• Nie Znaleziono Wyników

Proszę wykonać oddzielnie podane niżej zadania dla obrazka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę wykonać oddzielnie podane niżej zadania dla obrazka "

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Proszę wykonać oddzielnie podane niżej zadania dla obrazka

„plaza1.png”. Nie należy korzystać z gotowych funkcji dokonujących obróbki obrazka.

1. Proszę zamienić kolor czerwony z niebieskim i wyświetlić obrazek.

2. Proszę zrobić w jednym oknie histogram wszystkich wartości razem,

obok histogramy dla osobnych kolorów (razem 4 histogramy). Może być

konieczne tymczasowe spłaszczenie macierzy do postaci wektora za

pomocą polecenia reshape, lub vec, gdyż stosując polecenie hist

powinno się podawać wektor a nie macierz 2 lub 3 wymiarową. W

podanych niżej przykładach użyto hist(…, 100).

(2)

3. Proszę „rozciągnąć histogram globalnie”, czyli automatycznie

przeskalować wszystkie wartości razem tak, aby rzeczywiście zawierały się one w przedziale [0; 255]. Następnie proszę porównać obrazek

oryginalny i zmieniony oraz histogramy obrazka zmienionego (tak samo jak w poprzednim punkcie).

Oto jak powinna wyglądać funkcja przejścia:

wejście wyjście

we_min we_max

0 255

255

Viewer does not support full SVG 1.1

,

gdzie we_min, we_max to odpowiednio minimalna i maksymalna wartość wejściowa (przed obróbką).

Oto wyniki pracy:

(3)

4. Proszę „rozciągnąć histogram osobno dla każdego koloru”, tak, aby przeskalować wszystkie wartości osobno (osobno dla koloru czerwonego, zielonego, niebieskiego) tak, aby rzeczywiście zawierały się one w

przedziale [0; 255]. Następnie proszę pokazać obrazek i histogramy.

(4)

5. Proszę „rozciągnąć histogram globalnie z usuwaniem ogona”, proszę przeskalować wszystkie wartości razem w dość osobliwy sposób tak.

Najpierw należy znaleźć taką wartości we_min’, że (mniej więcej) 10%

wartości wejściowych (przed obróbką) będzie mniejsza. Natomiast we_max’ będzie wynosiło tyle, aby (mniej więcej) 10% wartości

wejściowych (przed obróbką) była większa. Wartości we_min’ i we_max’

to więc odpowiednio 1. i 9. decyl. Następnie należy przeskalować wartości obrazka tak, aby wartości wejściowe z przedziału [we_min’, we_max’]

zamienić na [0; 255], a wartości mniejsze niż 0 i większe niż 255

odpowiednio zmniejszyć albo zwiększyć. Wykres przejścia wygląda

następująco:

(5)

wejście wyjście

we_min we_max

0 255

255

we_max'

we_min'

Viewer does not support full SVG 1.1

Wskazówka: do obliczenia we_min’ i we_max’ warto użyć polecenia sort, następnie round. Dla przedstawionego obrazka we_min’ i we_max’ powinny wyjść odpowiednio: 21, 77, plus minus 2. Oto podpowiedź:

wektor z wszystkimi wartościami posortowanymi

we_min we_max

we_max'

we_min'

10% długości

tego wektora 10% długości

tego wektora

Istnieje również wiele innych sposobów na obliczenie we_min’ i we_max’.

Oto wyniki pracy:

(6)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Widoczne są wyłącznie fragmenty warstw mieszczące się w kadrze obrazu (kadr, płótno, canvas) Możliwość zmiany rozmiaru warstwy lub skalowania (wraz z zawartością)

izotopy tego samego pierwiastka mają tę samą liczbę protonów w jądrze ale różnią się liczba neutronów.

Przygotowanie do egzaminu zawodowego kwalifikacji EE.08 w formie ćwiczenia, w postaci części egzaminu praktycznego objętego zakresem materiału kwalifikacji E.12.. DATA LEKCJI 04

Wprowadzenie do tematu: Analiza przerobionego tematu w książce Instrukcje do pracy własnej: tłumaczenie nowego słownictwa Praca własna: ćw 1,2,3,4/32 w zeszycie ćwiczeń.

Proszę przetworzyć obrazek z RGB na HSL, następnie w płynny sposób zmniejszyć nasycenie kolorów i jasność (przez zwykłe pomnożenie przez wartości płynnie zmieniające się

Proszę napisać skrypt, który będzie dokonywał rozmywania obrazu kolorowego za pomocą filtra widocznego poniżej.. Przed zastosowanie tej maski proszę

Następnie należy jej użyć względem wszystkich punktów opisujących obrazek, aby przeskalować obrazek używając s x =0,1, s y =0,2 i wynik wyświetlić na ekranie..

W celu lepszej obserwacji dokonanych zmian, najlepiej jest zapisywać wynik działania przeskalowania w pliku (polecenie imwrite), a następnie porównać oba obrazki w