Dzień dobry Dzisiaj drążymy temat czasu Present Simple ("

Download (0)

Pełen tekst

(1)

Dzień dobry

Dzisiaj drążymy temat czasu Present Simple ("s", do, does itd.)

Na początek zaczniemy jednak od typowych określeń czasu dla tego czasu:

every day = everyday - każdego dnia/codziennie every weekend - co weekend

every Monday - w każdy poniedziałek once /łans/a day - raz dziennie once a week - raz na tydzień once a year - raz na rok

twice /tłajs/ a day - dwa razy dziennie twice a month - dwa razy w miesiącu itd.

Powyższe słówka z reguły pojawiają się na końcu zdania (choć możliwe jest wstawienie ich na samym początku) np.:

I go to school every day.

She visits her grandma every weekend. itd.

Trochę inaczej funkcjonują przysłówki częstotliwości (zawsze, zazwyczaj, często, czasami, nigdy) - Te będziemy wstawiać między osobą (podmiotem zdania), a orzeczeniem:

always - zawsze

usually /jużli/ - zazwyczaj (prawie zawsze) often - często

sometimes - czasami never - nigdy

We often buy milk. - My często kupujemy mleko.

She sometimes watches TV. - Ona czasami ogląda telewizję.

I never do my homework - Ja nigdy nie odrabiam zadań domowych.

Zwróćcie uwagę, że słówko never pełni jednocześnie funkcję zaprzezczenia (dosłowne tłumaczenie: Ja nigdy odrabiam zadanie domowe.)

ALE UWAGA!!!

W zdaniach gdzie orzeczeniem (głównym czasownikiem) jest czasownik BYĆ (am, is, are) słówka always, usually, often, sometimes i never pojawiają się po tym czasowniku:

I am always happy. (a nie: I always am happy. ) We are never on time. (a nie: We never are on time. )

Proszę wykonać kruciutkie ćwiczenia na liveworksheets.com:

(2)

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Si mple/Present_Simple_hr39728hk

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Si mple/Present_Simple_tense_yl6611re

Pozdrawiam P.W.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :