• Nie Znaleziono Wyników

Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. pol.) Diagnostyka plazmowego procesu wytwarzania domieszkowanego diamentu Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. pol.) Diagnostyka plazmowego procesu wytwarzania domieszkowanego diamentu Temat projektu/pracy dyplomowej inżynierskiej (jęz. ang.)"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Temat projektu/pracy dyplomowej

inżynierskiej (jęz. pol.)

Diagnostyka plazmowego procesu wytwarzania domieszkowanego diamentu Temat projektu/pracy

dyplomowej

inżynierskiej (jęz. ang.)

Diagnostics of doped diamond grown in plasma processes Opiekun pracy dr inż. Robert Bogdanowicz

Konsultant pracy dr inż. Marcin Gnyba

Cel pracy Celem pracy są badania składu oraz stanu wzbudzenia plazmy podczas procesu syntezy diamentu domieszkowanego borem. Na potrzeby tych zadań zastosowane zostaną optyczna spektroskopia emisyjna oraz sonda Langmuira.

Zadania do wykonania 1. Zapoznanie się z konfiguracją systemu plazmowego 2. Integracja spektrometru z systemem plazmowym 3. Pomiary spektrometryczne plazmy mikrofalowej 4. Analiza i opracowanie wyników badań

Źródła

[1]. O.A. Williams, M. Nesladek, M. Daenen, S. Michaelson, A. Hoffman, E. Osawa, K. Haenen, R.B. Jackman, Growth, electronic properties and applications of nanodiamond, Diamond and Relat. Mater., (2008).

[2]. Ricardo S. Sussmann (red.), CVD Diamond for Electronic Devices and Sensors, Wiley,(2009).

[3]. O.A. Williams, M. Nesládek, Growth and properties of nanocrystalline diamond films, Physica Status Solidi (a), (2006).

[4]. Rayar, M.; Supiot, P.; Veis, P.; Gicquel, A.; Optical emission study of a doped diamond deposition process by plasma enhanced chemical vapor deposition, Optical emission study of a doped diamond deposition process by plasma enhanced chemical vapor deposition, (2008).

Liczba wykonawców 1

Uwagi Praca finansowana w ramach projektu naukowego NCBiR Lider

Cytaty

Powiązane dokumenty

inżynierskiej (jęz. pol.) Projekt i budowa układu sterowania instalacją browarniczą Temat projektu/pracy dyplomowej.. inżynierskiej (jęz. ang.) Design of controllers for

Pow inność służby w ojsk ow ej spoczywająca na szlachcie stała się z chw ilą Ukształtowania slię stanu szlacheckiego obow iązkiem osobistym, niezależnym od

– dwóch egzemplarzy oprawionej, wydrukowanej dwustronnie pracy dyplomowej, przygotowanej zgodnie z wytycznymi dotyczącymi redagowania pracy dyplomowej umieszczonymi na

– w zakresie badania różnicy pomiędzy średnimi arytmetycznymi dynamicznych wskaźników płynności dla poszczególnych grup kapitałowych i ich jednostek dominujących

1 Podać poziom kształcenia i formę studiów, stosując oznaczenia: S1 – studia stacjonarne pierwszego stopnia, NS1 – studia niestacjonarne pierwszego stopnia, S2 –

The paper is concluded by simulations of particle colliding onto a plane wall for a wide range of impact Stokes number.. We fix the particle diameter to be discretized with 16

- komunikowanie jako rozumienie, - komunikowanie jako oddziaływanie, - komunikowanie jako łączenie, - komunikowanie jako interakcja, - komunikowanie jako wymiana,.. -

Praca obejmuje opracowanie projektu obwodów elektronicznych oraz energoelektronicznych przekształtnika, oprogramowanie mikrokontrolera sterującego pracą układu oraz jego

Praca obejmuje opracowanie projektu obwodów elektronicznych oraz energoelektronicznych przekształtnika, oprogramowanie mikrokontrolera sterującego pracą układu oraz jego

Jeżeli w pracy dyplomowej zamieszcza się dosłowny cytat fragmentu pracy, wtedy cały tekst podaje się w cudzysłowie „”, a dodatkowo oprócz nazwiska cytowanego autora i roku

Tematyka zgłaszanej pracy obejmuje realizację aplikacji webowej oraz serwera gier wraz z modułami botoów pozwalającego na rozgrywanie gry symulującej realizację projektu. Gra ma

Celem pracy jest analiza potrzeb i realizacja systemu generowania dokumentoów związanych z zarządzaniem realizacją zajęcó dydaktycznych. Tematyka

Celem pracy jest zaprojektowanie robota w oparciu o Lego Mindstorms NXT 2.0 (lub nowszej) poruszającego się wg zaplanowanej trasy pod kontrolą aplikacji

Sposób wykorzystania pracy Po poprawkach proponowanych przez recenzentów, praca powinna zostać zaprezentowana w formie referatu na konferencji

Cel pracy Celem jest zaprojektowanie i wykonanie układu wibrometru, działającego w oparciu technikę „self-mixing interferometry”, przy wykorzystaniu dowolnej

Cel pracy Praca projektowo-konstrukcyjna, której celem jest zbudowanie laserowego systemu do pomiaru grubości cienkiej warstwy w komorze próżniowej. Handbook of Optical Constants

Celem pracy jest współpraca w ramach wytwarzania nowego materiału półprzewodnikowego – nanokrystalicznego diamentu domieszkowanego borem na potrzeby aktywnych elektrod

Swain, Optical and Electrochemical Properties of Optically Transparent, Boron-Doped Diamond Thin Films Deposited on Quartz, Analytical Chemistry, (2002). Liczba wykonawców

Jeśli porównanie nie jest prawdziwe, pierwszy blok jest pomijany, a drugi blok kodu, po wywołaniu else , jest

Wykłady (WY) Seminaria (SE) Ćwiczenia audytoryjne (CA) Ćwiczenia kierunkowe - niekliniczne (CN) Ćwiczenia kliniczne (CK) Ćwiczenia laboratoryjne (CL) Ćwiczenia w

Ocena nie musi być zgodna z ilością uzyskanych punktów, ale musi być uzasadniona. Uzasadnienie oceny końcowej uwzględniające atuty i słabsze

Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej bazodanowej aplikacji internetowej działającej na platformie Java EE, wspierającej pracę wypożyczalni sprzętu

Opracowanie i wykonanie projektu wielowarstwowej rozproszonej aplikacji internetowej wspierającej przedsiębiorstwo handlowe, działającej na platformie Java EE z