• Nie Znaleziono Wyników

Kl. VII LEKCJA cz.II.docx

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Kl. VII LEKCJA cz.II.docx"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Klasa VII

Temat: Wpływ transportu na rozwój przemysłu i usług.

1. Zapoznaj się z mapa autostrad w Polsce http://ssc.siskom.waw.pl i odpowiedz na pytania: a) Podaj numer autostrady łączącej Katowice z Legnicą - ………. b) Podaj numer autostrady łączącej Łódź z Gdańskiem - ……… c) Jaka drogą łączy Łódź z Wrocławiem - ………

d) Jaką drogą dojedziemy z Poznania do Łodzi - ……… 2. Rozwiąż krzyżówkę i wyjaśnij znaczenie hasła

Hasło:

……… ……… ……….

3. Zobacz krótki filmik pokazujący rozwój światowych firm na przykładzie Wrocławia https://www.youtube.com/watch?v=LLha2r0I0gU

4. Podaj cztery przykłady przedsiębiorstw przemysłowych z okolic Wrocławia, które znajdują się blisko autostrady lub drogi ekspresowej. Napisz czym się zajmują i gdzie wysyłają swoje wyroby.

5. Zobacz film pokazujący Pomorskie Centrum Logistyczne https://www.youtube.com/watch?v=ymRAuAPPGiQ 6. Wypisz nazwy kilku firm działających na terenach portowych Gdańska oraz Gdyni. Wyjaśnij czym się zajmują.

Dziękuję bardzo, życzę dużo wytrwałości i zdrówka.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• podaje przykłady międzynarodowych organizacji pozarządowych, których działalność ma znaczący wpływ na stosunki międzynarodowe (przede wszystkim organizacje broniące

⎯ [Slajd 11] [Pytanie] Czy więcej osób zostało skazanych z tytułu popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu czy z tytułu popełnienia

 W Himalajach wyróżnia się sześć pięter roślinności: piętro wiecznie zielonych lasów, piętro lasów liściastych, piętro lasów iglastych, piętro krzewów, piętro

poznania będą bezpłatne, wirtualne targi Made in Wrocław 2020, które odbędą się 22 paździer- nika 2020 r.. Wszyscy uczestnicy targów będą mieli okazję do zapoznania się z

Omawiając treść tej gazety w całym okresie ukazywania się, trzeba powie- dzieć, że i ona nie odbiegała od innych. Uwagę zwracał felieton publikowany w rubryce „My

Richardowska teoria metafory ma swe z´ródło w okres´lonej teorii je˛zyka zakładaj ˛acej, z˙e znaczenie słowa jest rezultatem interakcji wszystkich słów w konteks´cie i

Proszę o zapoznanie się z zagadnieniami i materiałami, które znajdują się w zamieszczonych poniżej linkach, oraz w książce „Obsługa diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych

To też nie dziw, że stosunek do króla jego żony jest na­ cechowany pewną obojętnością. Hiszpanka o wielkiej urodzie, a umiarkowanej inteligencyi, dzieli zwykłe

104 podróże apostolskie (w tym 8 do Polski) umacniały ludzi w wierze i pomagały doświadczyć bliskości Pana Jezusa, który jest źródłem szczęścia i zmian dokonywanych w

● gdy piłka przekroczy linię bramkową, grę rozpoczyna bramkarz, gdy wybił ją zawodnik z drużyny atakującej lub gra rozpoczynana jest rzutem rożnym z narożnika boiska

- przed rozpoczęciem używania należy bezwzględnie zapoznać się z instrukcją obsługi, - otwór wentylacyjny w kuchence nie może być niczym zasłonięty,.. - pod żadnym pozorem

To samo dotyczy marginalnej w końcu w doktrynie włoskiego nacjonalizmu „kwestii polskiej”, do której stosunek mógłby z powodzeniem stać się podrozdziałem rozdziału

Czy związki zachodzące między przypadkami użycia pozwalają na wielokrotne używanie danego przypadku użycia przez inne powiązane przypadki użycia.. Podaj definicje takich

procesu, w którym ludzie motywowani przez różnorodne interesy starają się przekonać innych o swoich racjach, w taki sposób aby podjęto publiczne działania zmierzające

Odsyłam Was też do strony : http://matematyka.pisz.pl/strona/360.html gdzie znajdziecie przykłady obliczania pochodnych na

The noted relationships and slightly acidic soil influenced the toxic concentrations of metals in the soils of the municipality, their accumulation and immobilization in the

Znajduje się w nim słowniczek obrazkowy z wymową – jest w nim więcej zwierząt, niż w wymaganiach przewidzianych na obecne zajęcia – można

Hitler zajmuje Okręg Kłajpedy (port bałtycki) – autonomiczną część Litwy.. Podsumowanie

Temat: Powstanie Księstwa Warszawskiego. Pokonanie Prus przez armię napoleońską w 1806 roku. Unia personalna Księstwa z Saksonią,6. b) władza ustawodawcza w rękach dwuizbowego sejmu,

Na pierwszej lekcji, która odbędzie się w szkole, piszemy zapowiedziane wcześniej dwie krótkie kartkówki :.. ze znajomości

[r]

Ten dział gospodarki zajmuje się wydobyciem surowców mineralnych oraz ich przetwarzaniem, a także przetwórstwem surowców.. pochodzenia roślinnego

A. Od dłuższego czasu znaczenie tego transportu w Polsce maleje. Umożliwia przewóz osób i towarów „od drzwi do drzwi”. W przewozach ładunków tym rodzajem transportu