• Nie Znaleziono Wyników

5 3 0 0 2 Physcia tenella 1 0 0 0 2 Suma częstości 12 12 6 0 1 0 0 0 3 Cladonia sp

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5 3 0 0 2 Physcia tenella 1 0 0 0 2 Suma częstości 12 12 6 0 1 0 0 0 3 Cladonia sp"

Copied!
71
0
0

Pełen tekst

(1)

Tab. 6–57: Liczby różnorodności porostów (LDV) taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji oraz suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczych.

Tabela 6. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 1 Leśnictwo Kaliska dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr

drzewa Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Candelariella

xanthostigma 0 1 0 0

1 Hypocenomyce scalaris 0 5 5 0

1 Hypogymnia physodes 4 0 0 5

1 Lecanora expallens 1 5 0 0

1 Lepraria sp. 4 5 5 5

1 Suma częstości 9 16 10 10 0 0 0 0

2 Hypogymnia physodes 5 5 0 0

2 Lecanora conizaeoides 0 2 5 0

2 Lecanora expallens 2 1 0 0

2 Lecanora pulicaris 0 1 0 0

2 Lecanora symmicta 0 0 1 0

2 Lepraria sp. 5 3 0 0

2 Physcia tenella 1 0 0 0

2 Suma częstości 12 12 6 0 1 0 0 0

3 Cladonia sp. 2 0 0 0

3 Hypogymnia physodes 1 0 3 0

3 Lecanora conizaeoides 0 5 5 4

3 Lecanora symmicta 0 1 0 0

3 Lepraria sp. 5 0 1 2

3 Physcia adscendens 1 0 0 0

3 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 1 0

3 Suma częstości 8 6 10 6 1 0 0 0

b)

Nr

drzewa Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Cladonia coniocraea 0 0 0 1

1 Cladonia sp. 0 0 0 1

1 Hypocenomyce scalaris 1 0 0 0

1 Hypogymnia physodes 2 0 0 0

1 Lecanora conizaeoides 2 0 0 1

1 Lecanora expallens 0 1 0 1

1 Lepraria sp. 5 5 5 5

1 Scoliciosporum

chlorococcum 1 0 0 0

1 Suma częstości 11 6 5 9 0 0 0 0

2 Cladonia

merochlorophaea 0 0 0 1

2 Hypocenomyce scalaris 1 0 1 5

2 Hypogymnia physodes 2 0 0 4

2 Lecanora conizaeoides 5 0 4 4

2 Lecanora pulicaris 1 0 0 0

2 Lepraria sp. 5 5 5 5

2 Parmeliopsis ambigua 0 0 0 1

2 Suma częstości 14 5 10 20 0 0 0 0

3 Coenogonium pineti 1 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 0 0 5

3 Lecanora expallens 1 0 0 0

(2)

3 Lecanora pulicaris 1 0 0 0

3 Lepraria sp. 5 5 5 5

3 Suma częstości 8 5 5 10 0 0 0 0

c)

Nr

drzewa Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 3

1 Hypogymnia physodes 0 0 1 0

1 Lecanora conizaeoides 0 1 0 1

1 Lecanora pulicaris 0 0 2 0

1 Lepraria incana 0 1 0 0

1 Lepraria sp. 5 4 3 3

1 Scoliciosporum

chlorococcum 0 1 0 0

1 Suma częstości 5 7 6 7 0 0 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 0 1 0 0

2 Lecanora conizaeoides 0 1 0 0

2 Lepraria sp. 5 2 0 0

2 Physcia adscendens 0 1 0 0

2 Suma częstości 5 4 0 0 0 1 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 0 2 0

3 Lepraria sp. 5 0 0 5

3 Physcia adscendens 1 0 0 0

3 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 1 0

3 Xanthoria parietina 1 0 0 0

3 Suma częstości 5 0 3 5 2 0 0 0

d)

Nr

drzewa Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypogymnia physodes 5 5 5 5

1 Lecanora expallens 0 0 1 2

1 Lepraria sp. 5 5 5 5

1 Suma częstości 10 10 11 12 0 0 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 2 1 1 0

2 Hypogymnia physodes 2 1 5 5

2 Lecanora conizaeoides 0 0 1 1

2 Lecanora pulicaris 0 1 1 0

2 Lepraria sp. 5 5 5 4

2 Suma częstości 9 8 13 10 0 0 0 0

3 Coenogonium pineti 0 0 0 1

3 Hypogymnia physodes 1 0 0 0

3 Lecanora expallens 5 5 5 5

3 Lepraria sp. 5 5 5 5

3 Physcia adscendens 0 0 0 3

3 Suma częstości 11 10 10 11 0 0 0 3

Tabela 7. Liczby zróżnicowania porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 1 Leśnictwo Kaliska dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 9 16 10 10 0 0 0 0

2 Suma częstości 12 12 6 0 1 0 0 0

3 Suma częstości 8 6 10 6 1 0 0 0

Średnia suma częstości 9,7 11,3 8,7 5,3 0,67 0 0 0

(3)

LDV dla taksonów referencyjnych

35,0 dla wskaźników eutrofizacji 0,67

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 11 6 5 9 0 0 0 0

2 Suma częstości 14 5 10 20 0 0 0 0

3 Suma częstości 8 5 5 10 0 0 0 0

Średnia suma częstości 11 5,3 6,7 13 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

36,0 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

c)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 5 7 6 9 0 0 0 0

2 Suma częstości 5 4 0 20 0 1 0 0

3 Suma częstości 5 0 3 10 2 0 0 0

Średnia suma częstości 5 3,7 3 13,0 0,7 0,3 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

24,7

dla wskaźników eutrofizacji 1,0

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 10 10 11 12 0 0 0 0

2 Suma częstości 9 8 13 10 0 1 0 0

3 Suma częstości 11 10 10 11 0 0 0 3

Średnia suma częstości 10,0 9,3 11,3 11,0 0 0,3 0 1,0

LDV dla taksonów referencyjnych

41,6 dla wskaźników eutrofizacji 1,3

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

Tabela 8. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 2 Linie dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 2 0 5 0

1 Hypogymnia physodes 2 0 0 0

1 Lecanora conizaeoides 2 2 5 0

1 Lecanora chlarotera 0 1 0 0

1 Lecanora hagenii 0 0 1 0

1 Lecanora pulicaris 0 1 0 0

1 Lepraria incana 0 0 1 0

1 Lepraria sp. 5 5 5 5

1 Suma częstości 11 9 16 5 0 0 1 0

2 Candelariella

xanthostigma 1 0 1 0

2 Lecanora chlarotera 0 0 0 1

2 Lecanora conizaeoides 0 0 1 0

2 Lepraria sp. 2 3 3 1

2 Phaeophyscia orbicularis 0 1 0 0

2 Physcia adscendens 2 1 0 0

2 Physcia stellaris 0 0 0 1

(4)

2 Suma częstości 3 3 5 3 2 2 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 0 0 1 0

3 Lecanora conizaeoides 0 5 4 0

3 Lecanora expallens 5 0 0 0

3 Lecanora pulicaris 0 1 3 0

3 Lepraria incana 0 0 1 0

3 Lepraria sp. 5 5 5 5

3 Suma częstości 10 11 14 5 0 0 0 0

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 5 0

1 Hypogymnia physodes 1 0 0 1

1 Lecanora conizaeoides 3 3 4 5

1 Lepraria sp. 5 4 0 2

1 Suma częstości 9 7 9 8 0 0 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 4 5 5 4

2 Lecanora chlarotera 0 1 0 0

2 Lecanora conizaeoides 5 1 5 5

2 Lepraria sp. 5 4 5 4

2 Suma częstości 14 11 15 13 0 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 2 0 4 5

3 Lecanora chlarotera 0 0 1 0

3 Lecanora conizaeoides 0 0 3 5

3 Lecanora expallens 5 2 1 0

3 Lecanora pulicaris 2 0 0 0

3 Lepraria sp. 5 2 5 4

3 Suma częstości 14 4 14 14 0 0 0 0

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypogymnia physodes 1 0 0 0

1 Lecanora conizaeoides 0 0 0 1

1 Lecanora pulicaris 1 0 0 0

1 Lepraria sp. 5 0 0 1

1 Physconia grisea 0 0 0 1

1 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 0 1

1 Suma częstości 7 0 0 3 0 0 0 1

2 Suma częstości 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 0 0 1

3 Lepraria sp. 1 5 0 1

3 Suma częstości 1 5 0 2 0 0 0 0

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 3 5 5 4

1 Lecanora albescens 0 0 1 0

1 Lecanora conizaeoides 4 0 1 3

1 Lecanora pulicaris 1 0 0 0

1 Lepraria sp. 4 5 5 5

1 Suma częstości 12 10 12 12 0 0 0 0

2 Hypogymnia physodes 1 0 0 0

2 Lepraria sp. 1 1 0 0

2 Physcia adscendens 0 2 0 0

2 Xanthoria polycarpa 0 0 0 1

2 Suma częstości 2 1 0 0 0 2 0 1

3 Suma częstości 0 0 0 0 0 0 0 0

(5)

Tabela 9. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 2 Linie powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr

drzewa Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 11 9 16 5 0 0 1 0

2 Suma częstości 3 3 5 3 2 2 0 0

3 Suma częstości 10 11 14 5 0 0 0 0

Średnia suma częstości 8,0 7,7 11,7 4,3 0,7 0,7 0,3 0

LDV dla taksonów referencyjnych

31,7

dla wskaźników eutrofizacji 1,7

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 9 7 9 8 0 0 0 0

2 Suma częstości 14 11 15 13 0 0 0 0

3 Suma częstości 14 4 14 14 0 0 0 0

Średnia suma częstości 12,3 7,3 12,7 11,7 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

44,0 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

c)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 7 0 0 3 0 0 0 1

2 Suma częstości 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Suma częstości 1 5 0 2 0 0 0 0

Średnia suma częstości 2,7 1,7 0 1,7 0 0 0 0,3

LDV dla taksonów referencyjnych

6,1 dla wskaźników eutrofizacji 0,3

Wskaźnik jakości powietrza 2.E1

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 12 10 12 12 0 0 0 0

2 Suma częstości 2 1 0 0 0 2 0 1

3 Suma częstości 0 0 0 0 0 0 0 0

Średnia suma częstości 4,7 3,7 4,0 4,0 0 0,7 0 0,3

LDV dla taksonów referencyjnych

16,4 dla wskaźników eutrofizacji 1,0

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

Tabela 10. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 3 Chudobczyce dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Candelaria concolor 0 0 0 2

1 Hypogymnia physodes 2 0 0 5

1 Lecanora conizaeoides 2 0 1 1

1 Lecanora hagenii 0 0 0 1

(6)

1 Lepraria sp. 4 0 0 3

1 Parmelia sulcata 0 0 0 1

1 Physcia adscendens 0 0 2 3

1 Physcia tenella 0 0 0 1

1 Suma częstości 8 0 1 13 0 0 2 4

2 Candelaria concolor 1 0 3 5

2 Evernia prunastri 0 0 0 1

2 Hypogymnia physodes 5 0 4 5

2 Lecanora conizaeoides 2 0 2 0

2 Lecanora expallens 0 0 0 2

2 Lecanora pulicaris 0 0 0 1

2 Lepraria sp. 5 2 5 5

2 Melanohalea

exasperatula 0 0 0 2

2 Parmelia sulcata 0 0 0 1

2 Physcia tenella 0 0 3 3

2 Suma częstości 13 2 14 22 0 0 3 3

3 Hypogymnia physodes 2 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 2 1 5

3 Lepraria sp. 5 5 4 3

3 Suma częstości 7 7 5 8 0 0 0 0

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Candelaria concolor 0 5 5 5

1 Lecanora expallens 0 1 0 0

1 Parmelia sulcata 0 0 1 0

1 Phaeophyscia nigricans 0 1 1 0

1 Phaeophyscia orbicularis 5 4 3 0

1 Phlyctis argena 2 3 1 0

1 Physcia adscendens 2 5 4 0

1 Physcia tenella 0 1 5 0

1 Suma częstości 2 9 7 5 7 11 13 0

2 Candelariella xanthostigma

0 0 5 0

2 Lecanora pulicaris 0 1 0 0

2 Lepraria sp. 0 2 0 1

2 Phaeophyscia nigricans 0 0 1 0

2 Phaeophyscia orbicularis 0 0 5 0

2 Phlyctis argena 0 0 0 1

2 Physcia adscendens 0 0 2 0

2 Physconia grisea 0 0 2 0

2 Suma częstości 0 3 5 2 0 0 10 0

3 Amandinea punctata 0 1 0 0

3 Candelaria concolor 2 1 0 0

3 Candelariella reflexa 0 0 0 1

3 Candelariella

xanthostigma 0 3 3 5

3 Lepraria sp. 5 3 0 0

3 Phaeophyscia orbicularis 0 0 3 3

3 Phlyctis argena 0 0 1 2

3 Physcia adscendens 2 3 5 5

3 Physcia tenella 0 1 0 0

3 Physconia grisea 0 0 0 1

3 Trapeliopsis flexuosa 4 0 0 0

3 Xanthoria parietina 0 0 0 1

3 Suma częstości 11 8 4 8 2 4 8 10

(7)

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Candelaria concolor 0 0 0 2

1 Parmelia sulcata 0 0 0 1

1 Phaeophyscia orbicularis 1 0 0 2

1 Physcia adscendens 1 0 1 4

1 Physcia tenella 0 0 0 1

1 Xanthoria polycarpa 0 0 0 2

1 Suma częstości 0 0 0 3 2 0 1 9

2 Amandinea punctata 0 1 0 0

2 Candelaria concolor 0 0 1 2

2 Phaeophyscia orbicularis 0 0 0 1

2 Physcia adscendens 0 5 2 5

2 Xanthoria polycarpa 0 0 1 0

2 Suma częstości 0 1 1 2 0 5 3 6

3 Candelaria concolor 2 0 2 0

3 Parmelia sulcata 0 0 0 1

3 Physcia adscendens 3 0 2 4

3 Suma częstości 2 0 2 1 3 0 2 4

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 5 0

1 Hypogymnia physodes 0 0 5 5

1 Lecanora conizaeoides 0 0 5 5

1 Lepraria incana 5 0 0 0

1 Lepraria sp. 0 0 0 5

1 Physcia adscendens 0 0 5 0

1 Suma częstości 5 0 15 15 0 0 5 0

2 Hypocenomyce scalaris 3 4 1 1

2 Lecanora conizaeoides 2 5 5 0

2 Lepraria sp. 1 0 0 0

2 Suma częstości 6 9 6 1 0 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 2 5 5 5

3 Lecanora conizaeoides 5 0 5 0

3 Lepraria sp. 1 5 1 5

3 Suma częstości 8 10 11 10 0 0 0 0

Tabela 11. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 3 Chudobczyce powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 8 0 1 13 0 0 2 4

2 Suma częstości 13 2 14 22 0 0 3 3

3 Suma częstości 7 7 5 8 0 0 0 0

Średnia suma częstości 9,3 3,0 6,7 14,3 0 0 1,7 2,3

LDV dla taksonów referencyjnych

33,3

dla wskaźników eutrofizacji 4,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 2 9 7 5 7 11 13 0

2 Suma częstości 0 3 5 2 0 0 10 0

(8)

3 Suma częstości 11 8 4 8 2 4 8 10 Średnia suma częstości 4,3 6,7 5,3 5,0 3,0 5,0 10,3 3,3

LDV dla taksonów referencyjnych

21,3 dla wskaźników eutrofizacji 21,6

Wskaźnik jakości powietrza 3.E3

c)

Nr drzewa

Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 0 0 0 3 2 0 1 9

2 Suma częstości 0 1 1 2 0 5 3 6

3 Suma częstości 2 0 2 1 3 0 2 4

Średnia suma częstości 0,7 0,3 1,0 2,0 1,7 1,7 2,0 6,3

LDV dla taksonów referencyjnych

4,0 dla wskaźników eutrofizacji 11,7

Wskaźnik jakości powietrza 2.E2

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 5 0 15 15 0 0 5 0

2 Suma częstości 6 9 6 1 0 0 0 0

3 Suma częstości 8 10 11 10 0 0 0 0

Średnia suma częstości 6,3 6,3 10,7 8,7 0 0 1,7 0

LDV dla taksonów referencyjnych

32,0 dla wskaźników eutrofizacji 1,7

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

Tabela 12. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 4 Komorowice dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Amandinea punctata 0 0 0 1

1 Candelaria concolor 0 1 0 2

1 Hypogymnia physodes 1 0 1 0

1 Melanohalea

exasperatula 1 0 0 0

1 Parmelia sulcata 0 0 2 1

1 Phaeophyscia nigricans 0 1 0 0

1 Phaeophyscia orbicularis 3 2 5 4

1 Physcia adscendens 1 0 2 5

1 Physcia tenella 0 5 4 3

1 Physconia enteroxantha 0 0 1 0

1 Xanthoria polycarpa 2 3 5 5

1 Suma częstości 2 1 4 4 6 11 16 17

2 Candelaria concolor 1 0 0 0

2 Hypogymnia physodes 1 0 0 1

2 Physcia adscendens 0 0 0 2

2 Physcia tenella 1 0 0 2

2 Suma częstości 2 0 0 1 1 0 0 4

3 Candelaria concolor 0 1 0 0

3 Hypogymnia physodes 1 1 0 0

3 Parmelia sulcata 0 1 0 0

3 Physcia adscendens 1 0 0 1

3 Physcia tenella 1 2 0 0

3 Xanthoria polycarpa 0 0 2 1

3 Suma częstości 1 3 0 0 2 2 2 2

(9)

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Chaenotheca ferruginea 0 4 0 0

1 Hypocenomyce scalaris 5 5 3 1

1 Hypogymnia physodes 3 0 0 0

1 Lecanora carpinea 0 0 0 1

1 Lecanora chlarotera 1 0 0 0

1 Lecanora conizaeoides 5 0 5 4

1 Lepraria sp. 5 5 1 0

1 Phaeophyscia orbicularis 1 0 0 0

1 Suma częstości 19 14 9 6 1 0 0 0

2 Chaenotheca ferruginea 0 5 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 3 3 2 3

2 Lecanora conizaeoides 4 5 5 4

2 Lecanora pullicaris 2 2 0 0

2 Lepraria sp. 5 5 0 0

2 Parmelia sulcata 2 2 0 0

2 Suma częstości 16 22 7 7 0 0 0 0

3 Candelaria concolor 0 0 2 0

3 Chaenotheca ferruginea 1 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 0 1 3 0

3 Lecanora conizaeoides 0 0 2 4

3 Lecanora expallens 0 0 1 0

3 Lepraria sp. 3 5 5 0

3 Melanelixia fuliginosa 0 0 2 0

3 Melanelixia subaurifera 0 0 1 0

3 Parmelia sulcata 0 0 1 0

3 Physcia adscendens 0 0 2 0

3 Physcia tenella 0 0 3 0

3 Suma częstości 4 6 17 4 0 0 5 0

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 2 2 0 0

1 Hypogymnia physodes 1 0 1 0

1 Lecanora conizaeoides 4 0 2 3

1 Lepraria sp. 5 3 4 4

1 Physcia adscendens 1 1 2 0

1 Suma częstości 12 5 7 7 1 1 2 0

2 Hypocenomyce scalaris 1 2 2 0

2 Lecanora conizaeoides 2 3 3 2

2 Lecanora pullicaris 2 1 0 0

2 Lepraria incana 4 3 1 0

2 Suma częstości 9 9 6 2 0 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 0 2 2 1

3 Hypogymnia physodes 1 2 2 1

3 Lecanora conizaeoides 3 2 2 2

3 Lepraria sp. 0 1 1 2

3 Parmelia sulcata 1 1 2 2

3 Suma częstości 5 8 9 8 0 0 0 0

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 1 0

1 Hypogymnia physodes 0 0 1 2

1 Lepraria sp. 0 3 3 2

1 Suma częstości 0 3 5 4 0 0 0 0

(10)

2 Chaenotheca ferruginea 0 2 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 3 0 0 0

2 Lepraria sp. 1 5 1 3

2 Physcia adscendens 1 0 0 0

2 Suma częstości 4 7 1 3 1 0 0 0

3 Chaenotheca ferruginea 5 0 3 5

3 Lepraria sp. 0 3 0 0

3 Parmelia sulcata 0 0 0 2

3 Suma częstości 5 3 3 7 0 0 0 0

Tabela 13. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 4 Komorowice powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr drzewa

Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 2 1 4 4 6 11 16 17

2 Suma częstości 2 0 0 1 2 0 0 4

3 Suma częstości 1 3 0 0 2 2 2 2

Średnia suma częstości 1,7 1,3 1,3 1,7 3,3 4,3 6,0 7,7

LDV dla taksonów referencyjnych

6,0

dla wskaźników eutrofizacji 21,3

Wskaźnik jakości powietrza 3.E3

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 19 14 9 6 1 0 0 0

2 Suma częstości 16 22 7 7 0 0 0 0

3 Suma częstości 4 6 17 4 0 0 5 0

Średnia suma częstości 13,0 14,0 11,0 5,7 0,3 0 1,7 0

LDV dla taksonów referencyjnych

43,7 dla wskaźników eutrofizacji 2,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

c)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 12 5 7 7 1 1 2 0

2 Suma częstości 9 9 6 2 0 0 0 0

3 Suma częstości 5 8 9 8 0 0 0 0

Średnia suma częstości 8,7 7,3 7,3 5,7 0,3 0,3 0,7 0

LDV dla taksonów referencyjnych

29,0 dla wskaźników eutrofizacji 1,3

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 0 3 5 4 0 0 0 0

2 Suma częstości 4 7 1 3 1 0 0 0

3 Suma częstości 5 3 3 7 0 0 0 0

Średnia suma częstości 3,0 4,3 3,0 4,7 0,3 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

