SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWIERZYŃCU W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

16  Download (0)

Full text

(1)

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZWIERZYŃCU

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977);

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej

(2)

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA

Klasa Nazwa zajęć edukacyjnych

Nazwa programu oraz autor Znak i numer

w szkolnym zestawie

Nazwa szkoły, w której program jest realizowany

0 Wychowanie przedszkolne

Program wychowania przedszkolnego

Autor: W.Żaba – Żabińska, W.Majewska, R.Paździo SP 0/1/2020

SP Zwierzyniec

0 Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli i klas 0

Autor: M.Bogucka, D.Łoś

SP 0/2/2019 SP Zwierzyniec

0 Religia

„W radości dzieci bożych”

Autor: ks.T.Śmiech SP 0/3/2018 SP Zwierzyniec

(3)

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY

I Edukacja

wczesnoszkolna

„Ja i moja szkoła na nowo. Program edukacji wczesnoszkolnej w klasach 1-3”

Autor: J.Faliszewska

SP I/1/2020 SP Zwierzyniec

II - III Edukacja wczesnoszkolna

„Oto ja” Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem procesów indywidualizacji w kształceniu Autor: K. Mucha, A. Stalmach- Tkacz, J. Wosianek

SP I/1/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

I - III Język angielski „Hello Explorer” Program nauczania języka angielskiego kl. I-III.

Autor: D.Sikora-Banasik

SP I/2/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

I - III Religia „W rodzinie dzieci Bożych”

Autor: ks.T.Śmiech, E.Kondrak, B.Nosek SP I/1/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka I – III Etyka Program nauczania etyki w klasach I –III szkoły

podstawowej „Chcemy być lepsi”

Autor: M.Gorczyk

SP I/2/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

(4)

DRUGI ETAP EDUKACYJNY IV

Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI

szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat”

Autor: A.Surdej, E.Nowak

SP II/1/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej Autorzy: K.Niedźwiedź, J.Sochaczewska-Kuleta, D.Wosińska

SP II/2/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej

Autor: T. Maćkowski

SP II/3/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Matematyka „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Autor: M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech

SP II/4/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Przyroda „Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie 4 szkoły podstawowej

Autor: J. Golanko

SP II/11/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej

Autor: J.Pańczyk

SP II/1/2020 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Technika Program nauczania technika w klasach IV-VI Autor: M. Czuj

SP II/2/2020 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka Plastyka Program nauczania plastyki w klasie 4-7

Autor: M.Kwiecień

SP II/3/2020 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

(5)

Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: M.Gromek, G.Kilbach

SP II/9/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII wraz z planami pracy i kryteriami oceniania pt.

„Ruch – zdrowie dla każdego 2”

Autor: S.Żołyński

SP II/10/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Autor: ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

SP II/3/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka Wychowanie do

życia w rodzinie „Wędrując ku dorosłości” Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy 4 szkoły

podstawowej Autor: T. Król

SP II/5/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Etyka „Ludzkie ścieżki” – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Autor: A. Ziemska, Ł. Malinowski

SP II/4/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

(6)

V

Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat”

Autor: A.Surdej

SP II/1/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej Autorzy: K.Niedźwiedź, J.Sochaczewska-Kuleta, D.Wosińska

SP II/2/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej

Autor: T. Maćkowski

SP II/3/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Matematyka „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Autor: M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech

SP II/4/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Biologia Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Autor: A.Zdziennicka

SP II/13/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Geografia Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej

„Planeta Nowa”

Autor: E.M.Tuz, B.Dziedzic

SP II/16/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to!”

Autor: M.Kęska

SP II/6/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Technika Program nauczania przedmiotu technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Jak to działa?”

Autor: L. Łabecki, M.Łabecka

SP II/7/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

(7)

Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4 - 7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Autor: J. Lukas, K. Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

SP II/8/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: M.Gromek, G.Kilbach

SP II/9/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII wraz z planami pracy i kryteriami oceniania pt.

„Ruch – zdrowie dla każdego 2”

Autor: S.Żołyński

SP II/10/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego w klasach I – III i IV - VIII szkoły podstawowej

Autor: S.Rapacka, K.Wójcik

SP II/4/2020 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Autor: ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

SP II/3/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka Wychowanie do

życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy 5 szkoły

podstawowej Autor: T. Król

SP II/5/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Etyka „Ludzkie ścieżki” – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Autor: A. Ziemska, Ł. Malinowski

SP II/4/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

(8)

VI

Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach IV-VI szkoły podstawowej „Jutro pójdę w świat”

Autor: A.Surdej

SP II/1/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego w klasach IV - VIII szkoły podstawowej Autorzy: K.Niedźwiedź, J.Sochaczewska-Kuleta, D.Wosińska

SP II/2/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej

Autor: T. Maćkowski

SP II/3/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Matematyka „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Autor: M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech

SP II/4/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Biologia Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Autor: A.Zdziennicka

SP II/13/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Geografia Program nauczania geografii dla szkół podstawowych -

„Planeta Nowa”

Autor: E.M.Tuz, B.Dziedzic

SP II/16/2017

SP Zwierzyniec SF Wywłoczka Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to!”

Autor: M.Kęska

SP II/6/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Technika Program nauczania przedmiotu technika w klasach 4-6 szkoły podstawowej „Jak to działa?”

Autor: L. Łabecki, M.Łabecka

SP II/7/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

(9)

Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4 - 7 szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Autor: J. Lukas, K. Onak, M.Ipczyńska, N.Mrozkowiak

SP II/8/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: M.Gromek, G.Kilbach

SP II/9/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII wraz z planami pracy i kryteriami oceniania pt.

„Ruch – zdrowie dla każdego 2”

Autor: S.Żołyński

SP II/10/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłka ręczna dla Szkoły Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, „Odkrywamy piłkę ręczną”

Autor: E.Kot (program autorski opracowany samodzielnie)

SP II/10A/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłka nożna dla Szkoły Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

Autor: M.Sirko (program autorski opracowany samodzielnie)

SP II/10B/2017 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego. Kurs sześcioletni kontynuacyjny dla szkoły podstawowej w klasach IV - VI oraz gimnazjum.

Autor: M. Ptak

SP II/10/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Autor: ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

SP II/3/2018

SP Zwierzyniec SF Wywłoczka Wychowanie do

życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy 6 szkoły

podstawowej Autor: T. Król

SP II/5/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

(10)

Etyka „Ludzkie ścieżki” – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Autor: A. Ziemska, Ł. Malinowski

SP II/4/2018 SP Zwierzyniec SF Wywłoczka

VII

Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach VII-VIII

„Bliżej słowa”

Autor: E.Horwath, G.Kiełb, A.Żegień

SP II/1A/2017 SP Zwierzyniec

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej Autorzy: K.Niedźwiedź, J.Sochaczewska-Kuleta, D.Wosińska

SP II/2/2017 SP Zwierzyniec

Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej

Autor: T. Maćkowski

SP II/3/2017 SP Zwierzyniec

Matematyka „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Autor: M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech

SP II/4/2017 SP Zwierzyniec

Biologia

Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Autor: A.Zdziennicka

SP II/13/2017 SP Zwierzyniec

Fizyka Świat fizyki. Program nauczania fizyki w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej

Autor: B.Sagnowska

SP II/14/2017 SP Zwierzyniec

(11)

Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z pakietem „Świat chemii”

Autor: A.Warchoł

SP II/15/2017 SP Zwierzyniec

Geografia Program nauczania geografii dla szkół podstawowych –

„Planeta Nowa”

Autor: E.M.Tuz, B.Dziedzic

SP II/16/2017 SP Zwierzyniec

Informatyka Program nauczania informatyki w klasach 4 – 8 szkoły podstawowej

Autor: J.Pańczyk

SP II/1/2020

SP Zwierzyniec

Plastyka Program nauczania plastyki w klasach 4 - 7

Autor: W. Sygut, M. Kwiecień SP II/3/2020 SP Zwierzyniec

Muzyka Program nauczania muzyki w klasach IV – VII szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”

Autor: M.Gromek, G.Kilbach

SP II/9/2017 SP Zwierzyniec

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII wraz z planami pracy i kryteriami oceniania pt.

„Ruch – zdrowie dla każdego 2”

Autor: S.Żołyński

SP II/10/2017 SP Zwierzyniec

Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłka ręczna dla Szkoły Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, „Odkrywamy piłkę ręczną”

Autor: E.Kot (program autorski opracowany samodzielnie)

SP II/10A/2017 SP Zwierzyniec

Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłka nożna dla Szkoły Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

Autor: M.Sirko (program autorski opracowany samodzielnie)

SP II/10B/2017 SP Zwierzyniec

Doradztwo Szkolny program doradztwa zawodowego SP II/18/2017 SP Zwierzyniec

(12)

zawodowe Autor: A.Oleszkiewicz

(program autorski opracowany samodzielnie)

Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej klasy 7-8

Autor: I.Nowicka, D.Wieruszewska

SP II/11/2017

SP Zwierzyniec

Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Autor: ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

SP II/3/2018 SP Zwierzyniec

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Program nauczania Wychowania do życia w rodzinie dla uczniów klasy 7 szkoły

podstawowej Autor: T. Król

SP II/5/2018 SP Zwierzyniec

Etyka „Ludzkie ścieżki” – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Autor: A. Ziemska, Ł. Malinowski

SP II/4/2018 SP Zwierzyniec

(13)

VIII

Język polski Program nauczania języka polskiego w klasach VII-VIII

„Bliżej słowa”

