• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zadań ................................................................................. ............

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zadań ................................................................................. ............"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

... ...

klasa data

1. Pole kwadratu wynosi 81cm2. Oblicz długość boku tego kwadratu.

2. Oblicz pole prostokąta o bokach długości 5 cm i 13 cm.

3. W którym przykładzie poprawnie ustalono zależność między jednostkami pola?

A.1 km2= 0,0001 ⋅ 0,0001 dm2 B.1 km2= 10 000 ⋅ 10 000 dm2

C.1 km2= 10 000 dm2 D.1 km2= 100 ⋅ 100 dm2 4. Pole kwadratu wynosi 36cm2. Oblicz obwód tego kwadratu.

5. Oblicz pole prostokąta, którego jeden bok ma 6 dm, a drugi jest od niego o 4 dm krótszy.

6. Oblicz pole rombu, którego przekątne mają 2 dm i 13 cm.

7. Jedna przekątna rombu o polu 42cm2ma 6 cm. Długość drugiej przekątnej wynosi:

A.7 cm B.3,5 cm C.14 cm D.15 cm

8. Boki równoległoboku mają 4 cm i 8 cm, a wysokość opuszczona na krótszy bok ma 6 cm.

Oblicz pole równoległoboku i długość drugiej wysokości.

9. Wysokości równoległoboku są równe 6 cm i 5 cm. Krótsza wysokość jest opuszczona na bok długości 12 cm. Jaką długość ma drugi bok równoległoboku?

10. Oblicz pola poniższych trójkątów.

11. Wysokość trójkąta jest o 5 cm dłuższa od podstawy i wynosi 9 cm. Jakie pole ma ten trójkąt?

12. Oblicz pole trapezu przedstawionego na rysunku obok.

13. Krótsze ramię trapezu prostokątnego ma 4,4 cm. Dolna podstawa tego trapezu ma 7,5 cm, a górna podstawa jest o 5 cm krótsza od dolnej. Oblicz pole tego trapezu.

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Liczba 1 jest najmniejszą resztą, jaką można otrzymać, dzie- ląc przez trzy..

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Jeden z boków prostokąta ma długość 40 cm, a drugi bok jest od niego cztery razy krótszy.. Wypisz długości wszystkich boków

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe... Obok narysowano

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. W tabeli obok zanotowano, jaką część 60-kilometrowej trasy prze- jechał rowerzysta