REGULAMIN IMPREZY ZAGINIONY ŚWIAT DINOZAURÓW.

Pełen tekst

(1)

REGULAMIN IMPREZY „ZAGINIONY ŚWIAT DINOZAURÓW”.

§ 1 Organizator i czas trwania akcji.

1. Organizatorem imprezy jest NSP - Tomasz Pochodziło z siedzibą w Warszawie (00-545), przy ul.

Marszałkowskiej 56/30, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6792554288, REGON: 142993749, zwany dalej „Organizator”.

2. Impreza odbędzie się w dniach 11.01.2014 – 20.01.2014, od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 20:00, w niedziele w godzinach 10:00 – 20:00 na terenie Centrum Handlowego Sarni Stok w Bielsku Białej, ul. Sarni Stok 2, 43-300.

3.Impreza odbywać się będzie zgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ 2. Warunki uczestnictwa w imprezie.

1. Uczestnikami imprezy mogą być osoby w wieku od 3 lat zwane dalej „Uczestnikami imprezy”.

2. Aby zostać uczestnikiem imprezy, rodzice lub opiekunowie osób do 18 lat, muszą wyrazić zgodę, na formularzu dostępnym w Strefie imprezy „Zaginiony Świat dinozaurów”, na wykorzystanie danych osobowych dla potrzeb niniejszej imprezy oraz wykorzystanie danych uczestnika oraz opiekuna do celów marketingowych po zakończeniu imprezy, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i do otrzymywania informacji reklamowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz.U. z 2002 roku, nr 144 poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Formularz zgody można otrzymać w Strefie imprezy „Zaginiony Świat Dinozaurów!”

3. W imprezie nie mogą brać udziału: pracownicy Organizatora, pracownicy firm PFCE Sarni Stok Sp. z o.o. i DTZ Polska Sp. z o.o. zarządzającej Centrum Handlowym Sarni Stok oraz członkowie rodzin ww. osób w rozumieniu małżonkowie i dzieci, a także pracownicy firm działających na terenie Centrum Handlowego Sarni Stok w Bielsku – Białej.

§ 3. Zasady imprezy

1. Harmonogram:

06.01.2014 – 20.01.2014 g. 09:30 – 17:30: Uruchomienie specjalnego numeru telefonu oraz adresu mailowego, pod który można zgłaszać grupy zorganizowane.

11.01.2014 – g. 09:00 – 14:30: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

11.01.2014 - g. 14:30 – 15:00: Przerwa techniczna, przeliczenie dystrybuowanych nagród, przygotowanie pakietów dla uczestników indywidualnych.

g. 15:00 – 20:00: – Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

(2)

11.01.2014 – g. 20:00: Zakończenie akcji.12.01.2014 - g. 10:00 – 14:30: – Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

12.01.2014 – g. 10:00 – 14:30: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

12.01.2014 - g. 14:30 – 15:00: Przerwa techniczna, przeliczenie dystrybuowanych nagród, przygotowanie pakietów dla uczestników indywidualnych.

12.01.2014 - g. 15:00 – 20:00: – Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

12.01.2014 - g. 20:00 - Zakończenie akcji.

13.01.2014 – 17.01.2014 g. 09:00 – 09:15: Uruchomienie ekspozycji przez animatorów.

g. 09:30 – 10:45: – Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” – I grupa zorganizowana – 20 osób.

a) recepcja – powitanie uczestników i opiekunów, odebranie odzieży, konfekcjonowanie imiennych naklejek, wiaderek, łopatek, foliowych bucików: 10 minut.

b) czas na przemieszczenie się na teren ekspozycji: 5 minut.

c) wykopaliska – poszukiwanie szkieletu dinozaura: 15 minut.

d) warsztaty archeologiczne – przyporządkowywanie jaj dinozaurów wg. sylwetek przedstawicieli, charakterystyka dinozaurów, układanie puzzli, rozdanie nagród – 15 minut.

e) ściana wspinaczkowa – 10 minut.

f) czas na przemieszczenie się do recepcji: 5 minut.

g) czas rezerwowy: 15 minut

g. 10:45 – 12:00: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” – II grupa zorganizowana – 20 osób.

a) recepcja – powitanie uczestników i opiekunów, odebranie odzieży, konfekcjonowanie imiennych naklejek, wiaderek, łopatek, foliowych bucików: 10 minut.

b) czas na przemieszczenie się na teren ekspozycji: 5 minut.

c) wykopaliska – poszukiwanie szkieletu dinozaura: 15 minut.

d) warsztaty archeologiczne – przyporządkowywanie jaj dinozaurów wg. sylwetek przedstawicieli, charakterystyka dinozaurów, układanie puzzli, rozdanie nagród – 15 minut.

e) ściana wspinaczkowa – 10 minut.

