• Nie Znaleziono Wyników

Arktyka na rozgrzewkę, test PDF / Memorizer

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Arktyka na rozgrzewkę, test PDF / Memorizer"

Copied!
3
3
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Arktyka na rozgrzewkę

Do konkursu

1/ Ile wynosi powierzchnia Arktyki definiowana kołem podbiegunowym północnym w mln km kw

[ ] 21 [ ] 25 [ ] 15 [ ] 9

2/ Granicę klimatyczną Arktyki wyznacza izoterma najcieplejszego miesiąca

[ ] 10 stopni [ ] 0 stopni [ ] 5 stopni [ ] - 1 stopień

3/ Zaznacz spośród cech 3 odnoszące się do klimatu Arktyki

[ ] mała ilość opadów [ ] badzo silne wiatry [ ] częste mgły [ ] duże zachmurzenie [ ] duże opady śniegu [ ] mroźne zimy

4/ Zaznacz dwie cechy arktycznej masy powietrza

[ ] niska wilgotność [ ] brak wysokich chmur [ ] brak niskich chmur [ ] duża wilgotność

5/ Dopisz nazwę wiatru do rejony jego występowania

Syberia . . .

(2)

Arktyka na rozgrzewkę

https://www.memorizer.pl/nauka/9991/arktyka-na-rozgrzewke/

Alaska . . .

6/ połącz rodzaj lodu z jego opisem

występujący w środkowej części Oceanu Arktycznego narastający od lądu do morza

lód dryfujący na powierzchni

stałe lody występujące od kilkudziesięciu lat pak lodowy

szelfowy polarny przybrzeżny

7/ Najwyższym wzniesieniem Arktyki jest

[ ] Góra Gunnbjorna na Grenlandii [ ] Michelson na Alasce

[ ] Penny Highland na Ziemi Baffina [ ] Góra Lodowa w Górach Koriackich

8/ Zaznacz trzy czynniki mające największe znaczenie w rzeźbieniu terenu

[ ] działalność śniegów i lodów [ ] działalność eoliczna [ ] działalność fluwialna [ ] procesy krasowe [ ] działalność wulkaniczna [ ] obceność wiecznej marzłoci

9/ Jedyny czynny wulkan Arktyki Beerenberg jest na wyspie

[ ] Jan Mayen [ ] Niedźwiedziej [ ] Svalbard [ ] Nowa Ziemia

10/ Nunataki to

[ ] wzniesienia powyżej pokrywu lodowej [ ] żłoby lodowcowe

[ ] osady polodowcowe [ ] klify lodowcowe

11/ Zaznacz elementy rzeźby polodowcowej występujące w Arktyce

(3)

Arktyka na rozgrzewkę

https://www.memorizer.pl/nauka/9991/arktyka-na-rozgrzewke/ [ ] kary [ ] żłoby [ ] drumliny [ ] lejki [ ] doliny V-kształtne [ ] uwały

12/ Zsuwanie się gruntu po górnej rozmarzniętej warstwie gruntu no si nazwę

[ ] soliflukcja [ ] spełzywanie [ ] osuwanie [ ] lawina

13/ Zaznacz dwa typy wybrzeży dominujących w Arktyce

[ ] fjordowe [ ] szkierowe [ ] dalmatńskie [ ] mierzejowe

14/ Kto jako pierwszy osiągnął Biegun Północny

[ ] R. Peary i M. Henson [ ] F. Cook i V. Stefansson [ ] R. Amundsen

[ ] F. Nansen

15/ Największe miasto Arktyki to

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

16/ Ogół działań człowieka zarówno planowych i przypadkowych mających wpływ na środowisko przyrodnicze to

Odpowiedź: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Co jest ważne na rynku klocków LEGO. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

W zupełnie nowy rok szkolny To piosenka na rozgrzewkę Piosenka na pierwsze dni szkolne Dla tych, którzy ruszają w drogę O wyjątkowy certyfikat. To piosenka na rozgrzewkę Jest w

Based on these hypotheses, our proposed approach is split into five phases: (i) gathering data on past disasters and analysing it; (ii) defining a relevant zoning of the studied

PROCEEDINGS OF THE ETHICOMP* 2020 18th International Conference on the Ethical and Social Impacts of ICT Logroño, La Rioja, Spain June 15 – July 6 online.. Title Paradigm Shifts in

Można więc zastanowić się, dlaczego Tchorżewski domaga się pod­ jęcia wobec „Gazety Lubelskiej” aż tak drastycznych środków, skoro w uzasadnieniu podaje

W oparciu o te dane można stwierdzić, iż zbiory, jakie znalazły się w posiadaniu tego uczone­ go, a dotyczące czasopism, świadczą o ich szerokiej tematyce,

Kolejny argum ent na rzecz upadku drobnej własności, podnoszony przez przywódcę „krusińszczyków”, to konkurencja zboża am erykańskie­ go. Wysoka technika

Kolejna odprawiona panna była „i posłuszna i około mnie chętnie robiła, a jednak całość jej osoby nie zadowalniała mnie — sama nie wiedziała czego chce,

[r]

volgens het normaalsparmingscriterium getekend zijn. Binnen deze grenzen is het materiaal elastisch, bulten de grenzen gebroken. In de driedimensionale sparmiogsrulmte vormen

[r]

[r]

He measured the amplitudes of heave and pitch, the phase lag between heaving and pitching, coefficients of the equations of motion, and finally the forcing func- tions of the models

Ruderanlage g nur zu erreichen, wenn das drehkreis-- äußere Ruder und die beiden Düsen nach Mitte Schiff gelegt sind und der thehkreisinnere Propeller umge- steuert wii-d; die Lage

Wanneer vervorming door schuifkrachten wordt verwaar- loosd, zal de normaalspanning cr. constant zijn over de breed- te van de plant. Het gedrag is dan te vergelijken met dat van

Pierwsze?stwo przejazdu na Skrzy?owaniu, strona 3/3 | Testy, quizy i nauka online

Zasób zawiera cztery współczesne fotografie pamiątkowych tablic ku czci Wojciecha Korfantego: w Warszawie, w Pradze czeskiej, we Wrocławiu i w Bytomiu oraz ćwiczenie interaktywne:

6 Inną sytuację prawną mamy w przypadku Antarktydy, która została uznana za dziedzic- two całej ludzkości. Już w 1959 roku podpisany został układ w sprawie Antarktydy, na mocy

Kiedy kończą się wakacje I nadchodzi lata kres Wtedy właśnie ta piosenka W szkolnych murach hitem jest Oto Przebój Dla Odważnych Tych co lubią wyzwań smak I z uśmiechem robią to

Jeśli najniższe części lodowców zeszły w Małej Epoce Lodowej (do początku XX wieku) swymi spodami (spągami) w dnach obniżeń poniżej poziomu morza, to ich

Granic Szelfu Kontynentalnego ONZ (Commission on the Limits of the Continental Shelf – CLCS, utworzonej na mocy postanowień Aneksu II do UNCLOS) dowody naukowe, że pożądany

Proszę, żeby dzieciaczki nazwały obrazki i powiedziały, który z nich zaczyna się na głoskę „z” :. Proszę, żeby dzieci podzieliły na sylaby wszystkie nazwy obrazków( zebra,

– granicę stanowi przesmyk Panamski (obecnie prowadzi tamtędy wykopany w latach 1904 – 1914 Kanał Panamski), do Ameryki Pd. zalicza się też wyspy: Wielkie Antyle, Małe Antyle