• Nie Znaleziono Wyników

Kl.V. Lekcja 4Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kl.V. Lekcja 4Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne."

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Kl.V. Lekcja 4

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne.

Po tej lekcji musicie:

Utrwalić:

 zasady dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne Potrafić:

 pamięciowo i pisemnie dzielić ułamki dziesiętne przez liczby naturalne:

- jednocyfrowe - wielocyfrowe

pomniejszać ułamki dziesiętne n razy

 rozwiązywać zadania tekstowe z zastosowaniem dzielenia ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne

 obliczać średnią arytmetyczną kilku liczb

Można przypomnieć sobie filmikami na kanale YouTube ,, Dzielenie liczb dziesiętnych przez liczby naturalne” i ,, Dzielenie pisemne liczb dziesiętnych przez liczby naturalne” Pi- stacja Matematyka.

Dla przypomnienia obliczmy;( zapiszcie w zeszytach spróbujcie samodzielnie i sprawdźcie) 26,7 : 3 = ….. bo 26,7:3= ( 24+ 2,7) : 3 = 24:3 + 2,7:3 = 8 +0,9 = 8,9

1,1 : 2 = ……. bo 1,1 : 2 = ( 1+0,1):2 = 1:2 + 0,1: 2 = 0,5 + 0,05 = 0,55 27,654 : 11= ……… (wykonajcie to działanie pisemnie wynik : 2,514)

Pracujemy dzisiaj z podręcznika!

str.165 zad. 4 (rozwiązujemy w zeszycie)

Przeczytajcie uważnie treść zadania. Jakie działanie należy wykonać? Zapiszcie obliczenia.

Podpowiedź: 56,72 : 4 = Wykonajcie pisemnie dzielenie ( poprawny wynik 14, 18 zł) Str.166 zad. 5( poniżej wskazówki dla tych którzy ich potrzebują)

Co znaczy, że mamy zmniejszyć liczbę pięć razy?

Musimy ją podzielić przez 5. Wykonajcie więc pisemnie działanie: 138,6:5 Poprawny wynik:27,72

Kolejny krok; otrzymany wynik należy zmniejszyć dwunastokrotnie, czyli podzielić na 12 Wykonajcie pisemnie działanie:

27,72 : 12 Poprawny końcowy wynik:2,31

Przypomnijcie sobie jak obliczamy średnią arytmetyczną liczb np. średnią ocen z

przedmiotów - należy dodać do siebie wszystkie oceny i podzielić przez ilość przedmiotów.

Macie opis liczenia średniej przy zadaniu.

Zrobimy w zeszytach zad.7 str.166

Ja wykonam przykład z podpunktu c) a wy zrobicie samodzielnie a i b

(2)

c) (3,2 + 8 +11 + 11,5): 3 = 33,7 : 4 = 8,425 ( dodajemy do siebie wszystkie liczby i dzielimy przez ilość wszystkich składników , w tym przykładzie było ich 4)

zad. 10 str.166 (przeczytajcie uważnie treść i przeanalizujcie, dzielenie i mnożenie wykonujcie pisemnie )

18 spinaczy

Razem ważą 10, 86g 12 pinezek

Zabiera 7 spinaczy, zatem mamy 18 -7 = 11 spinaczy

Razem ważą 8, 41g 12 pinezek

Ile waży 1 spinacz, a ile 1 pinezka?

Ubyło 7 spinaczy , więc obliczymy różnicę pomiędzy masami 10, 86g – 8, 41g = 2, 45g Otrzymaliśmy, więc masę 7 spinaczy, to żeby znać masę 1 spinacza musimy podzielić przez

7

2, 45g : 7 = 0, 35 g

Aby obliczyć masę pinezki musimy wrócić do treści zadania ( patrzcie na analizę)

Musimy skorzystać z pierwszej zależności lub z drugiej. Ja pokażę dla pierwszej. Możecie sprawdzić w drugiej. Musi wyjść taka sama waga.

Było 18 spinaczy, zatem waga wszystkich: 18 · 0, 35g = 6,30g

Aby wiedzieć ile ważyło 12 pinezek wykonamy odejmowanie: 10,86g – 6,3g = 4,56g To waga 1 pinezki: 4,56g : 12 = 0,38g

Zapiszcie odpowiedź!

Wykonajcie samodzielnie.

Zad. 6 str.166

a)b) Podpowiedź : zamieńcie jednostki centymetry na milimetry i kilogramy na gramy (liczymy sposobem pisemnym)

Zad.8 str. 166

Podpowiedź : zwróćcie uwagę ile i jakich ocen otrzymała, ile było wszystkich ocen Powodzenia!

Odpowiedzi sprawdzimy na kolejnej lekcji.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Jeśli masz jeszcze ochotę, to wykonaj więcej zadań ze strony 183. Pamiętaj, podręcznik

Temat: Dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne1. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą Uczniowie

Karta pracy

Uczniowie powinni zauważyć, że jeśli zamieniam mniejszą jednostkę na większą, to dzielę przez 10, 100, 1000..., jeśli zamieniam większą jednostkę na mniejszą, to mnożę

Przypomnienie własności dzielenia liczb: rozdzielność dodawania i odejmowania względem dzielenia, dzielenie przez 1, niewykonalność dzielenia przez 0, wykonalność

Do jego największych osiągnięć należy wprowadzenie do teatru drugiego aktora (co umożliwiło rozwój dialogu i akcji), ograniczenie roli chóru oraz wprowadzenie do tragedii

3. Uczeń powiększa liczby mieszane n razy. Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków lub liczb mieszanych przez liczby naturalne...