(3)

f) czas na przemieszczenie się do recepcji: 5 minut.

g) czas rezerwowy: 15 minut

g. 12:00 – 13:15: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” – III grupa zorganizowana – 20 osób.

a) recepcja – powitanie uczestników i opiekunów, odebranie odzieży, konfekcjonowanie imiennych naklejek, wiaderek, łopatek, foliowych bucików: 10 minut.

b) czas na przemieszczenie się na teren ekspozycji: 5 minut.

c) wykopaliska – poszukiwanie szkieletu dinozaura: 15 minut.

d) warsztaty archeologiczne – przyporządkowywanie jaj dinozaurów wg. sylwetek przedstawicieli, charakterystyka dinozaurów, układanie puzzli, rozdanie nagród – 15 minut.

e) ściana wspinaczkowa – 10 minut.

f) czas na przemieszczenie się do recepcji: 5 minut.

g) czas rezerwowy: 15 minut

g. 13:15 – 14:30: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” – IV grupa zorganizowana – 20 osób.

a) recepcja – powitanie uczestników i opiekunów, odebranie odzieży, konfekcjonowanie imiennych naklejek, wiaderek, łopatek, foliowych bucików: 10 minut.

b) czas na przemieszczenie się na teren ekspozycji: 5 minut.

c) wykopaliska – poszukiwanie szkieletu dinozaura: 15 minut.

d) warsztaty archeologiczne – przyporządkowywanie jaj dinozaurów wg. sylwetek przedstawicieli, charakterystyka dinozaurów, układanie puzzli, rozdanie nagród – 15 minut.

e) ściana wspinaczkowa – 10 minut.

f) czas na przemieszczenie się do recepcji: 5 minut.

g) czas rezerwowy: 15 minut

g. 14:30 – 15:00: Przerwa techniczna, przeliczenie dystrybuowanych nagród, przygotowanie pakietów dla uczestników indywidualnych.

g. 15:00 – 20:00: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

g. 20:00: Zakończenie akcji

(4)

18.01.2014 – g. 09:00 – 14:30: –Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

18.01.2014 - g. 14:30 – 15:00: Przerwa techniczna, przeliczenie dystrybuowanych nagród, przygotowanie pakietów dla uczestników indywidualnych.

18.01.2014 – g. 15:00 – 20:00: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

18.01.2014 – g. 20:00: Zakończenie akcji.

19.01.2014 - g. 10:00 – 14:30: –Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

19.01.2014 - g. 14:30 – 15:00: Przerwa techniczna, przeliczenie dystrybuowanych nagród, przygotowanie pakietów dla uczestników indywidualnych.

19.01.2014 - g. 15:00 – 20:00: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

19.01.2014 - g. 20:00: Zakończenie akcji.

20.01.2014 – g. 09:00 – 14:30: Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

20.01.2014 - g. 14:30 – 15:00: Przerwa techniczna, przeliczenie dystrybuowanych nagród, przygotowanie pakietów dla uczestników indywidualnych.

20.01.2014 – g. 15:00 – 20:00: –Impreza „Zaginiony Świat Dinozaurów” dla uczestników indywidualnych.

20.01.2014 – g. 20:00: Zakończenie akcji.

2. Aby zostać Uczestnikiem Imprezy należy:

a) uczestnicy indywidualni - zgłosić się osobiście na terenie Centrum Handlowego Sarni Stok w Bielsku - Białej . Zgłoszenia będą przyjmowane w Recepcji Imprezy w dniach 11.01.2014 – 20.01.2014 w godzinach 09:00 –20:00. Wypełnić formularz zgłoszeniowy i formularz zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby imprezy, o którym mowa w §2 pkt. 2.

b) grupy zorganizowane - dokonać rezerwacji telefonicznej pod numerem telefonu 518 024 687.

Zgłoszenia będą przyjmowane w dniach od 06.01.2014 do 17.01.2014. Wypełnić formularz

zgłoszeniowy i formularz zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby imprezy, o którym mowa w §2 pkt. 2.

c) o udziale w Imprezie będzie decydować kolejność zgłoszeń.

d) każdy z uczestników lub opiekunów prawnych/rodziców będzie miał prawo do wglądu do

formularza zgłoszeniowego podczas Imprezy.

3. Zadaniem uczestnika Imprezy „Zaginiony Świat Dinozaurów” jest szkolenie edukacyjno -

(5)

artystyczne, która ma przybliżyć uczestnikom świat i czasy, w którym żyły dinozaury.

