• Nie Znaleziono Wyników

Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa 6. Liczby naturalne i ułamki

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/2 ... ...

klasa data

1. Oblicz:

a) 225+34 = . . . .

b) 145107 = . . . .

c) 217⋅ 1157 = . . . .

d) 312: 134 = . . . .

2. Basia kupiła batonik za 1,30 zł, wafelek za 1,15 zł oraz soczek za 1,25 zł. Zapłaciła monetą 5-złotową. Ile otrzymała reszty?

3. Oblicz sposobem pisemnym:

a) 45,7 + 0,69 b) 5,4 − 3,746 c) 3,65 ⋅ 5,7 d) 8,32 : 2,6

4. Połącz liniami worki o równych masach.

5. Zapisz rozwinięcia dziesiętne liczb:

a) 25 = . . . . b) 257 = . . . . c) 185 =. . . . d) 229= . . . .

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A

str. 2/2

6. Oblicz. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań.

a) 36 − 6 ⋅ 5 c) 48 : 12 : 2 ⋅ 3 e) 2,7 + 3,5 − 0,2 + 0,02 b) 54 + (8 − 6) : 2 d) 0,7 ⋅ 0,2 + 0,32 f) 0,36 : 0,3 :(1 − 0,6)

7. Uzupełnij.

Jacek pokonuje dystans 2,4 km z domu do szkoły na rowerze. Ścieżki leśne stanowią 0,6 tej drogi, a pozostałe . . . .m to ścieżka rowerowa wzdłuż szosy. Jacek przejeżdża całą trasę w 10 minut, czyli średnio w ciągu minuty pokonuje . . . .km.

8. Mama upiekła 36 babeczki. Ala zjadła 16wszystkich babeczek, Bartek – 6 babeczek, a Czarek – 14 tego, co pozostało. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Czarek zjadł dokładnie 4 babeczki. prawda fałsz

Ala zjadła tyle samo babeczek co Bartek. prawda fałsz

Zostało dokładnie 12 babeczek. prawda fałsz

W sumie dzieci zjadły 34 upieczonych babeczek. prawda fałsz

*9. Oto stan oszczędności klas szóstych z pewnej szkoły: klasa 6 a – 240 zł, klasa 6 b – 360 zł, klasa 6 c – 500 zł, klasa 6 d – 400 zł. Jak sprawiedliwie rozdzielić między te klasy nagrodę za oszczędzanie w wysokości 150 zł?

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Musimy umieć zapisać ogólną postać danej liczby na podstawie informacji o podzielności tej liczby.... podanych informacji i wykorzystać ten zapis do rozwiązania

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Nasuwa się pytanie - a skąd wiadomo, że dana liczba jest podzielna przez daną liczbę pierwszą. Na szczęście dla wielu liczb pierwszych można to łatwo określić: 2 cyfra

Potrafię odczytać ułamki i liczby mieszane przedstawione na osi liczbowej.. Lekcja

Zapisz za pomocą ułamka zwykłego, jaka część figury została zamalowana... 2. Zapisz, jakie części

 umie:narysować za pomocą ekierki i linijki proste równoległe o danej odległości od siebie, rozwiązać zadanie tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami, obliczyć

 Stosowanie algorytmu mnożenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym przez ułamek dziesiętny..  Stosowanie algorytmu dzielenia ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

wartość funkcji dla danego argumentu, argumenty dla danej wartości funkcji, dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie, dla jakich ujemne, a dla jakich

3. Uczeń powiększa liczby mieszane n razy. Uczeń rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem mnożenia ułamków lub liczb mieszanych przez liczby naturalne...

1 Frezowanie 2 Polerowanie wstępne 3 Nakładanie masy do wypalania ceramiki 4 Krystalizacja 5 Chłodzenie 6 Usuwanie masy do wypalania ceramiki 7 Oczyszczanie

Oblicz pole

Wybór zadań: Marta Jędrzejczyk 1058793 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Gryszkalis 543664 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe... Liczby naturalne

Kochani jako powtórzenie wykonajcie proszę test ze strony

Przyjmij, że znasz dowód faktu z poprzedniego zadania i za jego pomocą udowodnij jednoznaczność rozkładu na czynniki pierwsze.. Podaj definicję

Uczeń nieobecny na zajęciach jest zobowiązany do uzupełnienia wiedzy z zajęć oraz braków w zeszycie przedmiotowym/ćwiczeniówce powstałych w trakcie jego

Uczeń otrzymuje ocenę celującą, jeśli opanował wiadomości i umiejętności na oceny dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą, a ponadto potrafi:. •

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Znajdź trzy kolejne liczby naturalne, których iloczyn jest 100 razy większy od największej liczby czterocyfrowej..

Jeżeli na osi liczbowej zaznaczono wszystkie liczby całko- wite większe od −9 i mniejsze od 2, to wśród nich są dwie pary liczb przeciwnych..

Na przerwie sprzeczały się, która z nich zjadła najwięcej swojej czekolady.. Maja i Wojtek dostali w maju od mamy

Zapisz cyframi liczbę: cztery miliony trzydzieści tysięcy jedenA. Zapisz w systemie dziesiętnym