15,0 dla wskaźników eutrofizacji 0,3

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

(11)

Tabela 14. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 5 Komorowo dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Phaeophyscia orbicularis 0 4 3 2

1 Physcia adscendens 4 5 5 0

1 Physcia tenella 1 0 0 5

1 Physconia grisea 0 1 0 2

1 Xanthoria candelaria 0 0 1 1

1 Suma częstości 0 0 0 0 5 10 9 10

2 Amandinea punctata 1 0 1 5

2 Candelaria concolor 2 0 5 5

2 Phaeophyscia orbicularis 0 0 1 4

2 Physcia adscendens 4 0 1 1

2 Physcia tenella 1 5 5 5

2 Xanthoria parietina 0 0 0 2

2 Xanthoria polycarpa 2 0 5 3

2 Suma częstości 3 0 6 10 7 5 12 15

3 Candelaria conocolor 1 0 0 0

3 Hypogymnia physodes 1 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 1 0 0 0

3 Phaeophyscia nigricans 0 0 1 0

3 Phaeophyscia orbicularis 0 0 1 0

3 Physcia tenella 5 3 5 3

3 Xanthoria polycarpa 3 2 4 1

3 Suma częstości 1 0 0 0 8 5 11 4

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Amandinea punctata 0 3 3 2

1 Candelaria concolor 5 0 0 5

1 Candelariella

xanthostigma 0 0 0 1

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 5 0

1 Lecanora expallens 0 0 5 0

1 Physcia tenella 5 1 0 5

1 Xanthoria polycarpa 0 0 0 1

1 Suma częstości 5 3 13 8 5 1 0 6

2 Amandinea punctata 2 0 0 0

2 Candelaria concolor 5 3 5 4

2 Lecanora expallens 1 0 0 0

2 Lecanora pulicaris 1 0 0 0

2 Phaeophyscia orbicularis 1 0 0 2

2 Physcia tenella 5 3 5 4

2 Pleuroscticta acetabulum 2 0 0 0

2 Suma częstości 11 3 5 4 6 3 5 6

3 Amandinea punctata 0 0 0 5

3 Candelaria concolor 0 1 5 1

3 Hypocenomyce scalaris 1 5 0 0

3 Hypogymnia physodes 4 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 5 0 0

3 Lecanora pulicaris 0 1 0 0

3 Lepraria sp. 1 2 0 0

3 Melanelixia subaurifera 0 0 0 1

3 Phaeophyscia orbicularis 0 0 0 2

3 Physcia adscendens 0 0 0 5

3 Physcia tenella 5 0 2 1

3 Xanthoria candelaria 5 0 0 5

(12)

3 Suma częstości 6 14 5 7 10 0 2 13

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Candelaria concolor 0 0 1 2

1 Hypogymnia physodes 0 0 0 1

1 Lecanora conizaeoides 0 2 0 0

1 Lecanora expallens 5 4 1 0

1 Lepraria sp. 5 2 3 5

1 Parmelia sulcata 0 0 1 0

1 Physcia adscendens 0 0 0 2

1 Physcia tenella 0 0 2 2

1 Xanthoria candelaria 0 0 1 0

1 Suma częstości 10 8 6 8 0 0 3 4

2 Amandinea punctata 0 0 1 0

2 Lecanora conizaeoides 0 0 0 1

2 Suma częstości 0 0 1 1 0 0 0 0

3 Physcia tenella 1 1 0 3

3 Suma częstości 0 0 0 0 1 1 0 3

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Amandinea punctata 1 1 2 0

1 Candelaria concolor 3 4 4 0

1 Parmelia sulcata 0 0 0 1

1 Phaeophyscia nigricans 0 0 1 0

1 Phaeophyscia orbicularis 1 2 2 0

1 Physcia adscendens 1 1 0 1

1 Physcia tenella 3 4 5 3

1 Xanthoria candelaria 0 1 0 0

1 Xanthoria parietina 0 1 0 0

1 Xanthoria polycarpa 0 3 0 1

1 Suma częstości 4 5 6 1 5 12 8 5

2 Amandinea punctata 0 5 0 1

2 Candelaria concolor 0 0 0 4

2 Phaeophyscia orbicularis 0 0 0 2

2 Physcia adscendens 0 0 0 2

2 Physcia tenella 1 5 5 5

2 Xanthoria polycarpa 0 0 0 4

2 Suma częstości 0 5 0 5 1 5 5 13

3 Amandinea punctata 0 5 5 1

3 Candelaria concolor 0 0 0 1

3 Phaeophyscia orbicularis 0 0 0 1

3 Phlyctis argena 1 0 0 0

3 Physcia tenella 0 5 4 2

3 Scoliciosporum chlorococcum

0 0 2 0

3 Xanthoria candelaria 0 0 0 0

3 Xanthoria parietina 0 0 1 0

3 Xanthoria polycarpa 0 0 2 3

3 Suma częstości 1 5 7 2 0 5 7 6

(13)

Tabela 15. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 5 Komorowo powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 0 0 0 0 5 10 9 10

2 Suma częstości 3 0 6 10 7 5 12 15

3 Suma częstości 1 0 0 0 8 5 11 4

Średnia suma częstości 1,3 0 2,0 3,3 6,7 6,7 10,7 9,7

LDV dla taksonów referencyjnych

6,6 dla wskaźników eutrofizacji 33,8

Wskaźnik jakości powietrza 2.E4

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 5 3 13 8 5 1 0 6

2 Suma częstości 11 3 5 4 6 3 5 6

3 Suma częstości 6 14 5 7 10 0 2 13

Średnia suma częstości 7,3 6,7 7,7 6,3 7,0 1,3 2,3 8,3 LDV badanego pola dla taksonów referencyjnych

28,0 dla wskaźników eutrofizacji 18,9

Wskaźnik jakości powietrza 4.E2

c)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 10 8 6 8 0 0 3 4

2 Suma częstości 0 0 1 1 0 0 0 0

3 Suma częstości 0 0 0 0 1 1 0 3

Średnia suma częstości 3,3 2,7 2,3 3,0 0,3 0,3 1,0 2,3 LDV badanego pola dla taksonów referencyjnych

11,3 dla wskaźników eutrofizacji 3,9

Wskaźnik jakości powietrza 2.E1

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 4 5 6 1 5 12 8 5

2 Suma częstości 0 5 0 5 1 5 5 13

3 Suma częstości 1 5 7 2 0 5 7 6

Średnia suma częstości 1,7 5,0 4,3 2,7 2,0 7,3 6,7 8,0 LDV badanego pola dla taksonów referencyjnych

13,7 dla wskaźników eutrofizacji 24,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E2

Tabela 16. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 6 Węgielnia dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypogymnia physodes 0 0 1 0

1 Lecanora conizaeoides 1 0 0 0

1 Lecanora pulicaris 0 1 0 0

1 Lepraria sp. 2 5 3 2

1 Suma częstości 3 6 4 2 0 0 0 0

(14)

2 Hypocenomyce scalaris 0 0 3 3

2 Lecanora conizaeoides 3 2 2 3

2 Lepraria sp. 0 2 0 0

2 Micarea denigrata 0 0 1 0

2 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 1 0

2 Suma częstości 3 4 7 6 0 0 0 0

3 Chaenotheca trichialis 0 0 0 2

3 Hypocenomyce scalaris 2 0 1 1

3 Hypogymnia physodes 0 0 0 1

3 Lecanora conizaeoides 1 3 2 2

3 Lecanora pulicaris 1 0 0 0

3 Lepraria sp. 0 2 0 4

3 Parmeliopsis ambigua 0 1 0 0

3 Parmelia sulcata 0 1 0 0

3 Suma częstości 4 7 3 10 0 0 0 0

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Amandinea punctata 0 1 0 0

1 Chaenotheca ferruginea 0 1 0 0

1 Chaenotheca trichialis 5 0 1 0

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 1

1 Hypogymnia physodes 0 0 0 2

1 Lecanora conizaeoides 0 3 4 2

1 Lecanora pulicaris 0 0 0 1

1 Lepraria sp. 1 0 1 1

1 Parmeliopsis ambigua 0 0 0 1

1 Physcia adscendens 0 1 0 0

1 Suma częstości 6 6 6 8 0 0 0 0

2 Amandinea punctata 0 0 1 0

2 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 2

2 Lecanora conizaeoides 0 2 0 2

2 Lecanora hagenii 0 0 1 0

2 Lecanora pulicaris 2 0 0 0

2 Lepraria incana 1 0 0 0

2 Lepraria sp. 3 2 3 1

2 Melanelixia subaurifera 0 1 0 0

2 Micarea denigrata 0 0 0 1

2 Phlyctis argena 0 1 0 0

2 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 1 1

2 Suma częstości 6 6 6 7 0 0 0 0

3 Chaenotheca ferruginea 3 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 3 4 0

3 Lecanora pulicaris 0 0 0 1

3 Lepraria sp. 0 0 3 0

3 Melanelixia fuliginosa 1 0 0 0

3 Parmelia sulcata 1 0 0 0

3 Scoliciosporum chlorococum

0 0 1 0

3 Suma częstości 5 3 8 1 0 0 0 0

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 2

1 Hypogymnia physodes 0 0 1 0

1 Lecanora chlarotera 0 0 0 2

1 Lepraria sp. 0 2 3 3

(15)

1 Parmelia sulcata 0 0 0 1

1 Suma częstości 0 2 4 8 0 0 0 0

2 Hypogymnia physodes 0 0 0 1

2 Lecanora conizaeoides 0 2 2 2

2 Lecanora pullicaris 2 0 0 0

2 Lepraria sp. 1 0 3 3

2 Suma częstości 3 2 5 6 0 0 0 0

3 Amandinea punctata 0 0 1 0

3 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 1

3 Lecanora conizaeoides 2 1 2 5

3 Lecanora expallens 4 3 5 5

3 Lepraria sp. 0 5 0 1

3 Suma częstości 6 9 8 12 0 0 0 0

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypogymnia physodes 0 0 0 2

1 Hypogymnia tubulosa 0 0 1 0

1 Lecanora persimilis 0 0 1 0

1 Lecanora pulicaris 0 0 1 0

1 Lepraria sp. 3 1 3 1

1 Phaeophyscia orbicularis 0 0 1 0

1 Physcia adscendens 0 0 1 0

1 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 1 2

1 Xanthoria candelaria 0 0 1 0

1 Suma częstości 3 1 7 5 0 0 3 0

2 Camdelariella xanthostigma

3 0 2 4

2 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 1

2 Lecanora chlarotera 2 0 0 2

2 Lecanora conizaeoides 0 0 0 1

2 Lecanora pulicaris 0 0 1 0

2 Phaeophyscia orbicularis 0 0 2 1

2 Physcia adscendens 5 2 0 3

2 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 0 1

2 Xanthoria candelaria 1 0 0 0

2 Xanthoria parietina 0 0 0 2

2 Xanthoria polycarpa 0 1 0 0

2 Suma częstości 5 0 3 9 6 3 2 6

3 Candelariella

xanthostigma 0 2 0 1

3 Lecanora chlarotera 3 0 0 2

3 Lecanora conizaeoides 0 1 0 0

3 Lecanora persimilis 0 0 1 0

3 Lecanora pulicaris 0 0 2 0

3 Lepraria sp. 0 0 0 2

3 Phaeophyscia orbicularis 3 0 0 0

3 Phlyctis argena 0 0 0 1

3 Physcia adscendens 2 2 3 1

Scoliciosporum chlorococcum

0 1 1 0

3 Xanthoria candelaria 0 0 1 0

3 Xanthoria parietina 0 0 1 1

3 Xanthoria polycarpa 0 1 0 0

3 Suma częstości 3 4 4 6 5 3 5 2

(16)

Tabela 17. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 6 Węgielnia powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 3 6 4 2 0 0 0 0

2 Suma częstości 3 4 7 6 0 0 0 0

3 Suma częstości 4 7 3 10 0 0 0 0

Średnia suma częstości 3,3 5,7 4,7 6,0 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

19,7 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 6 6 6 8 0 0 0 0

2 Suma częstości 6 6 6 7 0 0 0 0

3 Suma częstości 5 3 8 1 0 0 0 0

Średnia suma częstości 5,7 5,0 6,7 5,3 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

22,7 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

c)

Nr drzewa

Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 0 2 4 8 0 0 0 0

2 Suma częstości 3 2 5 6 0 0 0 0

3 Suma częstości 6 9 8 12 0 0 0 0

Średnia suma częstości 3,0 4,3 5,7 8,7 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

21,7 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

d)

Nr

drzewa Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 3 1 7 5 0 0 3 0

2 Suma częstości 5 0 3 9 6 3 2 6

3 Suma częstości 3 4 4 6 5 3 5 2

Średnia suma częstości 3,7 1,7 4,7 6,7 3,7 2,0 3,3 2,7

LDV dla taksonów referencyjnych

16,8

dla wskaźników eutrofizacji 11,7

Wskaźnik jakości powietrza 3.E2

Tabela 18. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 7 Bolewice dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 5

1 Lecanora conizaeoides 0 1 0 3

1 Lecanora expallens 5 2 5 5

1 Lecanora hagenii 0 0 0 1

1 Lepraria sp. 5 4 1 5

1 Suma częstości 10 7 6 18 0 0 0 1

2 Lecanora conizaeoides 0 0 4 0

2 Lecanora expallens 2 3 0 2

(17)

2 Lepraria sp. 3 5 1 0

2 Parmelia sulcata 0 3 1 0

2 Physcia adscendens 0 0 1 0

2 Suma częstości 5 11 6 2 0 0 1 0

3 Amandinea punctata 1 0 0 3

3 Caloplaca holocarpa 0 1 0 0

3 Candelariella

xanthostigma 3 3 1 1

3 Lecanora chlarotera 0 2 0 0

3 Lecanora naegelii 0 1 0 0

3 Lecanora pulicaris 1 0 2 0

3 Melanelixia fuliginosa 0 1 0 0

3 Phaeophyscia orbicularis 0 1 0 0

3 Physcia adscendens 4 2 2 2

3 Physconia grisea 0 0 0 2

3 Scoliciosporum chlorococcum

0 1 1 0

3 Xanthoria parietina 0 0 1 0

3 Xanthoria polycarpa 1 0 1 0

3 Suma częstości 5 8 4 4 5 4 4 4

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Amandinea punctata 0 0 1 0

1 Candelaria concolor 0 0 1 2

1 Hypogymnia physodes 0 0 0 1

1 Lecanora hagenii 0 1 0 0

1 Lecanora pulicaris 0 0 1 0

1 Physcia adscendens 3 0 1 5

1 Physcia tenella 0 0 1 1

1 Scoliciosporum chlorococcum

1 0 0 0

1 Suma częstości 1 0 3 3 3 1 2 6

2 Candelaria concolor 0 0 1 0

2 Candelariella

xanthostigma 0 0 1 0

2 Lecanora carpinea 0 0 2 1

2 Lecanora chlarotera 0 0 3 0

2 Lecanora conizaeoides 0 0 1 0

2 Lepraria sp. 1 1 0 0

2 Phlyctis argena 1 0 0 0

2 Physcia adscendens 1 1 1 2

2 Physcia tenella 4 0 0 4

2 Suma częstości 2 1 8 1 5 1 1 6

3 Hypocenomyce scalaris 4 4 5 5

3 Hypogymnia physodes 3 5 5 5

3 Lecanora conizaeoides 0 1 3 3

3 Lecanora pulicaris 0 0 0 1

3 Lepraria sp. 5 5 3 3

3 Micarea denigrata 0 0 1 0

3 Parmeliopsis ambigua 0 0 1 0

3 Suma częstości 12 15 18 17 0 0 0 0

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 2 0 0 0

1 Hypogymnia physodes 1 2 0 0

1 Lecanora conizaeoides 2 2 5 5

1 Lecanora expallens 0 1 0 0

(18)

1 Lecanora symmicta 0 0 0 1

1 Lepraria sp. 5 3 0 0

1 Scoliciosporum chlorococcum

0 0 1 0

1 Suma częstości 10 8 6 6 0 0 0 0

2 Hypogymnia physodes 0 2 1 0

2 Lecanora conizaeoides 5 5 5 5

2 Lepraria sp. 3 5 1 0

2 Physcia adscendens 1 0 0 0

2 Suma częstości 8 12 7 5 1 0 0 0

3 Coenogonium pineti 1 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 1 5 5 5

3 Lepraria sp. 5 1 0 1

3 Physcia adscendens 0 0 0 1

3 Suma częstości 7 6 5 6 0 0 0 1

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Amandinea punctata 0 0 1 0

1 Candelaria concolor 0 0 0 1

1 Flavoparmelia caperata 0 0 1 0

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 1

1 Hypogymnia physodes 0 0 3 0

1 Lecanora pulicaris 0 0 1 1

1 Lecanora albescens 0 0 0 2

1 Lecanora conizaeoides 0 0 0 2

1 Lepraria sp. 1 0 0 0

1 Melanelixia fuliginosa 0 0 1 0

1 Melanelixia subaurifera 0 0 0 1

1 Phaeophyscia nigricans 0 0 1 0

1 Phaeophyscia orbicularis 0 0 2 1

1 Physcia adscendens 1 0 5 4

1 Physcia tenella 0 0 2 2

1 Xanthoria candelaria 0 0 2 1

1 Xanthoria parietina 0 0 3 3

1 Xanthoria polycarpa 0 0 0 2

1 Suma częstości 1 0 7 8 1 0 15 13

2 Hypocenomyce scalaris 0 0 1 0

2 Hypogymnia physodes 0 1 3 2

2 Lecanora conizaeoides 5 5 5 5

2 Melanelixia fuliginosa 0 0 1 0

2 Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 1 1

2 Usnea hirta 0 0 1 0

2 Suma częstości 5 6 12 8 0 0 0 0

3 Flavoparmelia caperata 0 0 0 1

3 Hypogymnia physodes 1 0 1 5

3 Lecanora conizaeoides 5 0 2 1

3 Physcia adscendens 0 0 1 0

3 Physcia tenella 0 0 0 1

3 Suma częstości 6 0 3 7 0 0 1 1

Tabela 19. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 7 Bolewice powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

(19)

a)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 10 7 6 18 0 0 0 1

2 Suma częstości 5 11 6 2 0 0 1 0

3 Suma częstości 5 8 4 4 5 4 4 4

Średnia suma częstości 6,7 8,7 5,3 8,0 1,7 1,3 1,7 1,7

LDV dla taksonów referencyjnych

28,7 dla wskaźników eutrofizacji 6,4

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 1 0 3 3 3 1 2 6

2 Suma częstości 2 1 8 1 5 1 1 6

3 Suma częstości 12 15 18 17 0 0 0 0

Średnia suma częstości 5,0 5,3 9,7 7,0 2,7 0,7 1,0 4,0

LDV dla taksonów referencyjnych

27,0 dla wskaźników eutrofizacji 8,4

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

c)

Nr drzewa

Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 10 8 6 6 0 0 0 0

2 Suma częstości 8 12 7 5 1 0 0 0

3 Suma częstości 7 6 5 6 0 0 0 1

Średnia suma częstości 8,3 8,7 6,0 5,7 0,3 0 0 0,3

LDV dla taksonów referencyjnych

28,7 dla wskaźników eutrofizacji 0,6

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 1 0 7 8 1 0 15 13

2 Suma częstości 5 6 12 8 0 0 0 0

3 Suma częstości 6 0 3 7 0 0 1 1

Średnia suma częstości 4,0 2,0 7,3 7,7 0,3 0 5,3 4,7

LDV dla taksonów referencyjnych

21,0 dla wskaźników eutrofizacji 10,3

Wskaźnik jakości powietrza 3.E2

Tabela 20. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 8 Leśnictwo Glinki dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Chaenotheca ferruginea 0 0 5 0

1 Cladonia coniocraea 1 0 0 0

1 Hypogymnia physodes 1 1 0 4

1 Lecanora expallens 4 0 0 1

1 Lepraria incana 1 0 0 0

1 Lepraria sp. 5 5 0 5

1 Melanelixia fuliginosa 2 0 0 0

1 Parmelia sulcata 5 0 0 2

1 Phlyctis argena 1 0 0 0

1 Suma częstości 20 6 5 12 0 0 0 0

(20)

2 Calicium adspersum 0 1 0 0

2 Chaenotheca ferruginea 0 3 0 5

2 Cladonia sp. 0 0 0 1

2 Hypocenomyce scalaris 0 0 1 1

2 Hypogymnia physodes 5 4 0 1

2 Lecanora expallens 1 0 0 0

2 Lepraria incana 0 1 1 1

2 Lepraria sp. 5 4 5 5

2 Parmeliopsis ambigua 1 0 0 0

2 Suma częstości 12 13 7 14 0 0 0 0

3 Chaenotheca ferruginea 0 5 0 0

3 Cladonia sp. 1 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 3 5 5 2

3 Hypogymnia physodes 5 0 0 4

3 Lecanora conizaeoides 0 0 0 5

3 Lepraria incana 0 0 1 1

3 Lepraria sp. 5 5 4 4

3 Parmelia sulcata 0 0 0 2

3 Parmeliopsis ambigua 0 0 0 1

3 Suma częstości 14 15 10 19 0 0 0 0

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Cladonia coniocraea 1 0 0 0

1 Cladonia sp. 4 4 1 0

1 Hypogymnia physodes 3 5 1 0

1 Lecanora conizaeoides 2 1 0 0

1 Lepraria incana 3 0 0 1

1 Lepraria sp. 5 1 0 4

1 Melanelixia fuliginosa 1 1 0 1

1 Parmeliopsis ambigua 1 0 0 0

1 Physcia adscendens 0 0 0 1

1 Physconia grisea 0 0 1 0

1 Placynthiella icmalea 0 2 0 0

1 Scoliciosporum

chlorococcum 0 1 0 0

1 Suma częstości 20 15 2 6 0 0 1 1

2 Cladonia sp. 1 0 1 0

2 Hypogymnia physodes 1 0 0 0

2 Lecanora conizaeoides 0 2 0 0

2 Lepraria incana 1 0 0 1

2 Lepraria sp. 5 3 2 5

2 Suma częstości 8 5 3 6 0 0 0 0

3 Chaenotheca ferruginea 0 1 1 0

3 Chaenotheca trichialis 0 1 1 0

3 Cladonia coniocraea 0 0 0 1

3 Cladonia fimbriata 0 0 0 1

3 Cladonia sp. 1 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 0 0 2 5

3 Hypogymnia physodes 5 0 3 4

3 Lecanora expallens 0 0 4 4

3 Lepraria incana 0 0 1 0

3 Lepraria sp. 5 0 5 5

3 Suma częstości 11 2 17 20 0 0 0 0

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Chaenotheca ferruginea 0 5 0 0

1 Cladonia coniocraea 0 0 2 0

(21)

1 Cladonia sp. 0 1 3 3

1 Evernia prunastris 0 0 2 1

1 Hypocenomyce scalaris 0 0 1 0

1 Hypogymnia physodes 5 4 5 5

1 Lecanora conizaeoides 0 0 1 0

1 Lecanora expallens 0 0 2 0

1 Lepraria incana 2 2 2

1 Lepraria sp. 5 3 2 5

1 Melanohalea

exasperatula

0 0 1 0

1 Parmelia sulcata 0 0 1 0

Scoliciosporum

chlorococcum 0 0 0 3

1 Suma częstości 12 15 22 17 0 0 0 0

2 Calicium adspersum 0 0 1 0

2 Chaenotheca ferruginea 4 5 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 0 0 3 0

2 Hypogymnia physodes 0 0 1 0

2 Lecanora expallens 0 0 5 1

2 Lepraria incana 1 0 1 0

2 Lepraria sp. 4 0 4 5

2 Pertusaria amara 0 0 3 0

2 Suma częstości 9 5 18 6 0 0 0 0

3 Chaenotheca ferruginea 1 5 0 4

3 Hypocenomyce scalaris 2 0 4 3

3 Hypogymnia physodes 1 0 0 1

3 Lecanora conizaeoides 0 0 1 0

3 Lepraria elobata 0 1 0 0

3 Lepraria incana 1 2 1 1

3 Lepraria sp. 5 4 5 4

3 Suma częstości 10 12 11 13 0 0 0 0

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Chaenotheca

chrysocephala 0 1 0 0

1 Chaenotheca ferruginea 1 3 5 5

1 Hypocenomyce scalaris 2 3 0 0

1 Lepraria incana 1 1 0 1

1 Lepraria sp. 4 5 5 5

1 Suma częstości 8 13 10 11 0 0 0 0

2 Chaenotheca ferruginea 0 5 5 5

2 Cladonia sp. 0 1 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 0 2 0 0

2 Hypogymnia physodes 0 3 0 0

2 Lecanora conizaeoides 0 1 0 0

2 Lepraria incana 1 1 0 0

2 Lepraria sp. 4 5 5 5

2 Parmeliopsis ambigua 0 1 0 0

2 Suma częstości 5 19 10 10 0 0 0 0

3 Chaenotheca ferruginea 0 0 5 5

3 Hypogymnia physodes 2 0 0 0

3 Imshaugia aleurites 5 0 0 0

3 Lepraria incana 0 1 0 1

3 Lepraria jackii 1 0 0 0

3 Lepraria sp. 5 5 5 5

3 Suma częstości 13 6 10 11 0 0 0 0

(22)

Tabela 21. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 8 Leśnictwo Glinki powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 20 6 5 12 0 0 0 0

2 Suma częstości 12 13 7 14 0 0 0 0

3 Suma częstości 14 15 10 19 0 0 0 0

Średnia suma częstości 15,3 11,3 7,3 15,0 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

48,9 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 20 15 2 6 0 0 1 1

2 Suma częstości 8 5 3 6 0 0 0 0

3 Suma częstości 11 2 17 20 0 0 0 0

Średnia suma częstości 13,0 7,3 7,3 10,7 0 0 0,3 0,3

LDV dla taksonów referencyjnych

38,3 dla wskaźników eutrofizacji 0,6

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

c)

Nr drzewa

Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 12 15 22 17 0 0 0 0

2 Suma częstości 9 5 18 6 0 0 0 0

3 Suma częstości 10 12 11 13 0 0 0 0

Średnia suma częstości 10,3 10,7 17,0 12,0 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

50,0 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 5.E1

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 8 13 10 11 0 0 0 0

2 Suma częstości 5 19 10 10 0 0 0 0

3 Suma częstości 13 6 10 11 0 0 0 0

Średnia suma częstości 8,7 12,7 10,0 10,7 0 0 0 0

LDV badanego pola dla taksonów referencyjnych 42,1

dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

Tabela 22. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 9 Ochabica dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Coenogonium pineti 1 0 0 0

1 Lecanora conizaeoides 0 1 5 3

1 Lepraria sp. 5 0 0 5

1 Melanelixia fuliginosa 0 0 0 1

1 Melanelixia subaurifera 4 0 0 0

1 Parmelia sulcata 2 0 0 2

(23)

1 Physcia adscendens 2 0 0 0

1 Suma częstości 12 1 5 11 2 0 0 0

2 Coenogonium pineti 2 0 0 0

2 Hypogymnia physodes 1 2 0 0

2 Lecanora conizaeoides 0 5 5 5

2 Lepraria sp. 3 5 0 0

2 Melanelixia fuliginosa 5 2 0 1

2 Parmelia sulcata 5 0 0 0

2 Suma częstości 16 14 5 6 0 0 0 0

3 Hypogymnia physodes 1 1 0 0

3 Lecanora conizaeoides 5 5 5 5

3 Lecanora expallens 5 4 2 2

3 Lepraria sp. 5 0 0 0

3 Melanelixia fuliginosa 2 0 0 0

3 Parmelia sulcata 1 0 0 0

3 Physcia adscendens 0 0 1 0

3 Suma częstości 19 10 7 7 0 0 1 0

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Cladonia sp. 0 0 0 2

1 Evernia prunastri 0 0 0 1

1 Hypogymnia physodes 5 0 0 5

1 Lepraria sp. 5 5 5 5

1 Physcia adscendens 2 0 0 3

1 Suma częstości 10 5 5 13 2 0 0 3

2 Amandinea punctata 1 0 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 0 0 0 1

2 Hypogymnia physodes 0 0 0 3

2 Lepraria sp. 5 0 0 5

2 Physcia adscendens 0 0 0 2

2 Suma częstości 6 0 0 9 0 0 0 2

3 Cladonia sp. 0 0 0 1

3 Hypogymnia physodes 0 4 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 4 0 5

3 Lepraria sp. 5 5 0 1

3 Suma częstości 5 13 0 7 0 0 0 0

c)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Cladonia coniocraea 0 0 1 0

