Klasa VII 15.06.2020.doc

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

Język angielski – poniedziałek 15.06.2020 r.

Lesson

Topic: One place, twice the fun!

(2)

1. Otwórz ćwiczenia na str. 68 i przeczytaj informację w ramce Skills Reminder. Następnie przeczytaj zdania 1-5 w zad. B - Skills Booster i dopasuj do nich odpowiednie tabliczki spośród propozycji a-h.

Wpisz właściwe litery w kratkach obok zdań. Zapisz w zeszycie te słówka, których nie znasz:

emergency – nagły wypadek allowed – dozwolony

switch off - wyłączyć adult - dorosły

2. Przeczytaj tekst w ćw. C na str. 69

Które tabliczki z ćw. B możesz zobaczyć w miejscu opisanym w tekście? Zapisz litery tych znaków na marginesie obok tekstu.

3. Przyjrzyj się zdjęciom w ćw. A w części Vocabluary.

Uzupełnij nazwy przedstawionych miejsc brakującymi literami. 4. Odwróć kartkę na str. 70 i spójrz na ilustrację w ćw. C

Przeczytaj określenia 1-6 i przetłumacz obok, jeśli któregoś nie znasz. Następnie zaznacz te określenia, które pasują do ilustracji.

5. W ćw. D uzupełnij tekst wstawiając podane nazwy miejsc we właściwe luki. 6. Przewróć teraz kartkę na str. 72 i przeczytaj informację w ramce Skills Reminder.

Zapisz w zeszycie te słówka, których nie znasz:

express – wyrażać employee – pracownik

make a decision – podjąć decyzję

cancellation – odwołanie booking – rezerwacja

find – znajdować, uważać za

7. Zapoznaj się z poleceniem oraz treścią ćw. B - Skills Booster. Słuchając nagrania nr 6.1 dopasuj do każdej osoby właściwe zdanie. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo.

8. Otwórz ćwiczenia na str. 74 i popatrz na ćw. A

Przeczytaj polecenie i pytania wraz z podpowiedziami.

Następnie posłuchaj nagrania nr. 6.2 i zaznacz odpowiedzi zgodne z jego treścią. 9. Zapoznaj się z poleceniem i treścią ćw. B

Wysłuchaj z nagrania nr 6.3 czterech wypowiedzi chłopca o programach telewizyjnych i dopasuj do każdej z nich jedno zdanie spośród zdań a-e. 10. Przeczytaj teksty 1-4 w ćw. C i zdecyduj, o czym mówi każdy z nich.

Zapisz obok tematów a-e właściwe litery. Jeden temat został podany dodatkowo. To wszystko  Zapraszam na kolejną lekcję w poniedziałek 22.06.2020 r., w której zamieszczę według numerów z dziennika Wasze oceny roczne z języka angielskiego.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :