• Nie Znaleziono Wyników

3  4 = 6  5 = 4  4 = 6  7 = 4  8 = 7  5 = 5  5 = 8  6 =

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "3  4 = 6  5 = 4  4 = 6  7 = 4  8 = 7  5 = 5  5 = 8  6 ="

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Klasa 3 - EDUKACJA MATEMATYCZNA: MNOŻENIE I DZIELENIE W ZAKRESIE 100

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KP/3/MAT/4/8

1. Oblicz:

3  4 = 6  5 =

4  4 = 6  7 =

4  8 = 7  5 =

5  5 = 8  6 =

2. Oblicz:

27 : 3 = 50 : 5 =

36 : 6 = 56 : 8 =

40 : 5 = 54 : 6 =

45 : 9 = 64 : 8 =

3. Uzupełnij graf:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zapiszcie temat lekcji: Sprawdzian wiadomości z działu Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają. Piszecie nr w

Wyszczególnienie Nazwa jednostki Ilo Stan na pocz tek roku Zwi kszenia Zmniejszenia Stan na koniec roku

Analiza wybranych zagadnień z zakresu doktryn politycznych i prawnych i dyskurs prawniczy prowadzony w kierunku sformułowania projektu tematu pracy magisterskiej. Analiza

Sprzeciwi³a siê temu grupa uczonych (w tym Jellinek) z Theodorem Mom- msenem na czele. autor równie¿ krytycznie odniós³ siê do projektu ustawy o szkolnictwie powszechnym, która

Krzyś może dojść do domku poruszając się tylko po polach z liczbami podzielnymi przez 3.... Mama kupiła 42

Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/ miesiąc oraz rok)9 Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji

Numer działania lub poddziałania Tytuł lub zakres projektu3 Podmiot zgłaszający4 Data identyfikacji5 Podmiot, który będzie wnioskodawcą6 Szacowana całkowita wartość

Krzyś może dojść do domku poruszając się tylko po polach z liczbami podzielnymi przez 3.... Mama kupiła 42

Może uda Ci do poniedziałku wysłać do mnie nagraną wersję piosenki wykonaną przez Ciebie – bardzo bym się ucieszyła � – tu poproś o pomoc Rodziców lub starsze

[r]

 7RZDUGV D SODXVLEOH WKHRU\ RI PLQG 7RZDUGV D SODXVLEOH WKHRU\ RI PLQG.. 3URSHUWLHVRI)6 3URSHUWLHVRI)60.

3,26 czytamy: trzy i dwadzieścia sześć setnych 4,012 czytamy : cztery i dwanaście tysięcznych 5,0007 czytamy: pięć i siedem dziesięciotysięcznych

Przedstaw liczbę 20 jako wynik dodawania.

Materiał edukacyjny wytworzony w ramach projektu „Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli"1. współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

• Postaraj się rozwiązać wszystkie zadania, chociaż do zaliczenia pracy wystarczy kilka punktów.. • Zadanie wykonaj w

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje w sekcji „Co to

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje w sekcji „Co to

Wpływ kosztów ,które ponosimy corocznie w związku z zarządzaniem Twoimi inwestycjami oraz kosztów przedstawionych w dokumencie zawierającym kluczowe informacje w sekcji „Co to

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we

Możesz jednak skorzystać z systemu ochrony konsumentów (zob. sekcja „Co się stanie jeśli nie mamy możliwości wypłacenia ci pieniędzy?”). Ochrona ta nie jest uwzględniona we

Opłaty za wyniki 0% Wpływ opłaty za wyniki. Potrącamy je z twojej inwestycji, jeżeli wyniki produktu przekroczą jego poziom referencyjny Premie motywacyjne 0% Wpływ