Komu się tam dzieci nie chowali, to Adam i Ewa dawali na imię - Ewa Nowosz - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

EWA NOWOSZ

ur. 1945; Wygnanka

Miejsce i czas wydarzeń Wygnanka, PRL

Słowa kluczowe Projekt Etnografia Lubelszczyzny, Wygnanka, imiona dla dzieci, wybór imion, kołtun, zakazy, kobieta w ciąży, wybór chrzestnych

Komu się tam dzieci nie chowali, to Adam i Ewa dawali na imię

A włosy, to zawsze mówili do roku czasu nie obcinać włosów, bo będzie kołtun. […]

Nie [może kobieta w ciąży] chodzić po sznurkami, […] że łożysko, że później dziecko będzie zaplątane w łożysku. […] trzeba było [pożyczyć kobiecie w ciąży jak o coś poprosiła], bo myszy pogryzą wszystko, to wszystko by pogryzły, a czy to tam było czy naprawdę czy nie, to ja nie wiem, była uprzywilejowana, bo każdy się bał tej myszy […].

[…] Komu się tam dzieci nie, nie chowali, to Adam i Ewa, to już takie to było, że [takie imiona nadawali]. […] Przeważnie brali brat, siostra […] to to było w pierwszej kolejności [na chrzestnych]. […] kobieta jak będzie w ciąży, to nie zechce podawać do chrztu, [...] tak mówią, że nie powinna, ale czy nie powinna to ja nie wiem.

Data i miejsce nagrania 2014-05-08, Wygnanka

Rozmawiał/a Piotr Lasota, Agnieszka Nowosz

Transkrypcja Małgorzata Maciejewska

Redakcja Piotr Lasota

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :