3. Uzupełnij tabelę informacjami na temat greckich bóstw.

11  Download (0)

Full text

(1)

22.04.2020 r.

Temat: Atlantyda, „czyli tam albo nie tam” – Wisława Szymborska „Atlantyda”.

1. Zapoznaj się z tekstem wiersza W. Szymborskiej „Atlantyda” strona 200 w podręczniku, albo wysłuchaj interpretacji https://www.youtube.com/watch?v=ARGWh7bQols

2. Odpowiedz na pytania i zapisz notatkę w zeszycie:

 Co jest tematem wiersza?

 Nad czym zastanawia się podmiot liryczny?

3. Zapoznaj się z definicją pytania retorycznego i zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.

4. Ułóż i zapisz w zeszycie trzy przykłady pytań retorycznych, które mógłby zadać podmiot liryczny wiersza.

23.04.2020 r.

Temat: Początki świata według Greków .

1. Zapoznaj się z tekstem Mit o powstaniu świata z podręcznika ze strony 202.

2. Uzupełnij gwiazdę pytań:

Kto w greckim mieście był uosobieniem Nieba, a kto Ziemi?

Dlaczego

Uranos zrzucił cyklopów

G do Tartaru?

3. Zapoznaj się z informacją na temat mitu zamieszczoną w nowej wiadomości w podręczniku strona 205. Następnie zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym i zapamiętaj.

4. Wykonaj zadanie 2 strona 204 z podręcznika.

5. Zredaguj plan wydarzeń do przeczytanego tekstu.

6. Wykonaj zadanie 7 strona 205.

24.04.2020 r.

Temat: Z wizytą na Olimpie – poznajemy greckich bogów.

1. Zapoznaj się z ilustracjami i zamieszczonymi obok opisami w podręczniku strona 206-207.

2. Sporządź w zeszycie alfabetyczną listę przedstawionych bogów i dorysuj do każdego z nich charakterystyczny symbol.

Komu Gaja wręczyła kamienny sierp do walki z Uranosem

Dlaczego Kronos pożerał swoje dzieci?

Kogo ocalił Zeus?

(2)

3. Uzupełnij tabelę informacjami na temat greckich bóstw.

Greckie imię bóstwa

Dziedzina życia, którą opiekowało się

bóstwo

Przedmioty, zwierzęta, rośliny i zjawiska przyrody kojarzone

z bóstwem

Rzymskie imię bóstwa

Zeus

Artemida

Atena

Posejdon

Hades

Hera

Apollo

Ares

Hermes

Demeter

Afrodyta

27.04.2020 r.

Temat: Po stracie córki – porozmawiajmy o uczuciach matki.

1. Zapoznaj się z tekstem z podręcznika Mit o Demeter i Persefonie strona 208-210.

2. Odpowiedz na pytania, a następnie sformułuj notatkę do zeszytu

• Kto jest główną postacią w micie?

(3)

• W jakim momencie poznajemy Demeter?

• Kto był sprawcą tragedii matki?

• Gdzie zniknęła Persefona?

• Co stało się na ziemi, kiedy bogini urodzaju wpadła w rozpacz?

• W jaki sposób Dzeus zareagował, by ratować sytuację?

• Co wymyślił Hades, aby Persefona musiała do niego wracać co roku na trzy miesiące?

• Jak Demeter okazywała swoją radość, kiedy odzyskiwała córkę, a co się działo, kiedy musiała się z nią żegnać?

3. Zastanów się co czuła dana postać? Demeter, Hades, Persefona, Hermes, Dzeus.

Napisz krótko przy każdej postaci jakie uczucia jej towarzyszyły.

4. Wykonaj zadanie 2 strona 210 z podręcznika. Opowiadanie prześlij do nauczyciela na adres m.sztompkasp12@o2.pl

28.04.2020 r.

Temat: Daremny trud Syzyfa – o karze za zuchwałość.

1. Zastanów się jakie możesz wymienić działania, które mimo nakładu pracy nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

2. Zapoznaj się z tekstem Mit o Syzyfie z podręcznika strona 211-213.

3. Zanotuj informacje na temat Syzyfa w formie schematu

4. Uzupełnij tabelę przykładami zachowań Syzyfa oraz nazwami cech, o których świadczy jego postępowanie.

Przykład postępowania Syzyfa Nazwy cech sympatyczny, miły, towarzyski

Lubił chwalić się swoją przyjaźnią z bogami.

gadatliwy, skory do plotek

Syzyf

(4)

Wykradał pokarm bogów i częstował nim swoich gości.

sprytny, przebiegły

Nakazał żonie, by nie wyprawiała mu pogrzebu, za co mieszkańcy Koryntu ją potępili.

kłamliwy, fałszywy

5. Zapisz w formie punktów Dzieje Syzyfa.

6. Wykonaj w zeszycie zadanie 4 i 5 z podręcznika strona 213.

7. Zapoznaj się z nową wiadomością z podręcznika strona 214 na temat związków frazeologicznych. Zapisz ją w zeszycie kolorem zielonym.

8. Wykonaj zadania 7 i 8 strona 214 w podręczniku.

Figure

Updating...

References

Related subjects :