Klasa VI 22.06.2020.docx

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Język angielski – poniedziałek 22.06.2020 r.

Oceny ze sprawdzianu z rozdziału 6 według numerów z dziennika wraz z ilością

otrzymanych punktów na pkt możliwych do zdobycia: 1. 5 37/40 2. 1 0/40 3. 1 38/40 4. 5 38/40 5. 4 39/40 6. 4 31/40 7. 4 34/40 8. 5 39/40 9. 5 36/40 10. 5 39/40 11. 4 34/40 12. 1 0/40 13. 4 34/40 14. 5 36/40 15. 5 38/40 16. 1 0/40 17. 1 0/40 18. 4 35/40 19. 4 31/40

Oceny roczne z języka angielskiego według numerów z dziennika:

1. dobry 2. bardzo dobry 3. bardzo dobry 4. dobry 5. dobry 6. dobry 7. bardzo dobry 8. bardzo dobry 9. bardzo dobry 10. bardzo dobry 11. dobry 12. dopuszczający 13. dostateczny 14. dostateczny 15. bardzo dobry 16. bardzo dobry 17. dostateczny 18. dobry 19. dostateczny

Mam nadzieję, że nauka języka angielskiego sprawiła Ci choć odrobinę przyjemności. Zachowaj swój zeszyt oraz ćwiczenia, abyśmy po wakacjach mogli dokończyć ostatnie rozdziały, zanim dostaniesz nowe książki i ćwiczenia do klasy VII.

Co prawda, zakończenie roku szkolnego będzie dopiero w piątek, ale już dziś życzę Ci cudownych, pogodnych i radosnych wakacji oraz mnóstwa powodów do uśmiechu 

Figure

Updating...

References

Related subjects :