KARTA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ Temat pracy: (j. polski)

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

W04 Wydział Elektroniki Kierunek: Informatyka

Specjalność: Inżynieria systemów internetowych Prowadzący pracę: Dr inż. Zofia Kruczkiewicz

Jednostka organizacyjna: W04/K9 Katedra Informatyki Technicznej

KARTA PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ

Temat pracy:

(j. polski) Projekt i implementacja wielowarstwowej rozproszonej aplikacji internetowej działajacej na platformie Java EE, wspierającej działalność przedsiębiorstwa handlowego

(j. angielski) Design and implementation of a multi-layered distributed web application operating on the Java EE platform, supporting the operation of a commercial enterprise

Aspekt badawczy:

Ocena wydajności rozproszonej aplikacji internetowej działajacej na platformie Java EE, opartej na technologii JMS

Aspekt inżynierski:

Projekt i implementacja wielowarstwowej rozproszonej aplikacji internetowej wykonanej w technologii Java EE

Zadania do wykonania:

1. Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej rozproszonej aplikacji internetowej wspierającej przedsiębiorstwo handlowe, działającej na platformie Java EE z wykorzystaniem technologii JMS 3. Implementacja projektu wielowarstwowej rozproszonej aplikacji internetowej Java EE z

wykorzystaniem technologii JMS

4. Opracowanie metryk umożliwiajacych ocenę wydajności wykonanej aplikacji.

5. Wykonanie pomiarów wydajności wykonanej aplikacji oraz analiza uzyskanych wyników 6. Redakcja pracy dotycząca zrealizowanych zadań.

Literatura:

1. W. M. Srivathsa, The Java EE 7 Tutorial, Release 7 for Java EE Platform, 2014 2. Robert C. Martin, Czysty kod. Podręcznik dobrego programisty, Gliwice, Helion, 2010 3. http://jmeter.apache.org/usermanual/

Figure

Updating...

References

Related subjects :