Znaki nakazu - test, test PDF / Memorizer

Download (1)

Full text

(1)

Znaki nakazu - test

Test ze znajomości znaków drogowych nakazu.

1/ Co to za znak?

[ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem [ ] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem [ ] C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku [ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

2/ Co to za znak?

[ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem [ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo [ ] C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku [ ] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem

3/ Co to za znak?

[ ] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem [ ] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem [ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo [ ] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku

4/ Co to za znak?

[ ] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku [ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo [ ] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem [ ] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

5/ Co to za znak? [ ] C-14 Prędkość minimalna [ ] C-15 Koniec minimalnej prędkości [ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

(2)

Znaki nakazu - test

https://www.memorizer.pl/nauka/56/znaki-nakazu---test/

[ ] C-16 Droga dla pieszych

6/ Co to za znak? [ ] C-16 Droga dla pieszych [ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych [ ] C-13 Droga dla rowerów [ ] C-13A Koniec drogi dla rowerów

7/ Co to za znak?

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku [ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

[ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo [ ] C-5 Nakaz jazdy prosto

8/ Co to za znak? [ ] C-12 Ruch okrężny [ ] C-5 Nakaz jazdy prosto [ ] C-13 Droga dla rowerów [ ] C-14 Prędkość minimalna

9/ Co to za znak?

[ ] C- 2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem [ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem [ ] C-9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku [ ] C- 6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

10/ Co to za znak?

[ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo [ ] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem [ ] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem [ ] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku

11/ Co to za znak?

[ ] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem [ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem [ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo [ ] C- 9 Nakaz jazdy z prawej strony znaku

(3)

Znaki nakazu - test

https://www.memorizer.pl/nauka/56/znaki-nakazu---test/

12/ Co to za znak?

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku [ ] C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

[ ] C-12 Ruch okrężny

[ ] C-6 Nakaz jazdy prosto lub w prawo

13/ Co to za znak?

[ ] C-10 Nakaz jazdy z lewej strony znaku

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku [ ] C-3 Nakaz jazdy w lewo przed znakiem

[ ] C-4 Nakaz jazdy w lewo za znakiem

14/ Co to za znak?

[ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku [ ] C-8 Nakaz jazdy w prawo lub w lewo

[ ] C-12 Ruch okrężny

[ ] C-7 Nakaz jazdy prosto lub w lewo

15/ Co to za znak?

[ ] C-13A Koniec drogi dla rowerów [ ] C-15 Koniec minimalnej prędkości [ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

[ ] C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

16/ Co to za znak?

[ ] C-17 Nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z materiałami niebezpiecznymi [ ] C-11 Nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku

[ ] C-2 Nakaz jazdy w prawo za znakiem [ ] C-1 Nakaz jazdy w prawo przed znakiem

17/ Co to za znak?

[ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

[ ] C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych [ ] C-13A Koniec drogi dla rowerów

[ ] C-15 Koniec minimalnej prędkości

(4)

Znaki nakazu - test

https://www.memorizer.pl/nauka/56/znaki-nakazu---test/

18/ Co to za znak? [ ] C-16 Droga dla pieszych

[ ] C-18 Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych [ ] C-14 Prędkość minimalna

[ ] C-13 Droga dla rowerów

19/ Co to za znak?

[ ] C-15 Koniec minimalnej prędkości [ ] C-13A Koniec drogi dla rowerów [ ] C-16A Koniec drogi dla pieszych

[ ] C-19 Koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Figure

Updating...

References

Related subjects :