JĘZYK POLSKI KLASA V – 24.06.2020r.

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

1

JĘZYK POLSKI KLASA V – 24.06.2020r.

TEMAT LEKCJI 55: To już znamy, powtarzamy. Podróże małe i duże.

Utrwalisz wiedzę na temat powieści.

1. Zapoznaj się z materiałem z ramki To już znamy powtarzamy!, /podręcznik, str. 322 – 323/.

2. Przypomnij wiadomości.

https://view.genial.ly/5e7a34168e8a9a0e033b71f4/presentation-e-lekcja-typy-powiesci

3. Sporządź notatkę.

- kontakt z uczniami na Messengerze, konsultacje Skype /piątek 900-1000/ - mail nauczyciela: malgorzata_herbut@vp.pl

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :