klasa III - 11.05. -15.05..docx

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Praca dla uczniów klasy III z podręcznikiem „Elementarz odkrywców” cz. 4 Krąg tematyczny: Błękitna planeta

11.05.2020r. (poniedziałek) Temat dnia: Nasza Ziemia

1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 6 -7 cz. 4. Praca z mapą – wyszukaj na mapie świata opisane miejsca w podręczniku.

2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Sprawdzam siebie cz. 3 s. 88 – 89. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia cz. 4 s. 4 - 5.

3. Zagraj z rodziną w grę matematyczną „ Gra w żółte i zielone” . Matematyka - ćwiczenia s. 50 - 51. 12. 05.2020r. (wtorek)

Temat dnia: Las naszym skarbem

1. Przeczytaj tekst z podręcznika s. 8 - 9. Odpowiedz na pytanie zamieszczone pod tekstem. Napisz w zeszycie odpowiedź na pytanie 5 .

2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s. 6 -7 3. Podręcznik matematyka s.38 . Ćwiczenia „Matematyka” s.52 .

4. Informatyka - uruchomcie płyty dołączone do podręcznika „ Informatyka”. Zagrajcie w gry: „Matromino ” i „Wioślarze”.

13.05.2020 r. (środa) T

emat dnia: W parku narodowym

1. Przeczytaj tekst z podręcznika na s.10 . Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem , skorzystaj też z Internetu lub wyszukaj na mapie Polski. Polecenia , prośby i rozkazy – podręcznik s. 12

2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s. 8 - 9. 3. Podręcznik matematyka s.39 .Ćwiczenia „Matematyka” s.53.

14.05.2020r. ( czwartek) T

emat dnia: Chrońmy to, co najważniejsze

1.Przeczytaj samodzielnie tekst z podręcznika na s.13 – 14. Wyszukaj w różnych dostępnych źródłach: Co to jest „ Czerwona księga roślin i zwierząt” ? Odpowiedz na pytania zamieszczone pod tekstem . Piękny, piękniejszy, najpiękniejszy– podręcznik s. 15

2. „Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s.10 – 11. 3. Podręcznik matematyka s. 40 .Ćwiczenia „Matematyka” s.54.

15.05.2020 r. (piątek) T

(2)

1.Przeczytaj tekst z podręcznika na s. 16 - 17 . Wybierz się z rodziną na majowy spacer - obserwuj przyrodę: rośliny i zwierzęta.

2. Elementarz odkrywców”- Ćwiczenia. Wykonaj ćwiczenia na s.12 – 13 .

3. „Majowy ogród” wykonaj pracę plastyczną dowolną techniką np. farbami. collage, wycinanką. Swoją pracę włóż do teczki.

Nie zapomnij o aktywności ruchowej! Korzystaj z pięknej pogody! Wykorzystaj dostępny sprzęt do zabaw i gier sportowych.

Codziennie utrwalaj technikę czytania oraz techniki rachunkowe!

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :