Konstytucja 3 maja 1. Uzupełnij tabelę

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Karta pracy

Konstytucja 3 maja

1. Uzupełnij tabelę.

Reformy Rzeczypospolitej z lat 1788–1792

Ustrojowe Ekonomiczne Społeczne

2. Ułóż wydarzenia w kolejności chronologicznej. W tym celu wpisz w kratki numery od 1 do 5.

udzielenie przez Austrię pomocy Rosji w wojnie z Turcją zwołanie sejmu skonfederowanego w Warszawie

odpowiedź Katarzyny II na propozycję przymierza z Rzeczpospolitą przeciw Turcji wycofanie wojsk rosyjskich z terenów Rzeczypospolitej

zakończenie obrad Sejmu Wielkiego

3. Przyporządkuj postaciom historycznym odpowiednie opisy.

1 – Stanisław Małachowski 2 – Hugo Kołłątaj

3 – Andrzej Zamojski 4 – Jan Dekert

A – Stał w opozycji wobec reform obozu królewskiego.

B – Przewodniczył komisji odpowiedzialnej za kodyfikację prawa.

C – Duchowny, pisarz, popierał uchwalenie Konstytucji 3 maja.

D – Marszałek koronny Sejmu Wielkiego.

E – Prezydent Starej Warszawy, był jednym z organizatorów

„czarnej procesji”.

1 – ... 2 – ... 3 – ... 4 – ...

Figure

Updating...

References

Related subjects :