• Nie Znaleziono Wyników

n X i=1 λixiyi jest iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej nad ciałem R wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie liczby λi sa dodatnie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "n X i=1 λixiyi jest iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej nad ciałem R wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie liczby λi sa dodatnie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

ALGEBRA M2 - Lista 6 Iloczyn skalarny, bazy ortogonalne

Zad.1. Niech λ1, . . . , λn∈ R. Wykazać, że forma dwuliniowa określona wzorem

ϕ(x, y) =

n

X

i=1

λixiyi

jest iloczynem skalarnym w przestrzeni liniowej nad ciałem R wtedy i tylko wtedy gdy wszystkie liczby λi sa dodatnie.

Zad.2. Sprawdzić czy dane formy dwuliniowe ϕ : R2×R2 → R są iloczynami skalarnymi w przestrzeni R2:

(a) ϕ(x, y) = x1y1+ x1y2+ x2y1 − x2y2 (b) ϕ(x, y) = x1y1+ x1y2+ 2x2y1+ x2y2 (c) ϕ(x, y) = x1y1+ x1y2+ x2y1+ 3x2y2 gdzie x = (x1, x2), y = (y1, y2).

Zad.3. Niech w przestrzeni V = R będzie dana forma kwadratowa hx, xi = 3x21+ 2x22+ x23− 4x1x2− 2x1x3+ 2x2x3. gdzie x = x1e1+ x2e2+ x3e3 (w bazie {e1, e2, e3}).

(a) Sprawdzić, że ta forma kwadratowa jest istotnie dodatnio określona.

(b) Wyznaczyć odpowiadający jej iloczyn skalarny.

(c) Znaleźć wszystkie wektory ortogonalne do x = (1, 1, 1) względem tego iloczynu.

(d) Wyznaczyć kąt między wektorami x = (1, 1, 1), y = (2, 2, 1).

Zad.4. Znaleźć w przestrzeni R4 z kanonicznym iloczynem skalarnym wektor o normie 1, ortogonalny do wektorów x = (1, 1, 1, 1), y = (1, −1, −1, 1), z = (2, 1, 1, 3).

Zad.5. Stosując proces ortogonalizacji Grama-Schmidta, znaleźć bazę ortogonalną pod- przestrzeni W przestrzeni V = R4 z kanonicznym iloczynem skalarnym:

1. W = Lin((1, 1, 1, 1), (3, 3, 1, 1), (7, 5, 3, 1)),

2. W = Lin((1, 2, −3, 1), (4, 3, −3, −4), (−9, 2, 4, 2)).

Zad.6. Stosując proces ortogonalizacji Grama-Schmidta do bazy kanonicznej w przestrzeni R3[x], wyznaczyć bazę ortogonalną tej przestrzeni, a następnie unormować otrzymaną bazę, jeśli iloczyn skalarny jest postaci

hf, gi = Z 1

−1

f (x)g(x)dx

1

(2)

Zad.7. Sprawdzić, że wektory x = (1, −2, 2, −3), y = (2, −3, 2, 4) są ortogonalne w przestrzeni R4 z kanonicznym iloczynem skalarnym i jeśli tak, uzupełnić je do bazy ortogonalnej oraz unormować otrzymaną bazę.

Zad.8. Niech x = (1, 2, , 3, −1, 2), y = (2, 4, 7, 2, −1) oraz W = Lin(x, y) ⊂ R5. Znaleźć bazę ortonormalną podprzestrzeni W.

Zad.9. Znaleźć rzut ortogonalny wektora x = (2, −1, 1) na podprzestrzeń W przestrzeni R3 z iloczynem skalarnym

hx, yi = x1y1+ x1y2 + x2y1+ 2x2y2+ x3y3 rozpiętą przez wektory (1, 0, 0), (0, 1, 0).

2

Cytaty

Powiązane dokumenty

Pokazać, że wtedy całą przestrzeń można zapisać w postaci sumy mnogościowej dwu rozłącznych, gęstych i wypukłych

Udowodnić, że średnia arytmetyczna tych liczb jest równa n+1 r

[r]

Dane są dodatnio (prawostronnie) asymetryczne wtedy i tylko wtedy gdy ich funkcja symetrii jest niemalejąca.. Wykres dowolnej funkcji symetrii leży w pewnym

(Fakt ten nosi nazwę Twierdzenia

(Fakt ten nosi nazwę Twierdzenia

Niech H oznacza

Utrata zwi¸ azk´ ow fazowych (tzw. koherencji) zredukowanego opera- tora stanu w wyniku ewolucji uk ladu rozszerzonego jest nazywana dekoherencj¸