• Nie Znaleziono Wyników

BIOGRAFIA JEZIOR SKĄD SIĘ BIORĄ? JAK DOJRZEWAJĄ? JAK STARZEJĄ SIĘ I UMIERAJĄ? Rezerwat Przyrody Dolina Pięciu Jezior. Magdalena Wróblewska.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "BIOGRAFIA JEZIOR SKĄD SIĘ BIORĄ? JAK DOJRZEWAJĄ? JAK STARZEJĄ SIĘ I UMIERAJĄ? Rezerwat Przyrody Dolina Pięciu Jezior. Magdalena Wróblewska."

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

BIOGRAFIA JEZIOR SKĄD SIĘ BIORĄ ? JAK DOJRZEWAJĄ ?

JAK STARZEJĄ SIĘ I UMIERAJĄ ?

Magdalena Wróblewska.

Rezerwat Przyrody „Dolina Pięciu Jezior”

(2)

JEZIORO JEST NATURALNYM, ŚRÓDLĄDOWYM ZBIORNIKIEM WODNYM ZASILANYM PRZEZ WODY POWIERZCHNIOWE.

WARUNKIEM POWSTANIA KAŻDEGO JEZIORA JEST

UTWORZENIE SIĘ MISY JEZIORNEJ, W KTÓREJ GROMADZI SIĘ WODA.

Fot. Zbiory ZPKWZ – Jezioro Czarnówek

(3)

SKĄD SIĘ BIORĄ JEZIORA ?

Większość jezior swoje pochodzenie zawdzięcza lodowcom i zachodzącym po sobie kolejno okresom zlodowaceń. Ogromny, bo osiągający nawet kilkadziesiąt tysięcy kilometrów średnicy i kilka kilometrów wysokości, lądolód przemieszczając się, przesuwał niewyobrażalne ilości materiału, skalnego czy piasków. Przeorywał ziemię, a zatrzymując się na kilka tysięcy lat wytapiał obszar dokoła. W ten sposób powstały obecnie istniejące, bardzo ciekawe formy polodowcowe, W TYM JEZIORA. Część wody w tych jeziorach pochodzi z topniejącego lądolodu.

Najbardziej charakterystycznymi jeziorami polodowcowymi są JEZIORA RYNNOWE. Wyróżniają się one wydłużonym kształtem, przypominającym rynnę.

Fot. R. Dąbrowski

(4)

DOJRZEWANIE (SUKCESJA) JEZIOR

Dynamika rozwoju organizmów żywych w jeziorach jak

i samych zbiorników, w dużej mierze zależy od właściwości fizyczno – chemicznych, będących jednym z czynników środowiskowych. Jeziora, jako ekosystemy zmienne, charakteryzują się postępującą sukcesją. Należy wymienić tu dwa główne kierunki rozwoju tych zbiorników wodnych:

Harmoniczna sukcesja jezior: występuje wówczas, kiedy czynniki środowiska są zrównoważone , czyli żaden z nich nie przeważa. Harmoniczny rozwój jezior prowadzi od oligotrofii do eutrofii. Podczas takiej sukcesji jezior obserwuje się jednoczesny wzrost materii organicznej i biogenów, co prowadzi do stopniowego wypłycania się akwenu poprzez odkładanie osadów.

Nieharmoniczna sukcesja jezior: jest procesem, podczas którego jeden z czynników środowiskowych (materia organiczna lub biogeny), dominuje nad drugim w czasie rozwoju jeziora. O harmoniczności jeziora może decydować czynnik pochodzący z zewnątrz zbiornika lub stanowić jego część składową.

Wśród jezior, w których trofia jest kluczowym czynnikiem określającym warunki życia, wyróżniamy podstawowe typy: oligotroficzny, mezotroficzny i eutroficzny. (biomist pl.)

Fot. Zbiory ZPKWZ

(5)

Eutrofizacja to proces prowadz ą cy do „zamierania” jeziora.

Zbiornik dotknięty eutrofizacją jest jak organizm, który nie jest w stanie strawić

spożytego w nadmiarze pokarmu i wskutek "przejedzenia" traci

życie. (WWF)

(6)

JEZIORA OLIGOTROFICZNE

Są to jeziora o małej zawartości biogenów przede wszystkim związków azotu i fosforu, dzięki czemu charakteryzują się dużą przezroczystością. Dzięki Intensywnemu przenikaniu promieni słonecznych i nagrzewaniu się wody na znacznej głębokości, ubogiej roślinności wyższej i glonów, w jeziorach oligotroficznych nie obserwuje się zakwitów wody. Najczęściej są to głębokie zbiorniki o podłożu mało żyznym i skalistym. Czysta woda w takich jeziorach ma najczęściej barwę niebieską, niebieskozieloną i szafirową. Najbardziej znanym jeziorem oligotroficznym Polski jest Morskie Oko. Ten typ zbiorników występuje również na Pomorzu

Zachodnim w Borach Tucholskich

i Pojezierzu Kaszubskim, jako jeziora lobeliowe. Końcowym stadium rozwoju takiego zbiornika jest jezioro eutroficzne. (biomist pl.)

(7)

Jezioro lobeliowe w Rezerwacie Przyrody „Jezioro Czarnówek”, fot. Zbiory ZPKWZ.

(8)

JEZIORA MEZOTROFICZNE

Jest to przejściowa forma harmonicznego rozwoju jezior. W

przeciwieństwie do jezior oligotroficznych, zbiorniki mezotroficzne charakteryzują się średnią żyznością wód, przy nadal niedużej ilości

substancji organicznych. Bardzo rzadko dochodzi w takich zbiornikach do zakwitów wody. W Polsce przedstawicielem tego typu jezior, jest Jezioro Białe Wigierskie, znajdujące się na terenie Wigierskiego Parku

Narodowego. (biomist pl.)

(9)

JEZIORA EUTROFICZNE

Końcowym etapem harmonicznej sukcesji ekologicznej jezior, są zbiorniki eutroficzne. Ich wody są bogate w substancje biogenne, przede wszystkim związki azotu i fosforu oraz roślinność wyższą i glony. Jeziora eutroficzne charakteryzują się małą przezroczystością i głębokością a w okolicach dna takich zbiorników panują warunki beztlenowe. Połączenie warunków beztlenowych i niewystarczającej redukcji materii organicznej prowadzi do procesów gnilnych. Jeziora eutroficzne mają najczęściej barwę wody żółtozieloną. (biomist pl.)

(10)

Przykład jeziora w końcowej fazie eutrofizacji – Rezerwat Przyrody „Markowe Błota”, fot. Nadleśnictwo Barlinek

Cytaty

Powiązane dokumenty

Co gorsza, aresztowanie hippiesów i „odbicie” zajętych przez nich budynków może stać się początkiem głośnej sprawy sądowej, dodatkowo zwracającej uwagę

jeszcze bardziej, że nic tu nikomu nie sugeruje, umieszczając w czołówce filmu cytat z Borisa Viana: „Ta historia jest całkowicie prawdziwa, ponieważ sam ją wymyśliłem

No i niestety to jest powszechne, ponieważ jeżeli nie mamy świadomości tego, do czego to może doprowadzić, jeśli nie mamy świadomości tego, o czym powtarza bardzo wielu

Lepiej zaplanować mniej do nauki i wywiązać się z swoich planów, niż więcej i ich nie wykonać.. - Nie rób przed nauką niczego mogącego wywołać silne emocje

Słowa te skierował dr Zdzisław Jaroszewski do licznej grupy osób zebranych na terenie "Ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych" w Owińskach

A tymczasem uczenie się współczesnego ucznia od szkoły pod- stawowej do studenta włącznie opiera się najczęściej na wielokrotnym czytaniu materiału.. Im

The results obtained by them, at the level of 1.33 sten scores above the middle of the scale, indicate a significant intensification of the inconsistent attitude

Głównym celem innowacji jest przedstawienie i zapoznanie uczniów z różnymi technikami i metodami nauki pozwalającymi zwiększyć ich zdolności intelektualne w tym

Analiza pojawiających się w mediach wypowiedzi pielęgniarek, przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli pracodawców, a także ministra zdrowia, pokazuje, że

37 Lukrecjusz, De rerum natura II, 112–141 (zob. Russo, Zapomniana rewolu- cja. Grecka my śl naukowa a nauka nowoczesna, tłum. Kania, Universitas, Kraków 2005) opisuje bezładny

Olga Biernat - psycholog, terapeuta pedagogiczny Anna Samsel - psycholog, psychoterapeuta. PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA

izolacja - > wtedy może pojawić się smutek, złość a nawet strach, jednak jeśli pomyślimy sobie, że kwarantanna sprawi, że będziemy mieć więcej czasu dla

Na obszar parku wpływa ona za Lipuszem, przepływa jezioro Schodno, Jezierzno, przed Lo- ryńcem łączy się z Trzebiochą, drugą pod względem wielkości rzeką

„Skąd się biorą produkty ekologiczne?” zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród dzieci jak i rodziców i opiekunów... Program „ Skąd

 Jak regulowane jest wprowadzanie GMO do środowiska oraz wykorzystanie GMO do produkcji żywności.  Czy każdy i bez ograniczeń może uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie

 Jak regulowane jest wprowadzanie GMO do środowiska oraz wykorzystanie GMO do produkcji żywności.  Czy każdy i bez ograniczeń może uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie

Podsumowanie i ewaluacja: po obejrzeniu filmów uczniowie dopisują poznane metody do plakatu i dokonują oceny (np. stawiając obok metody kolorową kropkę pisakiem) wszystkich metod

Jeśli będziesz je powtarzać kilkakrotnie, w odstępach czasu – parę dni czy nawet miesięcy, przekonasz się, że dostarczy Ci nowych wrażeń i przeżyć, a życie Twoje stanie

Przez połowę drogi naszej planety wokół Słońca, czyli przez pół roku, Ziemia nachylona jest swoim północnym biegunem do Słońca, a południowym odchylona

•  pośrednio uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych (materiał filmowy zrealizowany na wystawach sztuki współczesnej pre- zentowanych

— Dopóki zaś przekonania tego nie na­ będzie, a tern sam em urzędników od w spółdziałania, choćby nie wyraźnie, odwodzić będzie, dopóty mniemałbym iż

– Nazywam się Minia Zwiadowczyni, bzz, bzz – przedstawiła się Trampolinkowi?. – Szuka miejsc, gdzie jest mnóstwo, bzz,

Niezależnie od tego, za którą z interpretacji się opowiemy; czy okrzykniemy Hamleta pozbawionym skrupułów mścicielem, czy wrażliwym młodzieńcem, czy uwierzymy w