1 Hypocenomyce scalaris 5 2 5 4

1 Hypogymnia physodes 5 5 5 5

1 Imshaugia aleurites 4 0 0 0

1 Lecanora conizaeoides 1 1 0 4

1 Lepraria incana 0 0 2 1

1 Lepraria sp. 5 5 4 5

1 Suma częstości 20 13 17 19 0 0 0 0

2 Evernia prunastri 0 0 0 2

2 Hypocenomyce scalaris 3 3 5 4

2 Hypogymnia physodes 4 5 5 5

2 Lecanora conizaeoides 0 0 1 5

2 Lecanora expallens 0 1 0 0

2 Lepraria incana 0 1 0 0

2 Lepraria sp. 5 4 5 1

2 Parmeliopsis ambigua 0 0 5 5

2 Suma częstości 12 14 21 22 0 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 5 0 5 2

(24)

3 Hypogymnia physodes 5 5 5 5

3 Imshaugia aleurites 0 0 1 5

3 Lecanora conizaeoides 0 0 0 4

3 Lepraria incana 1 0 1 1

3 Lepraria sp. 4 5 4 5

3 Parmelia sulcata 0 0 2 0

3 Trapeliopsis granulosa 0 0 0 4

3 Suma częstości 15 10 18 26 0 0 0 0

d)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Hypocenomyce scalaris 1 0 0 1

1 Hypogymnia physodes 1 0 0 1

1 Lecanora conizaeoides 0 0 2 4

1 Lepraria incana 1 0 1 0

1 Lepraria sp. 1 1 3 1

1 Melanelixia subaurifera 0 0 1 0

1 Phlyctis argena 1 0 0 0

1 Trapeliopsis granulosa 0 0 0 1

1 Suma częstości 5 1 7 8 0 0 0 0

2 Cladonia sp. 0 0 0 1

2 Coenogonium pineti 1 0 0 0

2 Hypocenomyce scalaris 0 3 0 0

2 Lecanora conizaeoides 1 0 0 0

2 Lecanora pulicaris 0 0 1 0

2 Lepraria sp. 3 1 3 2

2 Parmelia sulcata 0 0 1 0

2 Suma częstości 5 4 5 3 0 0 0 0

3 Coenogonium pineti 1 0 0 0

3 Hypocenomyce scalaris 0 0 3 0

3 Hypogymnia physodes 2 0 0 0

3 Lecanora conizaeoides 0 0 0 3

3 Lecanora pulicaris 1 0 0 0

3 Lepraria incana 0 2 0 0

3 Lepraria sp. 1 0 1 3

3 Melanelixia subaurifera 1 0 0 0

3 Suma częstości 6 2 4 6 0 0 0 0

Tabela 23. Liczby różnorodności porostów (LDV) dla taksonów referencyjnych i wskaźników eutrofizacji w obrębie powierzchni badawczej 9 Ochabica powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr drzewa

Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 12 1 5 11 2 0 0 0

2 Suma częstości 16 14 5 6 0 0 0 0

3 Suma częstości 19 10 7 7 0 0 1 0

Średnia suma częstości 15,7 8,3 5,7 8,0 0,7 0 0,3 0

LDV dla taksonów referencyjnych

37,7 dla wskaźników eutrofizacji 1,0

Wskaźnik jakości powietrza 4.E1

b)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 10 5 5 13 2 0 0 3

2 Suma częstości 6 0 0 9 0 0 0 2

3 Suma częstości 5 13 0 7 0 0 0 0

Średnia suma częstości 7,0 6,0 1,7 9,7 0,7 0 0 1,7

(25)

LDV dla taksonów referencyjnych

24,4 dla wskaźników eutrofizacji 2,4

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

c)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 20 13 17 19 0 0 0 0

2 Suma częstości 12 14 21 22 0 0 0 0

3 Suma częstości 15 10 18 26 0 0 0 0

Średnia suma częstości 15,7 12,3 18,7 22,3 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

69,0 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 5.E1

d)

Nr

drzewa Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Suma częstości 5 1 7 8 0 0 0 0

2 Suma częstości 5 4 5 3 0 0 0 0

3 Suma częstości 6 2 4 6 0 0 0 0

Średnia suma częstości 5,3 2,3 5,3 5,7 0 0 0 0

LDV dla taksonów referencyjnych

18,6 dla wskaźników eutrofizacji 0,0

Wskaźnik jakości powietrza 3.E1

Tabela 24. Suma częstości występowania taksonów na wybranych forofitach w obrębie powierzchni badawczej 10 Jastrzębsko Stare dla powierzchni podstawowej nr: a) 1, b) 2, c) 3, d) 4.

a)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Lecanora chlarotera 0 2 0 0

1 Lepraria sp. 3 0 5 4

1 Phaeophyscia orbicularis 1 1 0 0

1 Physcia adscendens 3 3 1 0

1 Xanthoria parietina 3 2 0 1

1 Suma częstości 3 2 5 4 7 6 1 1

2 Lecanora chlarotera 1 0 1 0

2 Lepraria sp. 3 5 4 3

2 Physcia adscendens 3 1 2 1

2 Physconia grisea 1 0 0 0

2 Xanthoria parietina 2 0 1 0

2 Suma częstości 4 5 5 3 6 1 3 1

3 Lecanora conizaeoides 1 0 1 1

3 Lepraria sp. 3 5 3 3

3 Physcia adscendens 1 1 0 2

3 Suma częstości 4 5 4 4 1 1 0 2

b)

Nr pola Takson Taksony referencyjne Wskaźniki eutrofizacji

N E S W N E S W

1 Candelariella

xanthostigma 0 0 0 4

1 Hypocenomyc scalaris 0 0 3 1

1 Hypogymnia physodes 0 0 0 2

1 Lecanora conizaeoides 5 5 5 3

1 Lepraria sp. 0 1 0 0

1 Micarea prasina 0 0 1 0

1 Physcia adscendens 1 0 0 1

Cytaty

Powiązane dokumenty

Ř Z\UöĝQLDMÈFH QLH VÈ RIHURZDQH SU]H] LQQH ILUP\ OXE VÈ RIHURZDQH

Zadania do wykładu Analiza

ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Séria I: PRACE MATEMATYCZNE XXVI

ROCZNIKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA MATEMATYCZNEGO Seria I: PRACE MATEMATYCZNE VIII

Przyjrzyj się uważnie kulom śniegowym, a następnie uporządkuj od najmniejszej do największej wpisując w okienka odpowiednie cyfry rozpoczynając

The high-frequency electronic ballast output stage as a resonance half-bridge class-D converter is analyzed. A stage mathematical model as dependence of voltages and currents in

W wyniku realizacji projektu „Rozwój proekologicznego transportu publiczne- go na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta" ulegnie znaczącej poprawie układ za- silania

Działania promocyjne, czyli słowa i obrazy, mają moc kreowania rzeczywistości (Austin 1993), ale ich siła tworzenia czegoś z niczego ma swoje granice. Za promocją