• Nie Znaleziono Wyników

Anwendung der Aehnlichkeitsmechanik und der Turbulenzforschung auf die Geschiebebewegung

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Anwendung der Aehnlichkeitsmechanik und der Turbulenzforschung auf die Geschiebebewegung"

Copied!
26
0
0

Pełen tekst

(1)

Digital copy made by Delft University of Technology 2005

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

An English translation has been made: W P Ott and J C van Uchelen,

Application of Similarity Principles and Turbulence Research to Bed-Load Movement

published as Report No. 167 (?) of the Soil Conservation Service, Cooperative Laboratory, California Institute of Technology, Pasadena, California.

See also:

KENNEDY, J.F. (1995). "The Albert Shields Story." Jl of Hyd. Engrg., ASCE, Vol. 12, No. 11, pp. 766-772.

BUFFINGTON, J.M. (1999). "The Legend of A.F. SHIELDS." Jl of Hyd. Engrg., ASCE, Vol. 125, No. 4, pp. 376-38

Cytaty

Powiązane dokumenty

Advertisement Representatives: Italy: Ediconsult Internationale Piazza Fontane Marose 3, 16123 Genoa, Italy... Advertisement Representatives: Italy: Ediconsult Internationale

na Wy- dziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowa- nej UMK w Toruniu, doszło do skutku dzięki or- ganizatorowi – toruńskiej Delegaturze Kurato- rium Oświaty w Bydgoszczy

In this paper, we propose a robust optimization approach to optimize post-disaster route restoration under uncertain restoration times. We present a novel decision rule based

[r]

In addition, used questionnaires mainly fo- cused on verifying group identification and identity fusion with fellow cellmates rather than family members.. In fu- ture other

W historii literatury kaszubskiej spotykamy jeszcze jedną grupę twórców, nazywaną Klekowcami, do której zalicza się: Leona Roppla, Klemensa Derca, Józefa Ceynowę

Wyniki: Kobiety, które doświadczyły w swoim życiu aktu przemocy ze strony partnera deklarują niższy poziom poczucia koherencji oraz jego trzech składowych

Spraw y polskie zajmują w recenzowanej pracy naturalnie niewiele miejsca i występują tylko wtedy, kiedy autor charakteryzuje ogólną sytuację polityczną w Europie