• Nie Znaleziono Wyników

Kartkówka 3 (klasa VI) – Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kartkówka 3 (klasa VI) – Mnożenie i dzielenie ułamków dziesiętnych"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

www.matematykawpodstawowce.pl Joanna Palińska

TRENING PRZED KARTKÓWKĄ

(mnożenie i dzielenie liczb dziesiętnych) – klasa VI

ZAD. 1 Oblicz sposobem pisemnym

a) 3,4 · 5,2 = b) 0,27 · 0,9 =

c) 65,78 : 4,6 = d) 2,144 : 0,16 =

ZAD. 2 Ile trzeba zapłacić za 6 kg jabłek po 2,80 zł/kg i za 1,55 kg gruszek po 4,70 zł/kg?

ZAD. 3 Kierowca wydał 216,45 zł na benzynę w cenie 5,85 zł za litr. Jego samochód pali średnio 7,4 l na 100 km. Na ile kilometrów jazdy wystarczy mu ta benzyna?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Następnie rozdaje kartę dzieciom w ten sposób, aby część z odpowiedziami leżała odwrócona do ławki i była niewidoczna dla dzieci. Nauczyciel prosi dzieci o niezaglądanie

[r]

Po prawej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie większą, a po lewej stronie podanej liczby zapisz liczbę dwukrotnie mniejszą.. Po prawej stronie liczby zapisz

Karta pracy

Jeśli mnożymy 9 · 6, to zginamy szósty palec licząc od lewej strony (czyli kciuk prawej dłoni).. Wyprostowane palce znajdujące się po lewej stronie od zgiętego palca

- opierając się na poznanych prawach działań, potrafi zastosować poznane reguły w ćwiczeniach, - potrafi odróżnić wyrażenie algebraiczne od arytmetycznego,4. - potrafi

Uczniowie zauważają, że: Iloczyn potęg o tym samym wykładniku równa się potędze iloczynu.. Uczniowie formułują wniosek i zapisują powyższe przykłady oraz wniosek

Cyfry, które nie zostały skreślone uczniowie przenoszą do pierwszego wiersza tabeli nr 1 (załącznik 1).. Uczniowie