• Nie Znaleziono Wyników

–…………………………………….……… 2021 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkoły (opcjonalnie)miejscowośćdata

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "–…………………………………….……… 2021 r.pieczęć szkołyidentyfikator szkoły (opcjonalnie)miejscowośćdata"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Załącznik 11b Karta indywidualnej oceny części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego (egzamin na poziomie dwujęzycznym)

………..……….. – ……… …….……… 2021 r.

pieczęć szkoły identyfikator szkoły (opcjonalnie) miejscowość data

przewodniczący ZP / członek ZP

1

imię i nazwisko nauczyciela funkcja sprawowana w zespole przedmiotowym

K ARTA INDYWIDUALNEJ OCENY CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO Z JĘZYKA ………...………...………

2

(E GZAMIN NA POZIOMIE DWUJĘZYCZNYM ) Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1.

*

Zadanie 2. Umiejętności językowe

**

el. 1: …………

Wypowiedź częściowo na temat Wypowiedź na temat

pytanie 1.* Zakres:

0–1–2–3–4–5 Poprawność:

0–1–2–3–4–5 Wymowa:

0–1–2–3 Płynność : 0–1–2–3

el. 2: …………

Argumentacja prosta Argumentacja złożona

pytanie 2.*

el. 3: …………

1 aspekt 2 aspekty 3 aspekty

pytanie 3.*

el. 4: …………

Spójność / logika / kompozycja Problemowe sytuacje

0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt

0–1–2–3–4–5–6

**

0–1–2–3–4

**

0–1–2–3–4

**

Notatki

Nr zestawu: Imię i nazwisko zdającego:

Zadanie 1.

*

Zadanie 2. Umiejętności językowe

**

el. 1: …………

Wypowiedź częściowo na temat Wypowiedź na temat

pytanie 1.* Zakres:

0–1–2–3–4–5 Poprawność:

0–1–2–3–4–5 Wymowa:

0–1–2–3 Płynność : 0–1–2–3

el. 2: …………

Argumentacja prosta Argumentacja złożona

pytanie 2.*

el. 3: …………

1 aspekt 2 aspekty 3 aspekty

pytanie 3.*

el. 4: …………

Spójność / logika / kompozycja Problemowe sytuacje

0 pkt 1 pkt 0 pkt 1 pkt

0–1–2–3–4–5–6

**

0–1–2–3–4

**

0–1–2–3–4

**

Notatki

Skróty: N – nawiązał; R – rozwinął.

P – argumentacja prosta; Z – argumentacja złożona.

1. Niepotrzebne skreślić.

2. Wpisać nazwę języka: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego. ………

* W przypadku rozwiniętej odpowiedzi / złożonej argumentacji należy wstawić znak X w obie kratki. podpis nauczyciela

** Należy oznaczyć przyznaną zgodnie z kryteriami liczbę punktów.

N R P Z

N R P Z

N R

N R P Z

N R N R

N R N R

P Z P Z P Z

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Cytaty

Powiązane dokumenty

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie