• Nie Znaleziono Wyników

KLUCZ ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KLUCZ ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2009/2010

Konkurs Przedmiotowy z Fizyki etap rejonowy

KLUCZ ODPOWIEDZI ZADANIA OTWARTE

Zadanie 1. (za 5 pkt)

a) (1p)

Ciało I

2,5 kg, 20°C Ciało II 2 kg, 25°C Metal

b) Współczynnikiem proporcjonalności jest ciepło właściwe c. Q = cmΔt (1p) c) Ciepło właściwe cI pierwszego metalu jest 2 razy większe od ciepła właściwego cII

drugiego metalu. (1p)

d) do 30°C (1p)

e) Duża wartość ciepła parowania wody wpływa na powolne parowanie mórz i oceanów a tym samym powoduje, że powstaje stosunkowo mało opadów atmosferycznych. (1p)

Zadanie 2. (za 5 pkt) 1. F (1p) 2. T (1p) 3. F (1p) 4. T (1p) 5. F (1p)

Zadanie 3. (za 5 pkt)

a)

2 1

A

A = 4 (1p)

b)

2 1

T

T =1 (1p)

c)

2 1

f

f =1 (1p)

d) 10 s

m (1p)

e) Tak. Częstotliwość fali jest równa częstotliwość źródła fali. Częstotliwości fal 1 i 2 są równe, wobec tego częstotliwości ich źródeł też są równe. (1p)

Strona 1 z 2

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2009/2010

Zadanie 4. (za 5 pkt)

a) dodatni (1p)

b) zjawisko indukcji elektrostatycznej (1p)

c) 0 (1p)

d) ujemny (elektrony z listków elektroskopu spłynęły do ziemi) (1p)

e) dodatni (1p)

Zadanie 5. (za 5 pkt)

a) 12 V (1p)

b) 12 V / 2,5 A = 4,8 Ω (1p)

c) Opór żarówki zmaleje. (1p)

d) Opór przewodnika zależy od temperatury, wraz ze wzrostem temperatury rośnie. Po wyłączeniu świateł temperatura włókna żarówki spada, a jej opór elektryczny maleje. (1p) e) Nie, ponieważ opór włókna żarówki zmienia się z temperaturą. (1p)

TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU

Zadania za 1 punkt

Nr zadania 1 2 3 4 5

Odpowiedź A C B B A

Zadania za 2 punkty

Nr zadania 6 7 8 9 10

Odpowiedź D C B D C

Opracowanie: Władysław Kulpa

Strona 2 z 2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mierząc ilość ciepła wydzielanego przy skraplaniu się pary wodnej, wyznaczamy oczywiście ilość ciepła potrzebnego na odparowanie tej samej masy wody..

Mgła powstaje zwykle wskutek oziębienia się powietrza poniżej punktu rosy, przy czym skraplanie się pary wodnej następuje tuż nad glebą lub na stosunkowo niewielkich

[r]

In de kaart van de Nederlandse kustzone (zie figuur 5 en bijlage 5) is voor het betreffende hoogwater langs de kust een gedetailleerd overzicht gegeven van de

Wartość jego maleje ze wzrostem temperatury i wynosi zero dla temperatury zwanej krytyczną, w której zanikają różnice własności fizycznych fazy stanu pary nasyconej i cieczy

Przy pomiarach ciepła parowania występuje znaczny błąd (40%) jeśli para wprowadzona do wody nie jest sucha. Aby tego uniknąć rurka doprowadzająca parę ze zbiornika

Istnieją zatem w danej temperaturze cząsteczki o tak dużej energii, że są w stanie pokonać siły spójności i wydobyć się na zewnątrz cieczy Powoduje to obniżanie się

c) ciśnienie parcjalne pary wodnej w powietrzu wynosi 25 mmHg entalpia tego powietrza jest zaś równa 30 kcal/kg powietrza suchego,.