Praca dla uczniów z klasy I Branżowej po gimnazjum i podstawówce oraz uczniów z

Download (0)

Full text

(1)

Praca dla uczniów z klasy I Branżowej po gimnazjum i podstawówce oraz uczniów z klasy I Technikum po gimnazjum

Temat do zapisania do zeszytu: „Małżeństwo – szczęście w Kościele”

Wprowadzenie:

Szczęść Boże. Witam! Dzisiaj kolejne nasze spotkanie w ramach e-katechezy. Ostatnio przesłałem wam zagadnienia odnośnie jednego z siedmiu sakramentów – kapłaństwa. Dzisiaj zajmiemy się ostatnim sakramentem, którym zakończymy cykl katechez o sakramentach w kościele. Jednym słowem nasze spotkanie poświęcimy sakramentowi małżeństwa.

Proszę zapisać podany wyżej temat do waszych zeszytów!

Zarówno Pismo Święte, jak również nauczanie Kościoła pełne jest odniesień do relacji małżeńskich. Przeczytaj poniższe teksty mówiące o małżeństwie i odpowiedz na poniższe pytania.

Ćwiczenie 1: W oparciu o teksty z Pisma Świętego i Katechizmu Kościoła Katolickiego odpowiedz na pytania.

27 Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył:

stworzył mężczyznę i niewiastę.

28 Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». (Rdz 1, 27-28) KKK 1601 "Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" (KPK, kan.1055, § 1.).

KKK 1604: Bóg, który stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości, która jest podstawowym i wrodzonym powołaniem każdej istoty ludzkiej. Człowiek został bowiem stworzony na obraz i podobieństwo Boga, który sam jest Miłością. Ponieważ Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, ich wzajemna miłość staje się obrazem absolutnej i niezniszczalnej miłości, jaką Bóg miłuje człowieka.

KKK 1605: Pismo święte stwierdza, że mężczyzna i kobieta zostali stworzeni wzajemnie dla siebie: "Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam". Bóg daje mu niewiastę, "ciało z jego ciała", to znaczy istotę równą mu i bliską, jako pomoc przychodzącą od Pana.

Przeczytaj jeszcze raz poniższy tekst i odpowiedz na pytania:

1. Do czego zobowiązał Bóg pierwszych rodziców - Adama i Ewę?

………

(2)

2. Jakie są cele i zadania małżeństwa (patrz KKK 1601)?

……….

3. Kto w historii zabawienia podniósł małżeństwo do rangi sakramentu?

………..

4. Miłość małżonków i ich wzajemna wspólnota jest obrazem: (zaznacz właściwą odpowiedz)

a) Miłości Boga do człowieka b) Miłości Boga do świata c) Miłości do kobiety d) Braku miłości

Odpowiedzi na pytania proszę zamieścić w zeszycie!

Zapewne wielu z was było już na uroczystościach kościelnych związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa. Przeanalizujemy teraz treść słów jakie są wypowiadane podczas przysięgi małżeńskiej. Przeczytaj fragment przysięgi małżeńskiej i odpowiedz na pytania.

Ja ...(imię pana młodego) biorę Ciebie...(imię panny młodej) za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.

Ćwiczenie 2: Przeczytaj jeszcze raz poniższy tekst i odpowiedz na pytania.

1. Wymień do czego zobowiązują się małżonkowie w dniu ślubu?

………...

2. Kogo wzywają na świadka swoich zobowiązań i jednocześnie proszą o pomoc?

………..

Notatka do zapisania w zeszycie ucznia:

Sakrament małżeństwa zalicza się do grupy sakramentów w służbie komunii. Małżonkowie bowiem od wyrażenia sakramentalnej przysięgo są zobowiązani do tworzenia wspólnoty małżeńskiej oraz przekazywania życia w darze rodzicielstwa. Małżeństwo jest jedynym sakramentem, którego celebransami (szafarzami) są sami małżonkowie. Kapłan jest tylko urzędowym świadkiem. Formą zawarcia sakramentu małżeństwa są słowa przysięgi małżeńskiej, zaś materią sakramentu są w cudzysłowie sami małżonkowie. Małżeństwo

(3)

katolickie zawarte w obliczu Boga i Kościoła jest nierozerwalne to znaczy, że nigdy nie przestaje istnieć, ustaje tylko w wypadku śmierci małżonka.

Zadanie domowe. Jest zadanie domowe dla chętnych, jeżeli ktoś je poprawnie wykona a odpowiedz zamieści w zeszycie uzyska ocenę bardzo dobry.

Oto polecenie: Wyjaśnij na czym polega tzw. małżeństwo konkordatowe.

………

………

………

Wykonane ćwiczenia, jak również zapisaną do zeszytu notatkę wraz z zadaniem domowym dla chętnych należy wysłać w formie zdjęcia na podany adres mailowy:

rolnikreligia2020@gmail.com

Czas wykonania zadania do 03.04.2020 r. (Piątek)

Życzę powodzenia!

Figure

Updating...

References

Related subjects :