Historia klasa 8 - 04 VI 2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

04 VI 2020

Temat: Konflikty na świecie po 1989 roku.

Proszę zapoznać się z tematem (str. 242 – 247), napisać notatkę.

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=PR1cRDEiXKk 05 VI 2020

Temat: Polska w latach 90. XX wieku..

Proszę zapoznać się z tematem (str. 248 – 252), napisać notatkę.

Obejrzyj filmik do lekcji: https://www.youtube.com/watch?v=jLGn-ffMLv0

Figure

Updating...

References

Related subjects :