4. Zadaniem uczestnika quizu „Jakim byłbyś dinozaurem”, który jest częścią szkolenia edukacyjno – artystycznego „Zaginiony Świat Dinozaurów” jest odpowiedzenie na 3 pytania o charakterze zamkniętym (tak/nie). Po odpowiedzeniu na pytania, uczestnik quizu otrzymuje w ramach nagrody naklejkę z wizerunkiem dinozaura. Quiz zostanie przeprowadzony przez animatora w Strefie

warsztatów archeo.

5. Uczestnicy Imprezy są doprowadzani i odprowadzani przez rodziców/opiekunów do/z Strefy Imprezy. Podczas Imprezy nad uczestnikami sprawują opiekę wykwalifikowani animatorzy

delegowani przez Organizatora. Rodzice/opiekunowie prawni uczestników mają prawo być obecni

podczas Imprezy.

6. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych lub cudzych danych osobowych. Podanie

nieprawdziwych lub cudzych danych osobowych wyklucza Uczestnika z Imprezy.

7. Liczba uczestników nie może przekraczać 20 osób w tym samym czasie. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń, Organizator ma prawo do zaproponowania innego terminu bądź odmówienia

uczestnikowi prawa do wzięcia udziału w Imprezie.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Imprezie Uczestnika, który zachowuje się w stosunku do innych uczestników w sposób powszechnie uważany za niecenzuralny lub obraźliwy lub naruszający jakiekolwiek prawa lub dobra jakichkolwiek osób, w tym w

szczególności prawa do ochrony wizerunku.

9. Od uczestników akcji nie są pobierane opłaty.

§ 4. Nagrody

1. Podczas Imprezy „Zaginiony Świat Dinozaurów” przewidzianych jest 20000 nagród:

a. Nagroda za uczestnictwo w quzie „Jakim byłbyś dinozaurem?”: naklejka z wizerunkiem dinozaura – 1 sztuka na 1 osobę – 10000 sztuk o wartości 0,08 zł za sztukę.

b) dyplom dla uczestnika za udział w Imprezie – 1 sztuka na 1 osobę – 10000 sztuk o wartości 0,12 zł

za sztukę.

2. Łączna kwota nagród wynosi 2000 złotych.

3. Nagrody przyznawane są do wyczerpania zapasów.

4. Uczestnikowi Imprezy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego.

5. W przypadku nieodebrania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestników Imprezy

bezzwłocznie po zakończeniu Imprezy (tj. do g. 20:00 do dnia 20.01.2014), traci on prawo do żądania

jej wydania oraz traci prawo do roszczeń w stosunku do Organizatora.

6. Po nieodebraniu nagród przechodzą one na rzecz Organizatora.

§ 5. Reklamacje

1. Organizator będzie organem przeprowadzającym postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej na adres: NSP, Marszałkowska 56/30, 00-545 Warszawa w terminie 7 dni od daty zakończenia Imprezy (tj. 20.01.2014r). Decyduje data stempla pocztowego.

3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania, włączając w to pisemne zawiadomienie Uczestnika o jego wyniku (decyduje data nadania listu poleconego).

(6)

§ 6. Postanowienia końcowe

1.Regulamin niniejszej Imprezy jest do wglądu w Strefie Imprezy w dniach 11.01.2014 – 20.01.2014.

2. W wypadku braku wystarczającej liczby zgodnych z Regulaminem zgłoszeń, braku kontaktu ze zwycięzcami, innych trudności organizacyjnych lub innych ważnych dla Organizatora przyczyn,

Organizator może wprowadzić stosowne zmiany w przebiegu Imprezy.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian postanowień Regulaminu z ważnych powodów, także z powodu zawieszenia, przerwania, odwołania lub przedłużenia eventu. Wszelkie zmiany obowiązują z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej

http://www.organizacjakonkursow.pl 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.) przez Organizatora (lub jego podwykonawców) dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy. Uczestnicy Imprezy wyrażają zgodę na wykorzystanie przetwarzanie przez Organizatora swoich danych

uzyskanych w związku z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy. Organizator zapewnia prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych. Powyższe oświadczenie jest dobrowolne i nieodpłatne.

Uczestnicy Imprezy wyrażają również zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany adres mailowy na podstawie ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (Dz. U. 144, poz. 1204

z 2002 r. z późniejszymi zmianami).

5. Prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników określone są wyłącznie w niniejszym

Regulaminie; wszelkie informacje o Imprezie dostępne w materiałach reklamowych mają charakter jedynie informacyjny.

6. Poprzez zgłoszenie do Imprezy Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego postanowienia oraz wyraża zgodę na wszystkie zasady Imprezy zawarte w niniejszym Regulaminie.

§ 7. Kontakt

1. Wszelkie zapytania kierować należy na adres mailowy: biuro@organizacjakonkursow.pl lub pod nr tel: 500.722.716.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :