• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH ETAP REJONOWY"

Copied!
4
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 1 z 4

KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

ETAP REJONOWY

KLUCZ ODPOWIEDZI CZYTANIE

Zadanie 1

1. today’s cars produce too much poisonous gas.

2. had some disadvantages.

3. decides how the car should be powered at any given time.

4. they produce less harmful gases.

5. they also use petrol.

Zadanie 2 1. Danny 2. Matthew 3. Rachel 4. Krishni 5. Dean

ZNAJOMOŚĆ SŁOWNICTWA I ZWROTÓW Zadanie 3

1. d 2. c 3. a 4. a 5. b 6. a 7. d 8. b 9. a 10. d Zadanie 4

1. HOMELESS 2. EXCELLENT 3. THIRD 4. SHORTENED 5. IMMORAL 6. BOREDOM 7. POSSIBILITIES

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 2 z 4 8. UNDERCOOKED

9. DAILY 10. POLITICIAN Zadanie 5

1. gasped 2. wandered 3. working 4. familiar 5. hole

6. homemade 7. nodded 8. raise 9. careless 10. invented

Zadanie 6

1. CORKSCREW 2. MISSED 3. THUMB

4. COMPREHENSION 5. HOPELESS

6. PUDDLES 7. LOWER 8. SHOELACES 9. EMBROIDERY 10. VOYAGE Zadanie 7

1. to 2. in 3. on 4. up 5. on

ZNAJOMOŚĆ KONSTRUKCJI GRAMATYCZNYCH Zadanie 8

1. help me / give me a hand with

2. he wasn’t (was not) / weren’t (were not) so/that 3. Do you mind if

4. is going on a diet 5. I was recovering

6. haven’t (have not) been painted

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 3 z 4 7. did you buy this caravan

8. where the toilet was

9. if you had paid your / the phone/telephone bill 10. you told us the truth

Zadanie 9 1. c 2. a 3. b 4. c 5. a 6. d 7. c 8. b 9. b 10. a Zadanie 10

1. don’t (do not) fancy going out 2. high time you learnt/learned 3. must have been

4. is used to speaking 5. get in touch with

6. will have her house painted 7. are reported to have cheated

8. apologised for missing / having missed 9. wishes she hadn’t (had not) spent 10. don’t (do not) let her shop

Zadanie 11

1. will be sunbathing 2. being told

3. He was doing research 4. has ever eaten

5. didn’t (did not) postpone 6. did Bill make on you 7. will have repaired

8. shouldn’t (should not) have left 9. were / was more expensive 10. explain how to use

(4)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 4 z 4 WIEDZA NA TEMAT KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zadanie 12

1. T 2. F 3. F 4. T 5. T 6. F 7. F 8. T 9. T 10. F Zadanie 13

1. MAGNA 2. DRAKE 3. THATCHER 4. DIANA 5. WALPOLE Zadanie 14

1. European explorers 2. Mount Kosciusko 3. Lake Mungo

4. Captain (James) Cook 5. Australian Capital Territory 6. (The) Royal Bluebell

7. Sunshine State 8. Outback 9. Nevil Shute

10. Owned by nobody

Cytaty

Powiązane dokumenty

it high time you bought / it high time for you to buy... The National Day of Scotland

(The) World Trade Center; Twin Towers 5.. (The) Statue

WIEDZA NA TEMAT KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zadanie 10.. On the Plains of Abraham

Ich wäre beinahe vor Langeweile gestorben. Vanessa Jasmin Oliver Daniel 1. Er/sie hat sich über das Essen beklagt. Er/ sie ist nur einmal im Gebirge gewandert. Er/sie war mit

Za odniesienie się do podpunktu przyznaje się po 1 punkcie, a za odniesienie się i jego rozwinięcie po

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje

Na podstawie źródła i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na pytania. „[...] Dwojaką Krzyżacy a najhaniebniejszą ośmielili się popełnić zbrodnię, z którą żaden czyn

zasada pryncypatu – zasada władzy zwierzchniej nad książętami dzielnicowymi; do pryncepsa należały rządy w dzielnicy senioralnej, polityka zagraniczna – (0-1 pkt)...

6. The police say that the man got scared and ran over / through / away without taking anything from the supermarket. Journalists need good interpersonal skills since / so / but

Wypowiedź pisemną ucznia oceniamy osobno za zawartość treściową (3pkt) i poprawność językową (2 pkt)..

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018.. Strona 1

did you learn to cook 8.. to travel by plane

Zadanie 1 (JEDEN PUNKT ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ) 1.. Do you

In my opinion this story is (najmniej interesująca) ………. Wybierz poprawną odpowiedź. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymasz 1 punkt. Sheila decided to go on a diet as

Wypowiedź pisemną ucznia oceniamy osobno za zawartość treściową (3pkt) i poprawność językową (2 pkt)..

WIEDZA NA TEMAT KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH Zadanie 10.. The Statue

congratulated Rita on passing / having passed Zadanie

Many people in low-lying sectors of the city were forced up onto their roofs by the flood water and waited for help to come by boat or helicopter.. Circumstances soon grew

Wypowiedź pisemną ucznia oceniamy osobno za zawartość treściową (3pkt) i poprawność językową (2 pkt)..

„wynaturzone” wzorce estetyki. Odpowiedzi mogą być bardzo subiektywne. Punktujemy odpowiedzi znajdujące uzasadnienie w treści wiersza. wartości dobra, prawdy i piękna

[r]

Mr Carlsson knew that the ring belonged to Thomas and Inger because inside the ring there were some words.. Inger now has two

One of the most criticized as (8) ………, forms of travel is disaster tourism which means going to a (9) ………area as a matter of curiosity, for example to the Greater New