mykologiawStasińska Małgorzata dr hab. prof. US

Download (0)

Full text

(1)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek pozio

m rok sem syste

m specj KOD

mykologia w Stasińska Małgorzata dr hab. prof. US OiIŚP I 1 2 S 1z7fwmj

mykologia L Stasińska Małgorzata dr hab. prof. US OiIŚP I 1 2 S 8mlq814

statystyka w Śmietana Przemysław dr hab. prof. US OiIŚP I 1 2 S w8w4759

statystyka L Rząd Izabella dr hab. OiIŚP I 1 2 S o25r15k

zróżnicowanie świata roślin w Stępień Edyta dr OiIŚP I 1 2 S sb3x9o2

zróżnicowanie świata roślin L Stępień Edyta dr OiIŚP I 1 2 S 3jub12o

zróżnicowanie świata zwierząt w Szlauer-Łukaszewska Agnieszka dr hab.

prof. US OiIŚP I 1 2 S 151xsc8

zróżnicowanie świata zwierząt L Szlauer-Łukaszewska Agnieszka dr hab.

prof. US OiIŚP I 1 2 S 57g08rj

zróżnicowanie świata zwierząt zt Szlauer-Łukaszewska Agnieszka dr hab.

prof. US OiIŚP I 1 2 S bavo6td

chemia środowiskowa w Bucior-Kwaczyńska Anna dr inż. OiIŚP I 1 2 S lrvckes

hydrologia i gospodarowanie wodą w Czerniawski Robert prof. dr hab. OiIŚP I 1 2 S 90qpzl1

hydrologia i gospodarowanie wodą L Sługocki Łukasz dr OiIŚP I 1 2 S 7zayw60

język angielski lk Niedzielska Iwona mgr OiIŚP I 2 4 S lp14u7

podstawy zarządzania i ekonomii w Bludnik Izabela dr hab. prof. US OiIŚP I 2 4 S zhdae4q podstawy zarządzania i ekonomii k Bludnik Izabela dr hab. prof. US OiIŚP I 2 4 S 9cn71ru

prawo ochrony środowiska w Czerniawski Robert prof. dr hab. OiIŚP I 2 4 S ct7mg1v

prawo ochrony środowiska k Sługocki Łukasz dr OiIŚP I 2 4 S 5tknwm0

gleboznawstwo z elementami geologii w Puc Małgorzata dr hab. prof. US OiIŚP I 2 4 S g2828o9 gleboznawstwo z elementami geologii L Puc Małgorzata dr hab. prof. US OiIŚP I 2 4 S 8x1leqk meteorologia i klimatologia w Śmietana Przemysław dr hab. prof. US OiIŚP I 2 4 S a3d0qhd

monitoring przyrodniczy w Stępień Edyta dr OiIŚP I 2 4 S adbtpzu

monitoring przyrodniczy L Myśliwy Monika dr OiIŚP I 2 4 S aci108y

problematyka ochrony środowiska i

świadczenia ekosystemów w Sługocki Łukasz dr OiIŚP I 2 4 S 0gyn728

problematyka ochrony środowiska i

świadczenia ekosystemów ćw Sługocki Łukasz dr OiIŚP I 2 4 S k8pnio2

siedliska przyrodnicze w Bosiacka Beata dr hab. prof. US OiIŚP I 2 4 S 8pupl4t

siedliska przyrodnicze L Bosiacka Beata dr hab. prof. US OiIŚP I 2 4 S 2kwwny9

język angielski lk Niedzielska Iwona mgr OiIŚP I 3 6 S gxm7gtk

ochrona przyrody w Popiela Agnieszka prof. dr hab. OiIŚP I 3 6 S 8gem82x

ochrona przyrody ćw Beker Karolina mgr OiIŚP I 3 6 S k7fq32h

ekologia krajobrazu w Bosiacka Beata dr hab. prof. US OiIŚP I 3 6 S fnyv8b2

adaptacje roślin do róznorodnych

warunków środowiska w Sotek Zofia dr hab. prof. US OiIŚP I 3 6 S 1ni26ne

adaptacje roślin do róznorodnych

warunków środowiska ćw Sotek Zofia dr hab. prof. US OiIŚP I 3 6 S e9d6b4a

bezkręgowce naturowe, chronione i

wskaźnikowe w Szlauer-Łukaszewska Agnieszka dr hab.

prof. US OiIŚP I 3 6 S gwj8atm

biochemia środowiskowa w Maruszewska Agnieszka dr OiIŚP I 3 6 S q10cn84

biochemia środowiskowa L Wolski Krzysztof mgr OiIŚP I 3 6 S rwj2vb5

genetyka w środowisku w Soroka Marianna dr hab. prof. US OiIŚP I 3 6 S axw007h

genetyka w środowisku L Wąsowicz Barbara mgr OiIŚP I 3 6 S qmq4d34

parazytologia w ochronie środowiska w Rząd Izabella dr hab. OiIŚP I 3 6 S x94ldz3

parazytologia w ochronie środowiska L Krepski Tomasz dr OiIŚP I 3 6 S z73uhno

pracownia dyplomowa prc Jankowiak Łukasz dr hab. OiIŚP I 3 6 S u01xjhr

pracownia dyplomowa prc Rząd Izabella dr hab. OiIŚP I 3 6 S wb1lepw

seminarium dyplomowe s Jankowiak Łukasz dr hab. OiIŚP I 3 6 S u01xjhr

seminarium dyplomowe s Rząd Izabella dr hab. OiIŚP I 3 6 S wb1lepw

(2)

NAZWA PRZEDMIOTU forma

zajęć nr grupy PROWADZĄCY kieru-

nek pozio

m rok sem syste

m specj KOD

statystyka i modelowanie w naukach o

środowisku w Śmietana Przemysław dr hab. prof. US OiIŚP II 1 2 S c8mypmc

statystyka i modelowanie w naukach o

środowisku ćw Skorupski Jakub dr inż. OiIŚP II 1 2 S 7qwu2a5

język obcy angielski lk Niedzielska Iwona mgr OiIŚP II 1 2 S s6on8mp

ekotoksykologia w Skotnicka Ewa dr inż. OiIŚP II 1 2 S dw2740n

ekotoksykologia L Skotnicka Ewa dr inż. OiIŚP II 1 2 S bfafsqd

planowanie przestrzenne w Dziewulska Katarzyna dr hab. prof. US OiIŚP II 1 2 S 66efdeu

planowanie przestrzenne w Kirczuk Lucyna dr OiIŚP II 1 2 S 66efdeu

planowanie przestrzenne ćw Popko Rafał mgr (doktorant) OiIŚP II 1 2 S loqex25

antropogeniczne przekształcenia szaty

roślinnej w Myśliwy Monika dr OiIŚP II 1 2 S fcwg729

antropogeniczne przekształcenia szaty

roślinnej ćw Myśliwy Monika dr OiIŚP II 1 2 S fcwg729

fitosocjologia z elementami ochrony

krajobrazu w Popiela Agnieszka prof. dr hab. OiIŚP II 1 2 S ohy860w

fitosocjologia z elementami ochrony

krajobrazu ćw Popiela Agnieszka prof. dr hab. OiIŚP II 1 2 S 8a2l7mh

projekty i plany ochrony przyrody w Zawal Andrzej prof. dr hab. OiIŚP II 1 2 S 13gqyep

projekty i plany ochrony przyrody ćw Michoński Grzegorz dr OiIŚP II 1 2 S 3c9pzc3

pracownia dyplomowa prc Puc Małgorzata dr hab. prof. US OiIŚP II 1 2 S g2jxinl

pracownia dyplomowa prc Sługocki Łukasz dr OiIŚP II 1 2 S tpc813g

seminarium s Puc Małgorzata dr hab. prof. US OiIŚP II 1 2 S g2jxinl

seminarium s Sługocki Łukasz dr OiIŚP II 1 2 S tpc813g

podstawy zarządzania projektami badawczymi i komercjalizacji wyników badań

w Skuza Lidia dr hab. prof. US OiIŚP II 2 3,4 S pi8mw1y

pracownia dyplomowa prc Rząd Izabella dr hab. OiIŚP II 2 3,4 S 2m348ko

seminarium s Rząd Izabella dr hab. OiIŚP II 2 3,4 S 2m348ko

chemia morza i ekosystemów z

wodami słonawymi w Bucior-Kwaczyńska Anna dr inż. OiIŚP II 2 3,4 S ztdxidp

praktyczne wykorzystanie fauny

wodnej w Szlauer-Łukaszewska Agnieszka dr hab.

prof. US OiIŚP II 2 3,4 S n3o21sq

praktyczne wykorzystanie fauny

wodnej ćw Bańkowska Aleksandra mgr OiIŚP II 2 3,4 S nsr5rub

wykorzystanie roślin w medycynie i

gospodarce w Bosiacka Beata dr hab. prof. US OiIŚP II 2 3,4 S 8drrm54

wykorzystanie roślin w medycynie i

gospodarce ćw Bosiacka Beata dr hab. prof. US OiIŚP II 2 3,4 S tnhwpyq

metody biologii molekularnej w

ochronie środowiska w Skuza Lidia dr hab. prof. US OiIŚP II 2 3,4 S uvn7sb7

inżynieria ekologiczna wód płynacych w Krepski Tomasz dr OiIŚP II 2 3,4 S oqkf526

inżynieria ekologiczna wód płynacych ćw Krepski Tomasz dr OiIŚP II 2 3,4 S c2cvblo

Figure

Updating...

References

Related subjects :