• Nie Znaleziono Wyników

ROZDANIE ŚWIADECTW 19.06.2009 godz.900

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "ROZDANIE ŚWIADECTW 19.06.2009 godz.900"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

ROZDANIE ŚWIADECTW

19.06.2009 godz.9

00

Klasa Sala Wychowawca Klasa Sala Wychowawca

I a s. 13 LO p. A. śarnowska II d s. 12 LO p. M. Muras

I b s. 3 LO p. M.Czarnik II TE s. 9 LO p. S. Modrzyńska

I c s. 7 LO p. Ag. Głombik II TG s. św. ZS p. J. Szymura

I d s. 32 ZS p. J. Królak II TO s. 22 ZS p. J. Kopacz

I TG s. 31 ZS p. A. Winkler II TI s. 8 LO p. B. Miesiączek

I TE s. 19 ZS p. A. Słoma II el s. 33 ZS p. A. Wczasek

I TI s. 30 ZS p. M. Gorzawski II sp s. 35 ZS p. A. Burnagiel

I k s. 16 LO p. M. Szymura II k s. 20 LO p. P. Pawliczek

I sp s. 15 ZS p. K. Szpila

I el,I es s. 20 ZS p. M. Koczy III TE s. 18 LO p. D. Szewczyk

I Lu s. 29 ZS p. A. Rybka III TO s. 5 ZS p. E. Śmiłowska

III TI s. 17 LO p. B. Potuszyńska

II a s. 6 ZS p. E. Michalak III TG s. 4 ZS p. A. Honysz

II b s. 34 ZS p. J. Holeczek III el s. 21 ZS p. G. Burda

II c s. św.LO p. A. Bańczyk

II i s. 22 LO p. J. Lepczak

Cytaty

Powiązane dokumenty

W ramach dyskusji nad strategią rozwoju naszej Uczelni, w dniu 12 marca, odbyło się otwarte spotkanie poświęcone pre- zentacji dokumentu „Akademia Medyczna w Gdańsku – kierun-

AMG, Rada Wydziału Lekarskiego w dniu 11 grudnia 2008 roku nadała stopień doktora nauk medycznych w zakresie medycyny,.. Jacek WOLF – słuchacz Studiów Doktoranckich, Zakład

„Kleszcze (Acari, Ixo- didae) jako przenosiciele patogenów rozwijających się cho- rób infekcyjnych i inwazyjnych („emerging infectious dise- ases”) na terenie Polski”,

Szkoła Podstawowa Nr 24 w Chorzowie Anna Chwapińska Wyróżnienie Dyrektora 35 Nadia Prusko 5 „Mikołaj” Klasy IV – VI SP Szkoła Podstawowa Nr 24 w Chorzowie

Nawet pojedyncze przypadki rewizji osobistej zostały uznane za upokarzające traktowanie odnośnie sposobu, w który zostały dokonane, możliwości, że ich celem

5.Posiadane przez wspólnika udziały 1025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 512.500,00 ZŁ 6.Czy wspólnik posiada całość.

1.Cel działania -UPOWSZECHNIANIE HUMANITARNEGO STOSUNKU DO ZWIERZĄT -OPIEKA NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, W TYM BEZDOMNYMI KOTAMI. Rubryka 4 - Przedmiot działalności

[r]