• Nie Znaleziono Wyników

Zasady zaliczenia, Zakres zagadnień Literatura Kryminalistyka

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zasady zaliczenia, Zakres zagadnień Literatura Kryminalistyka"

Copied!
15
0
0

Pełen tekst

(1)

Zasady zaliczenia, Zakres zagadnień

Literatura

Kryminalistyka

(2)

Zakres zajęć

1. Charakterystyka przedmiotu

2. Podstawowe pojęcia z zakresu kryminalistyki (ogólne wyjaśnienie pojęć: zdarzenie a przestępstwo, wersja zdarzenia, identyfikacja kryminalistyczna, ekspertyza kryminalistyczna):

Źródła do wyboru:

- E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka-czyli rzecz o metodach śledczych,

- D. Wilk, Kryminalistyka. Przewodnik,

- J. Kasprzak, W. Młodziejowski, W. Kasprzak, Zarys systemu;

- T. Hanausek Kryminalistyka. Zarys wykładu, - J. Widacki red., Kryminalistyka,

- M. Bartnik, W. Lis, Leksykon kryminalistyki, C.H. Beck 2016.

(3)

2. Ślad kryminalistyczny. Oględziny. Ćwiczenie.

Źródło: prezentacja, wybrany podręcznik.

3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, ustawa o Policji, podręcznik.

4. Bezpieczeństwo dokumentów -ćwiczenie.

(4)

Zasady zaliczenia:

1. Obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność nieusprawiedliwiona)

2. Kolokwium z zakresu materiału

przedstawionego na poprzednim slajdzie (punkty 1-3).

3. Aktywny udział w zajęciach: karty pracy, ćwiczenie.

4. Przygotowanie do zajęć.

(5)

Kryminalistyka

red. Jan Widacki

Wydawnictwo: C.H.Beck

2016

(6)

Kryminalistyka-czyli rzecz o metodach śledczych

Gruza Ewa, Goc Mieczysław, Moszczyński Jarosław

Wydawnictwo: Łośgraf

Rok wydania: 2011

(7)

Kryminalistyka.Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej

Mariusz Kulicki,

Violetta Kwiatkowska-Wójcikiewicz Leszek Stępka

Wydawnictwo: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 2009

(8)

Kryminalistyka

Jerzy Kasprzak, Bronisław

Młodziejowski, Wacław Brzęk, Jarosław Moszczyński

Difin 2006

(9)

Kryminalistyka

Autor: Brunon Hołyst Rok wydania: 2017 Wydanie: XIII

Wydawca: LexisNexis

(10)

Kryminalistyka.

Przewodnik

Wilk Dariusz

Wydawca: TNOiK Rok wydania: 2013

Miejsce wydania: Toruń

Stron: 312

(11)

Kryminalistyka. Zarys wykładu

Tadeusz Hanausek Wydawnictwo:

Wolters Kluwer Polska sp.

z o.o. 2009

Liczba stron: 242

(12)

J. Kasprzak, W. Młodziejowski, W. Kasprzak, Warszawa 2015

(13)
(14)

1. ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji

2. ustawa z dnia 9 czerwca 2006 o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym

3. ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu

4. ustawa z 12 października 1990 o Straży Granicznej

5. ustawy z 9.6.2006 o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego

6. ustawa z 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych

Ustawa z dnia 16. listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

(15)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z 2017 r. w

sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo –

śledczych przez policjantów

Cytaty

Powiązane dokumenty