Kalendarz szkolny 2018/2019. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

Pełen tekst

(1)

Kalendarz szkolny 2018/2019

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Elblągu

Lp. Data Zadanie Odpowiedzialni Współpraca

1. 03.09.2018 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego D.Szwarc, M.Kruba, P.Lichociński Wychowawcy klas 2. cały rok Promocja szkoły

Wystawa prezentująca historię naszej szkoły "73 lata..."

Zespół ds. promocji szkoły Nauczyciele ZSTI K.Arndt,

E.Wechterowicz 3. cały rok (raz

w miesiącu) Szkolenie chętnych z zakresu pierwszej pomocy

A.Nowocień ---

4. 13.09.2018 Rada Pedagogiczna M. Witomska B. Jarosz, K. Firer

5. 18.09.2018 Spotkania z rodzicami M. Witomska Nauczyciele ZSTI

6. październik listopad

Otrzęsiny klas pierwszych A.Sałamacha, E.Matuszewska Samorząd Uczniowski 7. wrzesień Zajęcia adaptacyjno-integracyjne Z. Imiołczyk, B.Rutka Wychowawcy klas

pierwszych 8. 09.09.2018 Deklaracja – egzamin zawodowy zgodnie z

harmonogramem CKE

K.Firer Wychowawcy klas

9. 11.09.2018 Apel poległych strażaków w akcji A.Nowocień ---

10. 17.09.2018 "Salon Maturzystów" - Gdańsk H.Ciodyk, H.Mincewicz Wychowawcy klas czwartych

11. 20.09.2018 Sprzątanie Świata - integracja klas pierwszych

E. Ptasznik, H.Mincewicz, Wychowawcy klas pierwszych

(2)

12. wrzesień Święto 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej

D.Szwarc, M.Kruba Wychowawcy klas

wojskowych 13. 01.10. 2018 Deklaracja maturalna – wstępna zgodnie z

harmonogramem CKE

B.Jarosz Wychowawcy klas

czwartych 14. październik Konkurs geograficzny "Różnorodność

biologiczna Wysoczyzny Elbląskiej i Żuław Wiślanych"

M.Myszkier ---

15. październik Święto Pułku Wsparcia Dowodzenia D.Szwarc, M.Kruba wychowawcy klas wojskowych 16. październik Dni Papieskie Ks.A.Klukowski, ks.Ł.Garbacki ---

17. 12.10.2018 Dzień Edukacji Narodowej A.Sałamacha, E.Matuszewska Samorząd Uczniowski 18. 16.10.2018 Bicie rekordu RKO w Europejskim Dniu

Przywracania Czynności Serca A.Nowocień Wychowawcy klas

19. październik Szkoleniowa Rada Pedagogiczna M.Witomska B.Wilga - Wielgucka 20. listopad Ślubowanie klas wojskowych D. Szwarc, M.Kruba Wychowawcy klas

wojskowych 21. listopad Konkurs geograficzny "Organizacje

międzynarodowe na świecie"

M.Myszkier ---

22. 09.11.2018 Święto Niepodległości - zalecenie KO R.Antosik, M.Dominiczak,D.Szwarc, M.Kruba

Wychowawcy klas

23. 09.11.2018 Święto Niepodległości - akademia szkolna R.Antosik, H.Ciodyk K.Arndt,

E.Wechterowicz 24. 12.11.2018 Olimpiada z języka angielskiego H.Mincewicz Nauczyciele języka

angielskiego

25. 15.11.2018 Konsultacje z rodzicami M. Witomska Nauczyciele ZSTI

26. cały rok szkolny

Próbne egzaminy maturalne Kl.IV - listopad

E.Wechterowicz – j.polski A.Borysewicz – j.obce

Nauczyciele przedmiotowi

(3)

Kl.III - maj Kl.IV - luty

M.Tyszka - matematyka

27. listopad Próbne egzaminy zawodowe K.Firer - nadzór Lista wyznaczonych

nauczyciel poniżej

28. 01.12.2018 Światowy Dzień Walki z AIDS A. Żołądek Wychowawcy klas

29. 06.12.2018 Mikołajki A.Sałamacha, E.Matuszewska Samorząd Uczniowski

30. 06.12.2018 Spotkania z rodzicami - informacja o ocenach prognozowanych

M. Witomska Nauczyciele ZSTI

31. 21.12.2018 Wigilie klasowe Wychowawcy klas ----

32. 21.12.2018 Wigilia szkolna ks.Ł.Garbacki, ks.A.Klukowski Komisja socjalna

33. 23 -31.12.2018 Przerwa świąteczna --- ----

34. styczeń WOŚP A.Sałamacha, E.Matuszewska Samorząd Uczniowski

35. styczeń WOŚP - uroczystość miejska A.Nowocień Wychowawcy klas

strażackich 36. 07.01.2019 Wystawianie ocen za I semestr 2018/19 --- ---

37. 10.01.2019 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna M.Witomska B.Jarosz, K.Firer 38. 17.01.2019 Spotkania z rodzicami - wyniki semestralne M.Witomska Nauczyciele ZSTI 39. styczeń Próbna matura ustna z języków obcych H.Mincewicz Zespół Języków Obcych

40. styczeń/luty Studniówka A.Konowalska Wychowawcy klas

maturalnych 41. styczeń/luty Egzaminy zawodowe zgodnie z

harmonogramem CKE

K.Firer - nadzór Szkolny Zespół

Egzaminacyjny

(4)

42. 21.01-03.02.19 Ferie zimowe --- --- 43. ferie zimowe Zajęcia fakultatywne z matematyki M.Tyszka, D.Szwarc, B.Jarosz ---

44. 07.02.2019 Analityczna Rada Pedagogiczna M. Witomska B. Jarosz, K. Firer 45. 07.02.2019 Deklaracja maturalna - ostateczna zgodnie

z harmonogramu CKE

B.Jarosz Wychowawcy klas

maturalnych 46. 08.02.2019 Tłusty czwartek - kiermasz słodyczy K.Wójcik Wolontariat

47. 14.02.2019 Walentynki - poczta serduszkowa A.Sałamacha, E.Matuszewska Samorząd Uczniowski 48. cały rok Próbne egzaminy zawodowe K.Firer - nadzór Lista nauczycieli poniżej

49. luty/marzec Eliminacje miejskie OTWP A.Nowocień ---

50. marzec Targi szkolne Zespól ds. promocji Nauczyciele ZSTI

51. marzec Nocny maraton filmowy B.Wilga-Wielgucka Wychowawcy klas

52. marzec Międzynarodowy Dzień Liczby Pi M.Tyszka, D.Szwarc, A.Konowalska, I.Mroczkowska

---

(5)

53. cały rok Konkursy przedmiotowe :

"Edycja konkursu o tytuł szkolnego mistrza ortografii"

Konkursy logistyczne (UG, WSB) II Maraton Matematyczny

Konflikty zbrojne na świecie Atrakcje turystyczne Polski Parki Narodowe Polski

Przewodniczący zespołów

przedmiotowych, nauczyciele ZSTI

K.Arndt,

E.Wechterowicz M.Szewczyk

M.Tyszka, D.Szwarc M.Myszkier

M.Myszkier M.Myszkier

54. marzec Europejski Dzień Języków Obcych A. Borysewicz Nauczyciele języków obcych

55. 21.03.2019 Dzień wiosny - turniej wiedzy o szkole E.Wechterowicz, K.Fiłonowicz, B.Byzdra Maliszewska

Nauczyciele języka polskiego

56. 14.03.2019 Spotkania z rodzicami - oceny

prognozowane w klasach maturalnych Konsultacje z rodzicami

M. Witomska Nauczyciele ZSTI

57. 18.04-24.04.19 Wiosenna przerwa świąteczna ---- ----

58. 14.04.2019 Wystawianie ocen końcoworocznych - klasy maturalne

---- ----

59. 16.04.2019 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna - klasy maturalne

M. Witomska B. Jarosz, K.Firer

60. 26.04.2019 Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

K.Fiłonowicz Wychowawcy klas

trzecich

(6)

61. kwiecień Dzień Przedsiębiorczości H. Kacała Wychowawcy klas uczestniczących 62. kwiecień Międzynarodowy Dzień Ziemi - konkurs

wiedzy ekologicznej

E.Ptasznik, M.Myszkier Nauczyciele przedmiotowi 63. maj Dzień Strażaka - ślubowanie klas

strażackich

A.Nowocień Wychowawcy klas

strażackich 64. 06-23.05.2019 Egzamin maturalny zgodnie z

harmonogramem CKE

B.Jarosz - nadzór Szkolny Zespół Egzaminacyjny 65. 09.05.2019 Spotkania z rodzicami - informacja o

ocenach prognozowanych

M. Witomska Nauczyciele ZSTI

66. 01.06.2018 Dzień Dziecka - festyn rekreacyjny H.Mincewicz, E.Ptasznik E.Matuszewska,

A.Sałamacha, Samorząd Uczniowski

67. 11.06.2019 Wystawienie ocen końcoworocznych ---- ----

68. 13.06.2019 Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna – wyznaczenie egzaminów klasyfikacyjnych

M.Witomska B.Jarosz, K.Firer

69. 14-17.06.2019 Egzaminy klasyfikacyjne B.Jarosz Nauczyciele ZSTI

70. 17.06.2019 Rada Pedagogiczna – klasyfikacja po egzaminach klasyfikacyjnych

M. Witomska B. Jarosz, K.Firer

71. czerwiec/lipiec Egzaminy zawodowe zgodnie z harmonogramem CKE

K.Firer - nadzór Szkolny Zespół

Egzaminacyjny 72. 21.06.2019 Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego D. Szwarc, M. Kruba, P. Lichociński Wychowawcy klas 73. 24-28.06.2019 Analityczna Rada Pedagogiczna M.Witomska B.Jarosz, K.Firer

(7)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 Technikum / Zasadnicza Szkoła Zawodowa/Branżowa Szkoła I Stopnia

 02.11.2018

 10.01.2019

 02.05.2019

 6,7,8.05.2019

Odpowiedzialni za organizację próbnych egzaminów zawodowych

I półrocze :

A.26 TOR 3e - A. Biłyj-Babińska E.14 TI 4a,b,c - E. Pozarzycka A.22 TH 4d - H. Kacała A.27 TOR 4e - J. Trojakowski A.32 TL 4f - M. Szewczyk

II półrocze :

E.13 TI 3a,b - R. Leszczyński A.31 TL 3c - E. Ptasznik E.6 TE 3d, 3f - W. Krawczyk

A.18 SB 3f - B. Michalewicz Pietrucin

Terminy spotkań z rodzicami oraz konsultacji indywidualnych

 18.09.2018

 15.11.2018 (konsultacje)

 06.12.2018

 17.01.2019

 14.03.2019

 09.05.2019

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :