Klasa II 15.06.2020.doc

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Język angielski – poniedziałek 15.06.2020 r.

Informacje dla rodziców:

W osobnych plikach znajdują się: Test z rozdziału 7 dla klasy II oraz nagrania do dwóch pierwszych zadań 1 i 2 (nie ma ich na płytach dołączonych do podręcznika).

Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania testu (wystarczy druk czarno-biały), można nanieść zmiany na pliku, zapisać i odesłać jako PDF.

Dziecko podpsuje u góry swoją pracę. Proszę upewnić się, czy dobrze przeczytało polecenie, zanim zacznie rozwiązywać każde zadanie. Można mu w tym pomóc.

Instrukcja do zadań z Testu 7:

1. Posłuchaj nagrania z trzema wypowiedziami i zaznacz pod kolejnymi obrazkami: YES, jeśli obrazek pasuje do wypowiedzi lub NO, jeśli obrazek nie pasuje. W razie potrzeby, możesz odtworzyć nagranie ponownie.

2. Posłuchaj nagrania i ponumeruj ilustracje zgodnie z jego treścią. Możesz posłuchać nagrania kilka razy.

3. Znajdź w wężu wyrazowym nazwy czterech sportów i zakreśl je pętlą. Upewnij się, że w pętlach nie brakuje którejś litery.

4. Uzupełnij zdania wstawiając obok obrazków właściwe nazwy z ramki. Zapisz je uważnie, by nie zrobić błędu.

5. Przeczytaj zdania w dymkach i połącz je liniami z właściwymi rysunkami. 6. Ułóż zdania z rozsypanych puzzli i zapisz je w liniach.

Pamiętaj, że każde zdanie rozpoczynamy wielką literą i kończymy kropką.

Proszę odesłać zdjęcia rozwiązanego przez dziecko testu lub plik z rozwiązanym testem

koniecznie dzisiaj, ponieważ jutro rano, będąc w szkole, muszę wpisać dzieciom oceny

roczne do dziennika.

Dwie ostatnie lekcje j. angielskiego pojawią się zgodnie z planem w piątek 19.06.2020 r. oraz w poniedziałek 22.06.2020 r. Będą to lekcje tylko dla chętnych, bez konieczności ich odsyłania, chyba, że ktoś będzie sobie życzył, by mu te zadania sprawdzić.

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję za współpracę, za pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji, za systematyczne i terminowe odsyłanie wszystkich zadań, za każde dobre słowo i wyrozumiałość, że moja pomoc dzieciom w nauce nie była taka, jaką mogłabym zapewnić im w szkole. Proszę oddając podręczniki pamiętać o płytach, które powinny wrócić z książką do biblioteki, a ćwiczenia i zeszyt zachować, byśmy mogli z dziećmi we wrześniu dokończyć ostatni rozdział.

Pozostaje mi życzyć Państwu oraz dzieciom udanych i pogodnych wakacji, zasłużonego odpoczynku, a przede wszystkim zdrowia 

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :