II WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap I − Szkolny − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1 z 3

II WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP I − SZKOLNY

18 listopada 2020 r., godz. 10.00 Liczba punktów możliwych do uzyskania: 49

Zasady ogólne

1. Jeżeli uczeń w zadaniach zamkniętych, zaznaczył zarówno poprawą jak i błędną odpowiedź (lub błędne odpowiedzi), nie przyznajemy punktu.

2. Przyznajemy pełne punkty zgodnie z kryteriami punktowania, nie będzie uznawana punktacja ułamkowa.

ZADANIA ZAMKNIĘTE

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1.1. F 1

1.2. P 1

1.3. F 1

1.4. P 1

1.5. P 1

2.1. C 1

2.2. A 1

2.3. A 1

2.4. C 1

2.5. A 1

3.1. E 1

3.2. F 1

3.3. C 1

3.4. B 1

(2)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap I − Szkolny − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2 z 3

3.5. D 1

3.6. A 1

ZADANIA OTWARTE Zadanie 4. (0−6)

4.1. писал / писала / пишу 4.2. учится / училась 4.3. хочет / хотела 4.4. говоришь 4.5. учим

4.6. посмотрят / посмотрели Zadanie 5. (0−10)

5.1.Моей сестре шестнадцать лет.

5.2. Брату Юры двадцать два года.

5.3. Сергею Петровичу шестьдесят пять лет.

5. 4. Моему дедушке семьдесят три года.

5.5. Отцу Марты сорок один год.

Zasady oceniania

2 punkty – za pełne, poprawne i bezbłędne zdanie

1 punkt – jeżeli uczeń popełnił jeden - dwa błędy (ortograficzne / gramatyczne)

0 punktów – jeżeli uczeń popełnił więcej błędów / nie napisał pełnego zdania oraz liczebnika słowami

Zadanie 6. (0−6)

6.1.Рядом со школой находится музей.

6.2. Извините, как попасть в банк?

6.3. Давай, поедем на метро.

6.4. Эта библиотека находится недалеко от центра города.

6.5. Вам надо проехать четыре остановки.

6.6. До перекрѐстка вам надо идти пешком.

(3)

II Wojewódzki Konkurs z Języka Rosyjskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap I − Szkolny − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3 z 3

Zasady oceniania

1 punkt – za każde poprawne zdanie

0 punktów – niepoprawna kolejność wyrazów w zdaniu lub brak odpowiedzi Zadanie 7. (0−5)

7.1. Как его зовут?

7.2. В каком платье пришла Наташа?

7.3. С каким упражнением Коля не может справиться?

7.4. Кому он написал?

7.5. Чему ты удивляешься?

Zasady oceniania

1 punkt – za każde poprawne zdanie pytające

0 punktów – niepoprawne zdanie pytające / brak zdania pytającego Zadanie 8. (0−6)

8.1. неѐ 8.2. нему 8.3. меня 8.4. нас

8.5. тебя, твоего Zasady oceniania

1 punkt – za każdy poprawny zaimek osobowy

0 punktów – niepoprawna forma zaimka lub brak odpowiedzi

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :