21.05.2020r. Temat: Rozumienie wypowiedzi pisemnej: artykuł na temat serwisów streamingowych.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

21.05.2020r.

Temat: Rozumienie wypowiedzi pisemnej: artykuł na temat serwisów streamingowych.

Cele lekcji:

Uczeń:

określa główną myśl fragmentu tekstu, znajduje w tekście określone informacje, rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu

wyraża i uzasadnia swoje opinie, przedstawia opinie innych osób

posiada podstawową wiedzę o krajach, społeczeństwach i kulturach społeczności, które posługują się danym językiem obcym nowożytnym, oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu lokalnego, europejskiego i globalnego

Zad. 1 str. 97 Przeczytaj tekst. Połącz nagłówki 1-5 z paragrafami A-E. Zapisz w zeszycie.

Zad 2 str. 97 Uzupełnij luki w tekście zdaniami a-e

Zad 3 str. 97 – posłuchaj i sprawdź (nagranie do zadania znajdziesz na stronie www.macmillan.pl w zakładce Strefa ucznia. Dalej proszę wejść w Szkoła podstawowa klasy 4-8 – wyświetli się lista podręczników. Proszę kliknąć All clear – klasa 7 i pobrać Student's Audio CD2)

W razie pytań lub wątpliwości proszę pisać na adres angielskizn@gmail.com

Uwaga! Przypominam, że w piątek piszecie sprawdzian. W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań co do zagadnień gramatycznych, czy innych, proszę się ze mną skontaktować. Pomogę!

Powodzenia!

Figure

Updating...

References

Related subjects :