu ptaków

Są to listy ……….………. kierowane do …….………....…………..

JPIV5B_test_zmiana_caloroczny.indd 2 20.07.2018 12:36:05

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(9)

3

JP4/5B

Zadanie 2. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

„Listy”, o których mowa w wierszu, mają adresata

A. do czegoś nakłonić.

B. o czymś poinformować.

C. przed czymś ostrzec.

Zadanie 3. (0–2)

W wierszu przedstawiono zapowiedź nadejścia jednej z pór roku. Napisz, która to pora, i uzasadnij swoją odpowiedź. Nie cytuj utworu.

. . . . . . . . . . . .

Zadanie 4. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Epitet występuje we fragmencie:

A. zapachami mokrego piachu.

B. żeby szpaki i słowiki przyleciały.

C. wypisuje do ptaków listy.

Zadanie 5. (0–1)

Do podanych wyrazów dopisz z wiersza rymujące się z nimi słowa.

porywisty – . . . .

łąki – . . . .

JPIV5B_test_zmiana_caloroczny.indd 3 20.07.2018 12:36:05

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(10)

4

JP4/5B

Zadanie 6. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

W sformułowaniu Wieje wicher zimny, porywisty cechy wichru określono, stosując

A. rzeczowniki.

B. przymiotniki.

C. czasowniki.

Zadanie 7. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz odpowiedź spośród podanych.

Jeśli w zdaniu Uczeń recytował wiersz Joanny Kulmowej, zmienimy wyraz uczeń na wyraz uczniowie, to musimy czasownikowi recytować nadać formę

A. recytowały.

B. recytuje.

C. recytowali.

Zadanie 8. (0–1)

Przekształć podane zdanie złożone w zdanie pojedyncze, zachowując sens wypowiedzi.

Słuchaliśmy, jak szumi wiatr.

. . . .

Zadanie 9. (0–1)

Uzupełnij wyrazy odpowiednimi znakami: ó lub u i rz albo ż.

brakujące

znaki wyrazy do uzupełnienia

ó lub u kr....l ....kładanka ogr....d ....smoklasista rz lub ż księ....yc w....os ....ołądek harce....

JPIV5B_test_zmiana_caloroczny.indd 4 20.07.2018 12:36:05

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(11)

5

JP4/5B

Zadanie 10. (0–8)

Napisz do koleżanki lub kolegi list, w którym opowiesz o swojej ulubionej porze roku i o tym, w jaki sposób podczas jej trwania spędzasz swój wolny czas.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

JPIV5B_test_zmiana_caloroczny.indd 5 20.07.2018 12:36:05

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

(12)

JPIV5B_test_zmiana_caloroczny.indd 6 20.07.2018 12:36:05

222540

owner id: 222540

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.. Na wykonanie

I wszystko, co jest niby niepotrzebne, ale przecież zawsze – nigdy nie wiadomo kiedy i po co – może się przydać.. Anna Onichimowska, Duch starej kamienicy, Literatura, Łódź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,!. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,!. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,.. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź:.. Za każdą

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.. Poprawna

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz,.. błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem  i zaznacz inną odpowiedź znakiem