Autor: E.Horwath, G.Kiełb, A.Żegień

SP II/1A/2017 SP Zwierzyniec

Język angielski Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach 4 - 8 szkoły podstawowej Autorzy: K.Niedźwiedź, J.Sochaczewska-Kuleta, D.Wosińska

SP II/2/2017 SP Zwierzyniec

Historia „Wczoraj i dziś” Program nauczania ogólnego historii w klasach IV- VIII szkoły podstawowej

Autor: T. Maćkowski

SP II/3/2017 SP Zwierzyniec

Matematyka „Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego (klasy IV-VIII szkoły podstawowej)

Autor: M.Jucewicz, M.Karpiński, J.Lech

SP II/4/2017 SP Zwierzyniec

Biologia Program nauczania biologii w klasach 5 - 8 szkoły podstawowej „Puls życia”

Autor: A.Zdziennicka

SP II/13/2017 SP Zwierzyniec

Fizyka Świat fizyki. Program nauczania fizyki w klasach 7 – 8 szkoły podstawowej

Autor: B.Sagnowska

SP II/14/2017 SP Zwierzyniec

Chemia Program nauczania chemii w szkole podstawowej skorelowany z pakietem „Świat chemii”

Autor: A.Warchoł

SP II/15/2017 SP Zwierzyniec

Geografia Program nauczania geografii dla szkół podstawowych –

„Planeta Nowa”

Autor: E.M.Tuz, B.Dziedzic

SP II/16/2017 SP Zwierzyniec

(14)

Informatyka Program nauczania informatyki w szkole podstawowej

„Lubię to!”

Autor: M.Kęska

SP II/6/2017 SP Zwierzyniec

Wychowanie fizyczne

Program nauczania wychowania fizycznego dla klas IV-VIII wraz z planami pracy i kryteriami oceniania pt.

„Ruch – zdrowie dla każdego 2”

Autor: S.Żołyński

SP II/10/2017 SP Zwierzyniec

Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłka ręczna dla Szkoły Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu, „Odkrywamy piłkę ręczną”

Autor: E.Kot (program autorski opracowany samodzielnie)

SP II/10A/2017 SP Zwierzyniec

Program wychowania fizycznego dla klasy sportowej o profilu piłka nożna dla Szkoły Podstawowej im.Dzieci Zamojszczyzny w Zwierzyńcu

Autor: M.Sirko (program autorski opracowany samodzielnie)

SP II/10B/2017 SP Zwierzyniec

Wiedza

o społeczeństwie

Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej „Dziś i jutro”

Autor: B.Furman

SP II/1/2018 SP Zwierzyniec

Edukacja dla bezpieczeństwa

„Żyję i działam bezpiecznie” Program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej

Autor: J.Słoma

SP II/2/2018 SP Zwierzyniec

Doradztwo zawodowe

Szkolny program doradztwa zawodowego Autor: A.Oleszkiewicz

(program autorski opracowany samodzielnie)

SP II/18/2017 SP Zwierzyniec

Język niemiecki Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego (poziom II.2) w szkole podstawowej klasy 7-8

Autor: I.Nowicka, D.Wieruszewska

SP II/11/2017

SP Zwierzyniec

(15)

Religia „Odkrywamy tajemnice Bożego świata”

Autor: ks.K.Mielnicki, E.Kondrak, B.Nosek

SP II/3/2018 SP Zwierzyniec

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Wychowanie do życia w rodzinie dla uczniów klasy 8 szkoły podstawowej Autor: T. Król

SP II/5/2018 SP Zwierzyniec

Etyka „Ludzkie ścieżki” – kompleksowy program nauczania etyki na II, III i IV poziomie edukacyjnym

Autor: A. Ziemska, Ł. Malinowski

SP II/4/2018 SP Zwierzyniec

Programy nauczania są zgodne z nową podstawą programową dla danego etapu edukacyjnego oraz są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.

Rada Pedagogiczna w dniu 27 sierpnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała Szkolny Zestaw Programów Nauczania na rok szkolny 2020/2021

Dopuszczam do użytku szkolnego

……….

(data, pieczątka i podpis dyrektora)

(16)

Programy opracowane i realizowane przez nauczycieli w latach ubiegłych, kontynuowane w bieżącym roku szkolnym

SP 1/2007 Tańce i zabawy z różnych stron kraju – program realizowany na zajęciach Zespołu Tańca Ludowego – opracowała Anna Korniluk

INNOWACJE PEDAGOGICZNE

SP 1/2014 „Drama sposobem na języki obce” – innowacja metodyczno – programowa Autorzy: Joanna Bojda, Anna Greszta

SP 1/2018 „Innowacyjne metody w terapii logopedycznej” – innowacja realizowana na zajęciach logopedycznych Autor: Irena Staroń

SP 2/2018 „Grywalizacja w nauczaniu historii w kl. 4-8” – innowacja metodyczno – programowa Autor: Irena Staroń

Figure

Updating...

References

Related subjects :